Quảng Trị xóa huyện “trắng” xã nông thôn mới

Công Điền |

Đakrông là huyện cuối cùng của tỉnh Quảng Trị có 1 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), xóa danh sách huyện "trắng" xã đạt chuẩn NTM ở địa phương này.

Qua 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tỉnh Quảng Trị đã đạt được những thành quả quan trọng, đến thời điểm này tất cả các mục tiêu giai đoạn 2016-2020 đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo vùng nông thôn ở Quảng Trị được nâng lên đáng kể. Ảnh: Công Điền.
Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo vùng nông thôn ở Quảng Trị được nâng lên đáng kể. Ảnh: Công Điền.

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Quảng Trị đề ra mục tiêu đến năm 2020 có 50-55% số xã đạt chuẩn NTM, 1 huyện đạt chuẩn NTM (huyện Cam Lộ), không còn huyện trắng xã đạt chuẩn, không còn xã miền núi dưới 8 tiêu chí và không còn xã đồng bằng dưới 16 tiêu chí. Trong điều kiện một tỉnh có nguồn thu hạn chế, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, việc thực hiện mục tiêu đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị.   

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh, tuy nhiên, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo các hương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới tỉnh đã tích cực, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Trong năm đã có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã toàn tỉnh lên 57/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 56,4%.

Đakrông là huyện cuối cùng có 1 xã vừa mới được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xóa danh sách huyện trắng xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh.

Trước đó, cuối năm 2019, toàn tỉnh Quảng Trị có 7 xã miền núi dưới 8 tiêu chí, 8 xã đồng bằng dưới 16 tiêu chí. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm của các địa phương, đến thời điểm này không còn xã miền núi dưới 8 tiêu chí và xã đồng bằng dưới 16 tiêu chí.

Như vậy, tất cả các mục tiêu của tỉnh đã đề ra theo Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ùy đều đã đạt và vượt so với kế hoạch. Ngoài ra, sau khi đạt chuẩn, các địa phương tiến lên xây dựng xã, thôn NTM kiểu mẫu, hiện nay có 3 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (xã Vĩnh Kim, Vĩnh Thủy, Cam Chính).

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Quảng Trị đề ra mục tiêu có tối thiểu 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao.

TAGS

Hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Mai Trang – Minh Dương |

Qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020", tỉnh Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Nhờ vậy, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động tại địa phương.

Quảng Trị có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Công Điền |

Tỉnh Quảng Trị vừa có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM tại địa phương này lên 57/101 xã.

Khai thác tiềm năng, xây dựng nông thôn mới ở huyện Cam Lộ

Nguyên Lý |

Cam Lộ là huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 520/QĐ-TTg, ngày 16/4/2020 công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Thi đua xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu từ những phong trào thiết thực

Nguyễn Trang |

Đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2017, tiếp tục nỗ lực bứt phá, giữ vững và nâng cao các tiêu chí hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay, theo tự đánh giá, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã đạt 12/12 tiêu chí. Theo Chủ tịch UBND xã Vĩnh Giang Phan Thị Liên, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, công tác chỉnh trang nông thôn được địa phương đặt lên hàng đầu và điểm nhấn chính là phong trào “nhà đẹp, vườn đẹp, làng đẹp”.