Lễ Ra mắt “Câu lạc bộ cồng, chiêng thị trấn Lao Bảo”

Bảo Phú |

Ngày 31/8/2022, tại Nhà văn hoá cộng đồng khóm Ka Tăng thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, UBND thị trấn Lao Bảo đã tổ chức lễ ra mắt “Câu lạc bộ cồng, chiêng thị trấn Lao Bảo) với 32 thành viên đến từ đội cồng chiêng của ba bản Ka Tăng, Ka Tup, Khe Đá.

Việc thành lập và ra mắt “Câu lạc bộ cồng, chiêng thị trấn Lao Bảo” sẽ góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc, những giá trị tích cực của không gian văn hoá cồng, chiêng.
Khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân; khôi phục các hoạt động sinh hoạt văn hóa truyền thống kết hợp hài hòa với môi trường văn hóa hiện đại để các nghệ nhân và thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số có điều kiện thuận lợi hoạt động, thực hành, hòa nhập với xu thế phát triển chung của toàn xã hội nhưng vẫn gìn giữ được bản sắc riêng của mỗi dân tộc.

 
 

Hoạt động của Câu lạc bộ, là nơi sinh hoạt và duy trì bản sắc dân tộc, tập luyện truyền dạy kỹ năng chơi cồng, chiêng. Tổ chức giao lưu văn hoá, văn nghệ, để thu hút thế hệ trẻ đến với Câu lạc bộ.

Biểu diễn các tiết mục cồng, chiêng trong buổi lễ ra mắt “Câu lạc bộ cồng, chiêng thị trấn Lao Bảo”
Biểu diễn các tiết mục cồng, chiêng trong buổi lễ ra mắt “Câu lạc bộ cồng, chiêng thị trấn Lao Bảo”
Biểu diễn các tiết mục cồng, chiêng trong buổi lễ ra mắt “Câu lạc bộ cồng, chiêng thị trấn Lao Bảo”

Ngay sau khi ra mắt, Câu lạc bộ cồng, chiêng thị trấn Lảo Bảo đã biểu diễn các tiết mục phục vụ lãnh đạo địa phương và người dân. Qua đó thể hiện tình yêu đối với văn hoá dân tộc và trách nhiệm bảo tổn và phát huy bản sắc văn hoá của các thành viên trong câu lạc bộ.