Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang của đất nước

Nhóm phóng viên |

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang của đất nước. Đây là cảm nhận của nhiều cán bộ, đảng viên và người dân sau khi đại hội kết thúc. Phóng viên Báo Quảng Trị ghi nhận và trích đăng một số ý kiến.

 

Ông NGUYỄN BÁ TRẦN, Bí thư Chi bộ thôn Nam Đông, xã Gio Sơn, huyện Gio Linh:

 

NHỮNG MỤC TIÊU ĐẶT RA CHO ĐẤT NƯỚC LÀ RẤT PHÙ HỢP VÀ MANG NHIỀU Ý NGHĨA

Là một đảng viên, tôi thường xuyên theo dõi các sự kiện trọng đại của Đảng, đất nước và thấy rằng, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Một trong những điều mà tôi ấn tượng là Đảng đã đặt ra những mục tiêu phát triển đất nước rất phù hợp và mang nhiều ý nghĩa khi gắn với các dấu mốc quan trọng: Đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta là nước đang phát triển, cơ bản có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước, đất nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Những mục tiêu này thể hiện nhãn quan chính trị đúng đắn, tư duy chiến lược trong xây dựng, phát triển đất nước và ý Đảng hợp với lòng dân.

Bà DƯƠNG THỊ THẬU, cán bộ hưu trí xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong:

 

ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII ĐỦ SỨC LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC

Tôi thấy rằng, đại hội đã thảo luận, lựa chọn rất kỹ nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII những người có đủ đức, tài để lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức. Đây là kết quả của quá trình chuẩn bị nhân sự công phu, bài bản và chặt chẽ, trong đó đặc biệt chú trọng về chất lượng trên cơ sở bảo đảm số lượng và cơ cấu hợp lý. Đặc biệt, tôi rất vui khi nhiều Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII tiếp tục tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và được bầu giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng. Chắc chắn rằng, trong thời gian tới cùng với việc đưa ra những quyết sách đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại, Đảng ta sẽ đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí hiệu quả để tiếp tục làm trong sạch bộ máy của Đảng, Nhà nước các cấp, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Ông NGUYỄN HẢO, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng:

 

THAM LUẬN CỦA ĐẠI BIỂU RẤT CHẤT LƯỢNG

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội XIII của Đảng đã phản ánh một cách chân thực những nội dung liên quan đến ngành mình, địa phương mình, qua đó làm rõ hơn những quan điểm đã được trình bày trong dự thảo văn kiện trình đại hội. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường với chủ đề: “Phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế”. Tham luận đã chỉ ra nguyên nhân kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp ở nước ta thời gian qua, qua đó đưa ra giải pháp mang tính đột phá để phát triển trong thời gian tới. Bài tham luận “Xây dựng kinh tế tuần hoàn trong thập niên 2021 - 2030” của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phân tích sâu sắc những điểm mới, cách làm hay của thế giới trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cách làm đó Việt Nam cần tham khảo, vận dụng giải quyết những vấn đề khó khăn mà lâu nay đang gặp phải để phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường…

Liên quan đến người nông dân, tôi rất tâm đắc với định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định: “Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Phát triển nông nghiệp xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn với quá trình đô thị hóa, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững”. Chắc chắn tới đây, người dân sẽ có cuộc sống tốt hơn, môi trường sống được cải thiện đáng kể.

Ông HỒ VĂN TRUYỀN, Bí thư Đảng ủy xã Linh Trường, huyện Gio Linh:

 

TIN TƯỞNG ĐẢNG SẼ LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC VƯỢT QUA MỌI KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC

Tôi rất phấn khởi trước thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự thảo văn kiện của đại hội lần này có rất nhiều điểm mới, khẳng định rõ những thành tựu đạt được trong thời gian qua, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho những năm tới, thể hiện trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đặc biệt là tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đưa đất nước ngày càng phát triển văn minh, thịnh vượng. Bên cạnh đó, tinh thần đoàn kết và dân chủ đã được phát huy trong mọi hoạt động của đại hội. Công tác nhân sự được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, thận trọng, phù hợp với tình thực tế, đáp ứng được sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Do vậy, tôi tin tưởng Đảng sẽ lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Ông NGUYỄN PHI BẢO, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa:

 

NHỮNG CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG MANG LẠI CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN CHO NHÂN DÂN

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, dân tộc và đất nước. Theo dõi đại hội, tôi đặc biệt ấn tượng và tâm đắc với lời phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong phiên khai mạc đại hội: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta...”. Bên cạnh đó là những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tôi tin tưởng, những chủ trương, quyết sách đúng đắn từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở các địa bàn biên giới, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được triển khai thực hiện hiệu quả, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho Nhân dân.

Ông TRẦN VIỆT DŨNG, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong:

 

THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI SẼ TIẾP TỤC TẠO BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CHO ĐẤT NƯỚC

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong không khí Nhân dân cả nước phấn khởi, tự hào, trân trọng về những thành tựu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng của đất nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, chính quyền và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nhân dân thể hiện tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kỳ vọng vào tương lai tươi sáng của dân tộc. Qua theo dõi diễn biến của đại hội, tôi đồng tình, nhất trí cao với Dự thảo văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình Đại hội XIII, đồng thời tôi cũng rất tâm đắc với tham luận của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”. Bài tham luận này đề cập đến nhiều vấn đề sâu sát của công tác mặt trận thời gian qua cũng như nhiệm vụ thời gian tới. Là cán bộ mặt trận, tôi sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình trong công tác vận động các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chị NGUYỄN THỊ THANH HIỀN, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Quảng Trị:

 

TIẾP TỤC QUAN TÂM ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN THẾ HỆ TRẺ

Thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã tiếp tục khẳng định niềm tin, kỳ vọng vào tương lai phát triển của đất nước. Đại hội lần này đã quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ nói chung và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói riêng. Nhiều quan điểm lớn đã được cụ thể hóa vào văn kiện, trở thành những chủ trương, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo quan trọng đối với cấp ủy đảng và hệ thống chính trị các cấp tiếp tục quan tâm đến thế hệ trẻ như: “Nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước, với xã hội”; “Chăm lo nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng; dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em - tương lai của đất nước”…

Tôi mong rằng, sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các cấp ủy, chính quyền nhanh chóng cụ thể hóa những chủ trương trên một cách sát thực, hiệu quả. Đặc biệt là tiếp tục quan tâm đào tạo, phát triển thế hệ trẻ; tạo điều kiện thuận lợi hơn để tuổi trẻ được dấn thân, được cống hiến vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Ông NGUYỄN SƠN THÀNH, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gio Linh:

 

VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI ĐƯỢC CHUẨN BỊ CÔNG PHU, KHOA HỌC, KỸ LƯỠNG

Qua theo dõi, tôi được biết Văn kiện Đại hội XIII của Đảng được Tiểu ban Văn kiện và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, có nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Theo tôi, văn kiện trình Đại hội có sự đổi mới, bảo đảm chất lượng cao, phản ánh khách quan, toàn diện, sát với tình hình thực tế những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và nêu bật được nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Bên cạnh đó văn kiện cũng dự báo tình hình, xu hướng phát triển đất nước và thế giới trong thời gian tới, từ đó xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để phát triển đất nước.

Công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng được đổi mới, đảm bảo chặt chẽ, khoa học, công khai, minh bạch, dân chủ, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là những người thực sự có đức, có tài, có uy tín cao trong Đảng và trong Nhân dân.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Chủ tịch VFF trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Trường Xuyên |

Ông Lê Khánh Hải, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TTDL là một trong 61 người trúng cử lần đầu trong danh sách 180 ủy viên chính thức của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

PV |

Trung tâm Báo chí Đại hội XIII trân trọng gửi các cơ quan báo chí Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư khoá XIII

PV |

Sáng 31/1, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Hôm nay, BCH Trung ương Đảng khoá XIII bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư

P.V |

Ngày 31/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.