Quảng Trị: Xây dựng bến cảng 640 tỷ đồng

Trần Chánh |

Ngày 28/12/2019, UBND tỉnh Quảng Trị, Công ty TNHH CFG Quảng Trị đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án Bến cảng CFG Nam Cửa Việt.

 Dự án Bến cảng CFG Nam Cửa Việt được xây dựng tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) có vốn đấu tư 640 tỷ đồng.
 

Dự án gồm 04 cầu cảng dài 510m, tiếp nhận cỡ tàu có trọng tải đến 5.000 DWT. Dự án Bến cảng CFG Nam Cửa Việt bao gồm hệ thống bến cảng, kho bãi, nhà xưởng, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật ... đảm bảo cho tàu trọng tải lớn ra vào tiếp nhận hàng, khắc phục các hạn chế cảng phía bờ Bắc đang tồn tại. Dự án có chức năng bốc xếp các loại hàng hóa phục vụ nhu cầu của các khu kinh tế, khu công nghiệp của tỉnh Quảng Trị, năng lực thông qua cảng đến 1,4 triệu tấn/năm.  

 

Giai đoạn 1 (đến 2020) đầu tư 02 cầu cảng phía hạ lưu, năng lực thông qua cảng khoảng 0,2 đến 0,5 triệu tấn/năm; Giai đoạn 2 (đến năm 2030) đầu tư thêm 02 cầu cảng phía thượng lưu, năng lực thông qua cảng khoảng 1,0 đến 1,4 triệu tấn/năm.

 

Đây là dự án quan trọng, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất công nghiệp, dịch vụ phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, của toàn tỉnh Quảng Trị và cả khu vực Trung Trung Bộ.