Lãnh bảo hiểm xã hội một lần, người lao động có thể mất hàng trăm triệu đồng

Thanh Mai |

Theo đại diện BHXH Việt Nam, chính sách của Nhà nước rất quan tâm đến thu nhập của người hưởng lương hưu. 

Theo quy định BHXH hiện hành, với mức lương trung bình giả định làm căn cứ đóng BHXH là 4 triệu đồng/tháng, người dân đóng BHXH 20 năm nếu rút BHXH một lần sẽ lãnh khoảng 134 triệu đồng. Nhưng khi lãnh lương hưu họ có thể nhận gấp 2, gấp 3.

Với nam giới, tuổi thọ trung bình là 71 tuổi thì sau nghỉ hưu trung bình sẽ có 11 năm hưu trí (khoảng 126 tháng), mỗi tháng họ sẽ nhận lương hưu 1,8 triệu đồng kèm theo bảo hiểm y tế hằng tháng. Trợ cấp mai táng là 14,9 triệu đồng, trợ cấp tuất 1 lần (3 tháng lương hưu trước khi qua đời) 5,4 triệu đồng.

 

 Với nữ giới tuổi thọ trung bình 76,3 tuổi thì sau nghỉ hưu trung bình có hơn 20 năm hưu trí (khoảng 227 tháng), mỗi tháng họ sẽ nhận lương hưu mức 2,2 triệu đồng kèm bảo hiểm y tế hằng tháng. Trợ cấp mai táng là 14,9 triệu đồng, trợ cấp tuất 1 lần 6,6 triệu. Tổng số tiền nhận được từ quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) trong 20 năm là khoảng 543 triệu đồng, cao hơn 455 triệu đồng so với lãnh một lần.

Chi phí này chưa cộng thêm hàng loạt các yếu tố khác được dùng để điều chỉnh lương hưu hằng năm gồm: tỉ lệ lạm phát, tốc độ tăng tiền lương, tỉ lệ điều chỉnh lương hưu, lãi suất đầu tư quỹ BHXH…

Theo bà Nguyễn Thị Thúy - phó trưởng phòng hưu trí BHXH Việt Nam, việc người dân cho rằng khi về hưu nhận được số tiền ít ỏi vì lạm phát hay trượt giá, không tương xứng với giá trị của đồng tiền thời điểm họ đóng là do chỉ nhìn vào kết quả tính lương hưu của một số trường hợp thấp điển hình.

Thực tế quy định của chính sách đã tính đến yếu tố lạm phát hay trượt giá đối với tiền lương đóng BHXH của người lao động không chỉ khi tính mức hưởng lương hưu mà còn đảm bảo yếu tố này trong suốt quá trình hưởng lương hưu của người lao động, đảm bảo thu nhập của người hưởng lương hưu cơ bản đáp ứng nhu cầu của cuộc sống.

"Năm 2022, dù tình hình kinh tế của nước ta có khó khăn nhưng lương hưu đã được điều chỉnh với mức chung là 7,4% từ ngày 1-1-2022. Những người nghỉ hưu trước ngày 1-1-1995 mà sau khi điều chỉnh theo mức chung, nếu có mức lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng dưới 2.500.000 đồng còn tiếp tục được điều chỉnh thêm.

Điều này cho thấy chính sách của Nhà nước rất quan tâm đến thu nhập của người hưởng lương hưu, nhất là với người hưởng lương hưu với mức thấp", bà Thúy nêu ví dụ.

Trong quá trình hưởng lương hưu, lương hưu của người lao động liên tục được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ BHXH.

(Nguồn: Phụ nữ mới)