Xây dựng bảng lương, phụ cấp mới; nghiên cứu, đề xuất các chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, nhân viên y tế

PV |

Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị các chính sách đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên ngành y tế.

Bộ Y tế cũng phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng thang bảng lương cùng các chế độ phụ cấp với cán bộ, nhân viên y tế khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe cán bộ không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ

Báo cáo với Đoàn công tác, đồng chí Trần Huy Dụng, Phó Trưởng Ban Thường trực Điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Ban cùng các đơn vị trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cán bộ không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Ban luôn nắm tình hình sức khỏe cán bộ, chỉ đạo chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trong hệ thống, kịp thời báo cáo, tham mưu Thường trực Ban Bí thư về sức khỏe cán bộ cấp cao, nguyên cán bộ cấp cao...

Ban cũng đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương sửa đổi, bổ sung ban hành Hướng dẫn 07-HD/BTCTƯ ngày 29/8/2021 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phối hợp với Bộ Y tế ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BYT ngày 25/10/2023, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ của ngành Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tuy nhiên, ông Trần Huy Dụng cho biết, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố hoạt động chủ yếu kiêm nhiệm, số lượng cán bộ được quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe lớn, nên việc thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe còn gặp khó khăn.

Các địa phương chưa có phần mềm quản lý hồ sơ, theo dõi và chăm sóc sức khỏe cán bộ cũng như chế độ báo cáo trong toàn hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ toàn quốc còn thiếu thống nhất...

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại cuộc gặp mặt.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại cuộc gặp mặt.


Xây dựng thang bảng lương cùng các chế độ phụ cấp với cán bộ, nhân viên y tế 

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan bày tỏ lời cảm ơn trân trọng đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong đó có đồng chí Trương Thị Mai đã dành sự quan tâm cho ngành y tế.

Báo cáo với đồng chí Trương Thị Mai, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, năm 2023, toàn ngành y tế, trong đó có nhiều chuyên gia thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương đã rất nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, thống nhất, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

 Tuy nhiên trước nhu cầu về chăm sóc sức khoẻ của nhân dân nói chung cũng như chăm sóc sức khoẻ cán bộ trung ương, ngành y tế luôn xác định có nhiều nhiệm vụ cần làm.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, trong thời gian qua, Bộ Y tế và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương luôn phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động hai bên. Bộ Y tế đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương khi có số lượng cán bộ ít nhưng khối lượng công việc của Ban rất nhiều. 

Đồng thời, Ban đã phối hợp với Bộ Y tế không ngừng đổi mới trong công tác khám sức khỏe định kỳ, ban hành sớm Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hằng năm đối với cán bộ cấp cao...

Phó Trưởng Ban Thường trực Điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng thay mặt Ban báo cáo về kết quả hoạt động của Ban thời gian qua.
Phó Trưởng Ban Thường trực Điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng thay mặt Ban báo cáo về kết quả hoạt động của Ban thời gian qua.


Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, trong thời gian qua, Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ tập trung tháo gỡ khó khăn cho ngành Y tế nói chung; quan tâm đến chế độ, chính sách đãi ngộ với các y, bác sĩ nói riêng khi liên tục phải làm việc trong điều kiện khó khăn. 

Bộ cũng phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản nhằm tháo gỡ khó khăn trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế. 

Trước mắt là đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương ở 3 vùng. 

Đồng thời, Bộ Y tế cũng phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng thang bảng lương cùng các chế độ phụ cấp với cán bộ, nhân viên y tế khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024.

Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đối với sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân, quan tâm phát triển ngành Y tế

Tặng hoa chúc mừng các y, bác sĩ nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận tuỵ của toàn ngành y tế; của các đồng chí trong Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Trung ương và ban bảo vệ sức khoẻ các tỉnh, thành phố; chia sẻ với công việc và những tình huống phát sinh của Ban và nhiều lực lượng khác cùng tham gia với Ban.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đồng thời biểu dương thành tích, kết quả mà Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, các bệnh viện, hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe Trung ương và địa phương đạt được trong năm 2023.

Đồng chí Trương Thị Mai: Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đối với sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân, quan tâm phát triển ngành Y tế.
Đồng chí Trương Thị Mai: Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đối với sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân, quan tâm phát triển ngành Y tế.

Trong đó, Ban đã chỉ đạo các hội đồng chuyên môn, các đơn vị trong hệ thống thực hiện công tác quản lý, chăm sóc, nâng cao sức khỏe và điều trị bệnh chu đáo, kịp thời đối với cán bộ cấp cao và nguyên cán bộ cấp cao.

Ban cũng báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư thường xuyên về tình hình sức khỏe cán bộ; đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe cán bộ; theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe theo phân cấp.

Đánh giá cao vai trò của ngành Y tế trong 69 năm qua, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh sự phối hợp hiệu quả giữa Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Y tế với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ hiện nay. 

Nhờ đó, hoạt động của Ban ngày càng hiệu quả, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho hơn 1.800 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Đồng chí Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương nhân Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Đồng chí Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương nhân Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

 Nhắc lại lời dạy của Bác Hồ mong muốn với ngành y tế "Phải thật thà đoàn kết; Thương yêu người bệnh; Xây dựng nền y học nước nhà", Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị Bộ Y tế cũng như Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tiếp tục nghiên cứu xây dựng các bệnh viện, trung tâm y tế lớn trong cả nước để có thể kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại nhằm phục vụ tốt hơn công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

Theo đồng chí Trương Thị Mai, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đối với sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân, quan tâm phát triển ngành Y tế, đặc biệt đầu tư xây dựng hệ thống y tế dự phòng, trong đó chú trọng "phòng bệnh hơn chữa bệnh" để góp phần nâng cao tuổi thọ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là người cao tuổi.

 

"Vì thế, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị các chính sách đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên ngành Y tế để đội ngũ này yên tâm công tác, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó", đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

(Nguồn: Cổng TTĐT Chính phủ)

TAGS

Những bộ phim kinh điển giúp hiểu rõ hơn bối cảnh của “Đào, phở và piano”

PV |

Để hiểu rõ hơn về bối cảnh bộ phim đang hot “Đào, phở và piano,” khán giả có thể xem thêm một số phim điện ảnh khác về Hà Nội thời hoa lửa, trong đó có những "bom tấn" đến nay vẫn nguyên sức hấp dẫn.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị thực hiện hiệu quả “Dân vận khéo”

Lê Trường |

Là lực lượng nòng cốt trên các tuyến biên giới, thời gian qua, song song thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh khu vực biên cương Tổ quốc, lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP) Quảng Trị luôn nêu cao tinh thần, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận bằng những cách làm hay, mô hình sáng tạo, sát thực với điều kiện ở từng địa phương. Qua đó, đã giúp bà con phát triển kinh tế, khơi gợi sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Bộ trưởng Nội vụ: Thông tin sáp nhập tỉnh là không chính xác

PV |

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định “chưa tính toán hay đề xuất gì về việc sắp xếp, sáp nhập bất cứ tỉnh, thành phố nào.”

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị: gặp mặt cơ quan báo chí đầu Xuân Giáp Thìn 2024

Đình Tiến- Phan Vĩnh |

Ngày 25/1, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí đầu Xuân Giáp Thìn 2024.