Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cả cuộc đời vì nước, vì dân

PV |

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả cuộc đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân. Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức của người cách mạng - phẩm chất tận trung với nước, tận hiếu với dân.

 
(Nguồn: TTXVN)

TAGS

Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

PV |

Sáng 25/1/2021, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sử dụng người 70 tuổi làm Bộ trưởng

TS Vũ Trung Kiên |

Khi chọn người đứng đầu Bộ trưởng Nội vụ trong Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghĩ, nhớ ngay tới một trí thức nổi tiếng là Huỳnh Thúc Kháng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên

PV |

75 năm đã trôi qua kể từ khi lần đầu tiên người dân Việt Nam được thực hiện quyền làm chủ của mình, những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I năm 1946 vẫn còn nguyên giá trị, mang tính nền tảng của một chế độ bầu cử thực sự tự do, dân chủ.

100 tỷ đồng xây dựng đường nối nhánh Đông với Tây đường Hồ Chí Minh

Yên Mã Sơn |

Ngày 24/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về việc bổ sung nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 cho tỉnh Quảng Trị để thực hiện dự án xây dựng đường nối từ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị.