Bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững sinh kế biển

Tân Nguyên |

Ngày Đại dương thế giới (8/6 hằng năm) do Liên Hợp Quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương.

Chủ đề của Ngày Đại dương thế giới năm nay là “Đại dương: Sự sống và sinh kế” với thông điệp làm nổi bật sự đa dạng hệ sinh thái biển, lan tỏa ý nghĩa của đại dương đối với hoạt động sinh kế của con người và nguồn sống của các loài sinh vật trên Trái đất. Đặc biệt, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021 có chủ đề “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam”. Đây là một trong những mục tiêu đặt ra nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sản phẩm từ biển - Ảnh: P.V
Sản phẩm từ biển - Ảnh: P.V

Để tổ chức thành công Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thông tin, tuyên truyền toàn diện các vấn đề liên quan đến biển, đảo về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển. Nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển. Đảm bảo quốc phòng- an ninh, phát triển kinh tế biển. Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Hợp tác quốc tế về những lĩnh vực liên quan đến biển, đảo.

Đối với các hoạt động trong Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021 trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung vào những hoạt động cụ thể như tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2021 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng. Sáng tạo, mạnh dạn đổi mới các phương thức truyền thông, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, hình thức trực tuyến, mạng xã hội nhằm truyền thông, tuyên truyền về các nội dung, tư liệu và các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2021. Khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi công cộng nhằm tuyên truyền cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo. Khuyến khích tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm theo hình thức trực tuyến về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải, rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo. Khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng.

Để hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động. Trong đó tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tổ chức, đoàn thể, đơn vị, cá nhân về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ý thức về bảo vệ môi trường. Khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại, từ đó có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên và môi trường biển; xây dựng và phát triển kinh tế biển bền vững gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư; kết nối thành chuỗi sự kiện hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường. Đặc biệt là tổ chức Cuộc thi Tuổi trẻ với tài nguyên môi trường, biển đảo quê hương. Trong lúc tình hình COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp nên các hoạt động phối hợp phải tùy thuộc vào điều kiện thực tế để tổ chức gọn nhẹ hoặc thay đổi hình thức nhưng vẫn đảm bảo mục đích yêu cầu về thông tin một cách thiết thực, hiệu quả và có sức lan tỏa sâu rộng.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Trung Quốc hoàn tất lắp đặt giàn khai thác "Biển sâu số 1" trên Biển Đông

Thanh Mai |

Trung Quốc sẽ dùng giàn khai thác này để khai thác mỏ khí “Biển sâu số 1” được phát hiện vào tháng 8-2014 ở khu vực Lăng Thủy.

Những ngọn hải đăng – ánh sáng chủ quyền quốc gia trên biển

Thắng Trung-Sỹ Tuyên-Phan Sáu |

Những ngọn hải đăng hằng đêm cần mẫn tỏa sáng, không chỉ định hướng cho tàu thuyền giữa đại dương bao la mà còn khẳng định là cột mốc chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Trung Quốc kéo giàn khoan nặng hơn 100.000 tấn ra Biển Đông

Thanh Mai |

Truyền thông nhà nước Trung Quốc khẳng định đây là giàn khoan nửa chìm nửa nổi lớn nhất thế giới.

Sẽ đầu tư dự án đường ven biển Quảng Trị 2.060 tỷ đồng

BT |

UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, HĐND tỉnh vừa ban hành các nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.