Khách lưu trú trên địa bàn tỉnh đã tăng trở lại

Thanh Lê |

Theo thống kê của ngành chức năng, trong tháng 5/2020, số khách lưu trú trên địa bàn tỉnh ước tính đạt 13.700 lượt, tăng 88,71% so với tháng trước và giảm 64,4% so với cùng kỳ năm trước. Số ngày khách lưu trú cũng tăng 138,55% so với tháng trước.

Bên cạnh đó, doanh thu vận tải tháng 5/2020 ước tính đạt 175,13 tỉ đồng, tăng 19,05% so với tháng trước và tăng 16,95% so với cùng kỳ năm trước. Số lượt hành khách vận chuyển tăng 109,26% so với tháng trước và tăng 28,11% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 5/2020 ước đạt trên 2.509 tỉ đồng, tăng 30,54% so với tháng trước…

Khách đăng ký lưu trú tại Khách sạn Sài Gòn Đông Hà- Ảnh: Thanh Lê
Khách đăng ký lưu trú tại Khách sạn Sài Gòn Đông Hà- Ảnh: Thanh Lê

COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến lĩnh vực thương mại- dịch vụ nói riêng và các hoạt động kinh tế nói chung của tỉnh trong những tháng đầu năm 2020. Vì vậy, kết quả đạt được trong tháng 5/2020 là tín hiệu vui, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của lĩnh vực thương mại- dịch vụ trên địa bàn tỉnh sau dịch.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS