Nghề truyền thống hấp cá phơi khô ở Quảng Trị vào vụ chính

PV |

Huyện Gio Linh (Quảng Trị) có trên 140 cơ sở làm nghề hấp cá phơi khô, tạo việc làm cho 2.000 lao động, mỗi năm, làng nghề chế biến khoảng gần 20.000 tấn cá biển cung ứng cho thị trường.

Hiện làng nghề truyền thống hấp cá phơi khô ở vùng ven biển huyện Gio Linh (Quảng Trị) đang vào vụ. Cá cơm còn tươi được đưa thẳng từ các tàu khai thác đến cơ sở hấp cá. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Hiện làng nghề truyền thống hấp cá phơi khô ở vùng ven biển huyện Gio Linh (Quảng Trị) đang vào vụ. Cá cơm còn tươi được đưa thẳng từ các tàu khai thác đến cơ sở hấp cá. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Cá cơm được để trên các vỉ lưới, sau đó đưa vào lò hấp trong khoảng 5 phút. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Cá cơm được để trên các vỉ lưới, sau đó đưa vào lò hấp trong khoảng 5 phút. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Vận chuyển những vỉ cá cơm đã hấp xong mang ra phơi. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Vận chuyển những vỉ cá cơm đã hấp xong mang ra phơi. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Huyện Gio Linh có trên 140 cơ sở làm nghề hấp cá phơi khô, tạo việc làm cho 2.000 lao động. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Huyện Gio Linh có trên 140 cơ sở làm nghề hấp cá phơi khô, tạo việc làm cho 2.000 lao động. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Phơi khô cá cơm sau khi đã hấp. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Phơi khô cá cơm sau khi đã hấp. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Mỗi năm, làng nghề chế biến khoảng gần 20.000 tấn cá biển cung ứng cho thị trường. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Mỗi năm, làng nghề chế biến khoảng gần 20.000 tấn cá biển cung ứng cho thị trường. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Những vỉ cá cơm đã phơi khô thành sản phẩm. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Những vỉ cá cơm đã phơi khô thành sản phẩm. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

(Nguồn: VietNam+)

TAGS