Hồ Nguyên Kha

Những công trình phía… biển

Hồ Nguyên Kha |

Rõ ràng tuyến giao thông động lực La Lay - Mỹ Thủy kết nối rừng với biển “Vách núi với biển biếc liền nhau” hứa hẹn sẽ tạo sự đột phá mới, “đi trước một bước” nhằm xâu chuỗi và hối thúc các hợp phần khác trong Khu kinh tế Đông Nam, mà cảng biển Mỹ Thủy sẽ là dự án hạt nhân để Quảng Trị “chào hàng” với bè bạn trên Hành lang Kinh tế Đông - Tây (EWEC).