Nguyễn Vinh

Gìn giữ, phát triển văn hóa truyền thống của người dân tộc Vân Kiều, Pa Kô

Nguyễn Vinh |

Xã A Xing, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) có 4 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc Vân Kiều và Pa Kô chiếm gần 99% dân số của xã.