Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Những người tự trọng không bao giờ tham nhũng"

Thanh Mai |

Tổng Bí thư nhấn mạnh xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quan trọng với sự nghiệp cách mạng.

Chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng sáng 9/12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dành hơn một giờ để trả lời 3 câu hỏi lớn liên quan đến các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tổng bí thư nhấn mạnh xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quan trọng với sự nghiệp cách mạng.

Tổng bí thư cho rằng dù đạt nhiều kết quả, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII còn những hạn chế. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm, song theo Tổng bí thư, nguyên nhân chủ yếu do tổ chức thực hiện, "nghị quyết rất hay nhưng thực hiện chưa hiệu quả".

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ông nêu thực tế một số cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu, chưa gương mẫu, thẳng thắn phê bình, tự phê bình, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", thậm chí còn mắc vào chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, lợi ích nhóm, bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất; thờ ơ, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân.

“Chúng ta có rất nhiều việc phải làm nên không thể dừng lại ở tình hình này, mà phải tiếp tục bàn, làm để xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Giải đáp câu hỏi thứ hai về những nội dung mới, Tổng bí thư khái quát trong 4 điểm.

Một là kết luận và quy định của Trung ương lần này sâu rộng hơn về nội dung, phạm vi; chủ động tiến công mạnh mẽ hơn về tư tưởng chỉ đạo.

“Kết luận của Trung ương đã mở rộng không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn gồm xây dựng hệ thống chính trị; không chỉ với đảng viên, tổ chức đảng mà còn mở rộng với cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, nhất là ở các cơ quan thực thi pháp luật, người có chức, có quyền, những nơi có nhiều đặc quyền, đặc lợi, kể cả các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, Tổng bí thư phân tích.

Theo Tổng bí thư, tham nhũng chỉ là phần ngọn, cái gốc của vấn đề là suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống nên lần này phải chống từ gốc.

“Phải chủ động tiến công và xử lý nghiêm để hạn chế suy thoái về đạo đức. Những người tự trọng không bao giờ tham nhũng”, Tổng bí thư nêu quan điểm.

Điểm mới thứ hai là mục tiêu được xác định lần này cao hơn và sát hợp hơn với tình hình mới. Đó là đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức...

Ba là bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới, trong đó có giải pháp liên quan đến công tác cán bộ như khuyến khích, bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung.

Tổng bí thư nêu thực tế việc đưa ra quy định kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ đến hết nhiệm kỳ chưa được thực hiện. 

Điểm mới thứ tư Tổng bí thư đề cập là bổ sung, hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Với câu hỏi phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng bí thư nhấn mạnh quan trọng nhất vẫn là tổ chức thực hiện thật tốt.

Người đứng đầu Đảng yêu cầu mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Bên cạnh giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên, phải quyết liệt hơn nữa trong thanh tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử...

Theo Tổng bí thư, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước.

“Mọi đảng viên phải làm như vậy, chứ không phải chỉ đứng ngoài mà ‘phán’, hoặc ‘chờ xem’, coi như mình vô can”, Tổng bí thư lưu ý.

Tổng bí thư đồng thời yêu cầu ngăn chặn, tránh tình trạng lợi dụng dịp này để "đấu đá", "hạ bệ" nhau với những động cơ không trong sáng. Ông chỉ đạo nghiêm khắc xử lý những trường hợp trù dập phê bình và vu cáo người khác.

“Mọi thái độ nể nang, né tránh, hữu khuynh, ‘ngậm miệng ăn tiền’ hoặc cực đoan, muốn lợi dụng phê bình để đả kích người khác, gây rối nội bộ, đều không đúng”, Tổng bí thư nhắc lại.

Trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng bí thư nhấn mạnh đây là công việc rất dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người, đòi hỏi mỗi chúng ta phải tự phê bình, phân tích, mổ xẻ những ưu, khuyết điểm của chính bản thân mình; phải nhận xét, đánh giá về người khác một cách công tâm, khách quan.

“Khó nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ”, Tổng bí thư nói.

Người đứng đầu Đảng lưu ý thêm có những việc không thể chỉ làm một lần là xong mà phải làm rất kiên quyết, kiên trì, bền bỉ; làm thường xuyên, liên tục; làm đi làm lại nhiều lần như đánh răng, rửa mặt hàng ngày.

TAGS

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự cuộc gặp cấp cao VN-Campuchia-Lào

PV |

Ba nhà lãnh đạo Việt Nam-Campuchia-Lào nhất trí tăng hợp tác trong các lĩnh vực; phát huy hiệu quả các cơ chế hiện nay vì lợi ích của nhân dân 3 nước, vì hòa bình, phát triển ở khu vực và thế giới.

Giới thiệu hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PV |

Hai cuốn sách tuyển chọn 180 bài phát biểu, bài viết, bài nói, bài trả lời phỏng vấn, thư, điện chúc mừng quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2021.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi phòng, chống dịch COVID-19

PV |

Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân "đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa" để đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 3

PV |

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.