Ông Phan Văn Vĩnh giữ chức Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị

P.V |

Ngày 29/2/2020, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ và bàn giao nhiệm vụ Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị.

Theo đó, lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Trung công bố quyết định bổ nhiệm ông Phan Văn Vĩnh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị kể từ ngày 01/3/2020. Thời gian giữ chức vụ là 04 năm.

Ông Phan Văn Vĩnh sinh năm 1966, quê Cam Lộ, Quảng Trị có trình độ Thạc sỹ Hệ thống điện.
 
 Ông Phan Văn Vĩnh (giữa) nhận quyết định. Ảnh: Nguyễn Đức Tùng

Ông Phan Văn Vĩnh giữ chức Phó giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị, phụ trách Công ty Điện lực Quảng Trị từ ngày 01/5/2014.

TAGS