Sẽ sáp nhập 19 trường học ở huyện Vĩnh Linh trong năm 2020

Phương Nga |

Tiếp tục thực hiện đề án sáp nhập trường học theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, ngành giáo dục huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã triển khai kế hoạch sáp nhập trường học giai đoạn 2 năm 2020.

Theo đó, huyện Vĩnh Linh sẽ tiến hành sáp nhập 19 học, gồm 4 trường Mầm non, 9 trường Tiểu học, 5 trường THCS và 1 trường TH&THCS. Sau sáp nhập sẽ giảm 11 trường còn lại 8 trường, với 2 trường Mầm non, 1 trường TH, 5 trường TH&THCS. Thời gian tiến hành sáp nhập diễn ra vào tháng 6, 7 năm 2020.

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, huyện Vĩnh Linh đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và nhân dân về đề án, kế hoạch sắp xếp trường học. Lựa chọn sắp xếp bộ máy quản lí, giáo viên, nhân viên đảm bảo trình, hợp lý và phù hợp với thực tế của ngành. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên và nhân viên sau sắp xếp, tinh giản.

Như vậy, sau khi hoàn thành 2 đợt sáp nhập, toàn huyện Vĩnh Linh sẽ có tổng số trường học là 46 trường giảm 21 đầu mối. 

TAGS

Mảnh giấy trong chai thủy tinh có đầy đủ thông tin của liệt sĩ

Hưng Thơ |

Quá trình khôi phục chữ viết trên mảnh giấy nhỏ để trong chai thủy tinh, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã có đầy đủ thông tin về tên tuổi, quê quán của hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy.

Quảng Trị có thêm 3 điểm cách ly tập trung dịch Covid- 19 tại các cửa khẩu

PV |

Ngày 18/2/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 437/QĐ-UBND về việc thành lập địa điểm cách ly tập trung tại các cửa khẩu tỉnh Quảng Trị, phục vụ phòng, chống bệnh viên phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Những xã, thị trấn sáp nhập sau ngày 01.01.2020 ở Quảng Trị

B.T.V |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 832/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị.

42 trường hợp tinh giảm biên chế ở Quảng Trị trong năm 2020

B.T.V |

Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 3649/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị thực hiện tinh giảm biên chế 6 tháng đầu năm 2020.