Quảng Trị:

Thông qua 20 nghị quyết liên quan đến chủ trương đầu tư

Lâm Thanh |

Ngày 25/6/2021, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và duyệt chủ trương đầu tư nhiều dự án kinh tế - xã hội quan trọng khác.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hoàng Đức Thắng; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng tham dự kỳ họp.

Điều chỉnh, hợp nhất nhiều dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Báo cáo tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng giải trình làm rõ một số nội dung quan trọng như: Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương (NSTƯ) điều chỉnh giảm số dự án dự kiến khởi công mới từ 41 dự án xuống còn 29 dự án. Việc giảm 12 dự án này được thực hiện theo phương án hợp nhất các dự án có cùng tính chất, cùng ngành, lĩnh vực và địa bàn; không làm thay đổi số vốn NSTƯ đã dự kiến cân đối, bố trí cho các ngành, lĩnh vực, địa phương đã được Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về chủ trương và HĐND tỉnh khóa VII cho ý kiến.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh việc thông qua 20 nghị quyết về chủ trương đầu tư tại kỳ họp nhằm tạo điều kiện huy động các nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy KT - XH tỉnh - Ảnh: L.T
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh việc thông qua 20 nghị quyết về chủ trương đầu tư tại kỳ họp nhằm tạo điều kiện huy động các nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy KT - XH tỉnh - Ảnh: L.T

Tuy nhiên, việc cơ cấu lại nguồn vốn NSTƯ hỗ trợ (chuyển dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn từ nguồn vốn NSTƯ về bố trí đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương (NSĐP) nên phương án cân đối nguồn vốn NSĐP phải thay đổi theo. Bên cạnh đó, thực tế phát sinh nhu cầu đầu tư một số dự án cấp bách từ nguồn vốn NSĐP (Công viên Lê Duẩn, Nhà đa năng Trường Cao đẳng sư phạm); nhu cầu thay đổi cơ cấu nội bộ nguồn vốn và các dự án đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo nên cần có thời gian tính toán cân đối lại. Vì vậy, UBND tỉnh xin ý kiến HĐND tỉnh thống nhất về các nội dung điều chỉnh nguồn vốn NSTƯ để báo cáo Chính phủ tổng hợp, trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đề nghị giao vốn cho tỉnh. 

Từ việc hợp nhất các dự án nói trên dẫn đến yêu cầu cần phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án nhằm bảo đảm theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, trong đó có 4 dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; 5 dự án thuộc thẩm quyền của HĐND cấp huyện.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn vốn NSTƯ có 11 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang. Đây là việc làm cần thiết nhằm đảm bảo điều kiện của 11 dự án này là dự án nhóm B để được hỗ trợ từ NSTƯ và thời gian thực hiện phù hợp với thời gian bố trí vốn cũng như yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Mặt khác, số vốn điều chỉnh cơ cấu từ NSTƯ sang NSĐP của các dự án là chi phí dự phòng thực hiện quyết toán dự án hoàn thành và chi phí không có nhu cầu tiếp tục bố trí nên việc điều chỉnh cơ cấu vốn sẽ không làm thay đổi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn NSĐP của tỉnh. Do đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện các dự án cho phù hợp.

UBND tỉnh trình kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa VIII điều chỉnh vốn đầu tư kế hoạch 2021 nguồn NSĐP cân đối theo tiêu chí. Hiện nay, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh có khá nhiều dự án dự kiến khởi công mới, nhu cầu vốn chuẩn bị đầu tư rất bức xúc nhưng không có nguồn để bố trí. Sau khi rà soát, có một số dự án chuẩn bị đầu tư và 1 dự án sử dụng nguồn vốn đối ứng ODA thuộc NSĐP không sử dụng hết. Vì vậy, UBND tỉnh xin điều chỉnh giảm 1 tỉ đồng của dự án cấp nước xã Vĩnh Long, Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh dự án không thể tiếp tục triển khai thực hiện; điều chỉnh nội bộ nguồn vốn chuẩn bị đầu tư để có nguồn bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025.

Chất vấn làm rõ nhiều nội dung quan trọng

Đối với tờ trình về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đường trung tâm trục dọc Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét bổ sung trên 13,3 tỉ đồng từ nguồn vốn NSĐP để tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục còn dang dở do thiếu vốn như: Đường trục chính khu bến Cảng Cửa Việt bờ nam kết nối Quốc lộ 49 C; nâng cấp tuyến đường nối từ đường trung tâm đến đường ĐH.41; xây lắp một số đoạn trên tuyến… Đại biểu HĐND tỉnh đề nghị làm rõ việc dự án này còn một số hạng mục thi công dang dở nhưng trước đó có trên 22 tỉ đồng vốn trái phiếu Chính phủ phân bổ cho dự án bị Trung ương thu hồi do không đảm bảo tiến độ giải ngân. UBND tỉnh đã xin Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục giải ngân đến 31/12/2020 nhưng không được đồng ý.

 Giải trình về vấn đề này, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trương Chí Trung cho biết nguyên nhân việc không giải ngân hết nguồn vốn Trung ương bố trí do liên quan đến công tác thẩm định dự án, giải phóng mặt bằng và nhiều yếu tố liên quan khác nên tỉnh cần có kiểm tra theo chuyên đề để đánh giá rõ nguyên nhân, từ đó rút kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Một nội dung khác được thảo luận sôi nổi liên quan đến Tờ trình Bán đấu giá cơ sở nhà, đất bến xe và bãi đỗ xe tỉnh phía Nam thành phố Đông Hà. Theo Giám đốc Sở Giao thông vận tải Trần Hữu Hùng, từ sau năm 2015 lưu lượng vận tải hành khách và hàng hóa tại các bến xe trong tỉnh giảm nhanh do lượng xe cá nhân ngày càng tăng; đơn giá thu phí thấp nên hiệu quả kinh tế không cao. Vì vậy, việc thu hồi đất bến xe để phục vụ dự án phát triển khu đô thị Nam Đông Hà là phù hợp xu thế phát triển của thành phố. Tuy nhiên, cần tính toán có quy hoạch bãi đỗ xe cá nhân, xe du lịch và xe vận tải hợp lý…

Đại biểu HĐND tỉnh cũng tập trung thảo luận những nội dung liên quan đến vấn đề thanh lý tài sản trên khu đất công, thu hồi bến xe để tạo quỹ đất sạch giao UBND tỉnh phát triển Khu đô thị dịch vụ - thương mại Nam Đông Hà. Từ đó, thống nhất điều chỉnh tiêu đề nghị quyết là "Bán đấu giá cơ sở nhà, đất bến xe và bãi đỗ xe tỉnh phía Nam thành phố Đông Hà để thực hiện khu Đô thị dịch vụ - thương mại Nam Đông Hà", đồng thời bổ sung nội dung áp dụng bảng giá đất dịch vụ giao thông công cộng để xác định thẩm quyền ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua 20 nghị quyết chủ yếu liên quan đến việc cấp chủ trương đầu tư, điều chỉnh cơ cấu vốn cho các dự án kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh, việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTƯ hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025 (lần 3) là nội dung quan trọng, trong đó điều chỉnh giảm số dự án dự kiến khởi công mới từ nguồn vốn NSTƯ so với dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTƯ hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2) để đảm bảo phù hợp với ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đảm bảo trình tự, thủ tục tổng hợp trình Chính phủ đúng theo quy định của của pháp luật về đầu tư công.

Đại biểu Nguyễn Chiến Thắng, Bí thư Thành ủy Đông Hà chất vấn, trao đổi về vấn đề thu hồi bến xe - Ảnh: L.T
Đại biểu Nguyễn Chiến Thắng, Bí thư Thành ủy Đông Hà chất vấn, trao đổi về vấn đề thu hồi bến xe - Ảnh: L.T

Các nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư; điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện các dự án trong giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh vốn đầu tư kế hoạch năm 2021 nguồn vốn NSĐP cân đối… là những quyết định quan trọng, bảo đảm cho việc triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng và các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, phù hợp nguồn lực tài chính và yêu cầu phát triển của tỉnh, tạo điều kiện huy động các nguồn lực, tăng hiệu quả đầu tư, góp phần tạo động lực cho sự phát triển thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh.

Việc HĐND tỉnh thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là điều kiện cần và đủ để dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà sớm triển khai công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch thu hút nhà đầu tư thực hiện dự án.

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua. Đề nghị các cơ quan thuộc HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Quảng Trị có 16 thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

P.V |

Ngày 18/6/2021, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 433/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Người dân Quảng Trị được tặng nhà tránh thiên tai trước mùa mưa bão

Hưng Thơ |

Trước mùa mưa bão, 106 căn nhà phòng tránh thiên tai đã được trao tặng cho người dân ở Quảng Trị.

Cảng hàng không Quảng Trị, một công trình trọng điểm

Tú Linh |

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị thuộc dự án nhóm A, là cảng hàng không nội địa, xây dựng tại xã Gio Quang và Gio Mai, huyện Gio Linh (Quảng Trị), được thực hiện từ năm 2021 đến năm 2023, với mục tiêu đáp ứng yêu cầu của cảng hàng không 4C và sân bay quân sự cấp II. Hiện dự án đang được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị tổ chức giải phóng mặt bằng xây dựng.