Thông qua chương trình làm việc, quy chế bầu cử Đại hội XIII

Ngọc Thành - Hoàng Lê - Trọng Phú |

Ngày 25/1, Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị, thông qua quy chế làm việc, chương trình làm việc, quy chế bầu cử Đại hội XIII và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất trong 5 năm qua của đất nước đã bắt đầu các hoạt động đầu tiên bằng phiên trù bị diễn ra từ sáng 25/1 tại Hà Nội. 

Đại hội thông qua chương trình phiên họp trù bị, tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Sau phiên trù bị, các đại biểu sinh hoạt tại đoàn nghiên cứu các tài liệu đại hội, gồm báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương khóa XII…

 

Đến sáng mai (26/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức khai mạc. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. 

Báo cáo chính trị lần này có chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên trù bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên trù bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Dự thảo Văn kiện đề ra các mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao...

VOV sẽ tường thuật trực tiếp phiên khai mạc Đại hội XIII trên sóng phát thanh VOV1, truyền hình VTC1 và Báo điện tử VOV (VOV.VN) từ 7h30 phút sáng 26/1. Mời quý độc giả cùng theo dõi.

(Nguồn: VOV.VN)

TAGS

Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

PV |

Sáng 25/1/2021, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hôm nay (25/1), ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đảng XIII

Viết Tôn |

Sáng nay (25/1/2021), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu ngày làm việc đầu tiên.

Triển khai nhiều vòng, nhiều lớp, bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIII

Việt Cường |

Công an Hà Nội huy động 100% quân số ứng trực 24/24 giờ để đảm bảo an ninh tốt nhất cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại biểu dự Đại hội XIII không ăn, nghỉ bên ngoài hoặc tại nhà riêng

Thanh Mai |

Cách tổ chức này được bổ sung vào công tác tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng XIII để phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19.