Hải Lăng chú trọng phát triển con người toàn diện

Ngọc Trang |

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể trên địa bàn huyện Hải Lăng (Quảng Trị) quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Nghị quyết số 33). Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội nhằm xây dựng con người Hải Lăng ngày càng phát triển toàn diện, hướng tới chân - thiện - mỹ.


Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết số 33, UBND huyện Hải Lăng đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Huyện ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện hằng năm; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, tập trung tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp.

Phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị có kế hoạch phổ biến rộng rãi và triển khai nội dung của nghị quyết đến cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VHTTTDTT huyện và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân các ngày lễ, Tết.

Phụ nữ thị trấn Diên Sanh trình diễn áo dài và đồng diễn dân vũ - Ảnh: PNHL
Phụ nữ thị trấn Diên Sanh trình diễn áo dài và đồng diễn dân vũ - Ảnh: PNHL

Để xây dựng con người Việt Nam nói chung và con người Hải Lăng phát triển toàn diện, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các mặt công tác: giáo dục và đào tạo, y tế, dân số, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao...

Đồng thời, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 33 gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ vậy, chất lượng công tác giáo dục và đào tạo ở địa phương từng bước được hoàn thiện và nâng cao. Kết quả, riêng năm 2023, tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS đạt 100%, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 97,12%, là năm thứ 17 liên tiếp huyện Hải Lăng dẫn đầu toàn tỉnh về thành tích học sinh giỏi.

Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số - KHKGĐ, tiêm chủng mở rộng, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được triển khai thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đến nay, toàn huyện có 16/16 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Các phong trào thi đua yêu nước, các hội thi, hội diễn văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức thường xuyên tạo môi trường văn hóa lành mạnh; nhiều tập quán lạc hậu trong cưới hỏi, ma chay... dần được loại bỏ, việc bài trừ mê tín dị đoan trong lễ hội cũng được chú trọng; các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật... được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nhiều lễ hội truyền thống và văn hóa dân gian được khôi phục, duy trì và phát huy như: Hò Bả trạo làng Phú Hải, thôn Phương Hải, xã Hải Ba; Hội bưng đá làng Hưng Nhơn, xã Hải Phong; Hội cờ chòi ở làng Long Hưng, xã Hải Phú... Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được đẩy mạnh. Riêng năm 2023, tỉ lệ dân số tập thể dục - thể thao đạt 37,8%; tỉ lệ hộ gia đình tập thể dục - thể thao thường xuyên đạt 27,2%.

Phong trào xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng thôn, khóm, cơ quan, đơn vị và mỗi gia đình, gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có sức lan tỏa nhanh, được các cấp, ngành và Nhân dân tích cực hưởng ứng. Hiện toàn huyện có 69/70 làng, thôn, khóm được UBND huyện công nhận hương ước, quy ước.

Riêng năm 2023, có 70/70 làng, thôn, khóm đạt danh hiệu làng, thôn, khóm đạt chuẩn văn hóa, có 22.408/23.214 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Công tác bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện được quan tâm. Hoạt động sưu tầm các hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử và công tác trưng bày, bảo quản, kiểm kê hiện vật được thực hiện thường xuyên, đảm bảo, tránh mất mát và hư hỏng.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Hải Lăng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết số 33. Huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa và con người.

Quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa, duy trì hoạt động hiệu quả của các CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao. Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các lễ hội văn hóa truyền thống; khôi phục các hoạt động văn hoá dân gian; khuyến khích và phát triển các loại hình văn hoá văn nghệ tại địa phương. Duy trì những thuần phong mỹ tục, xây dựng nếp sống văn minh trong từng gia đình, dòng họ, làng, thôn, khóm văn hoá. Trùng tu, tôn tạo, khoanh vùng bảo vệ các di tích trên địa bàn huyện.

Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “giảm nghèo bền vững”; thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường phối hợp đồng bộ giữa các ngành, địa phương để xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn huyện theo hướng chân - thiện - mỹ, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Hội thảo “Khu KTTM xuyên biên giới chung Lao Bảo – Desavan sẽ diễn ra vào ngày mai (15/3/2024)

Xanh EWEC |

Hội thảo “Khu KTTM xuyên biên giới chung Lao Bảo - Desavan: Từ ý tưởng đến hiện thực” sẽ diễn ra vào ngày mai (15/3/2024) tại thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị).

Phú Quốc – Hòn đảo duy nhất trên thế giới trình diễn pháo hoa 365 ngày

Hoàng Hà |

Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc đã trở thành điểm đến trình diễn pháo hoa nghệ thuật hàng đêm, với hơn 100 hiệu ứng kết hợp hài hòa cùng những ca khúc bất hủ, mang đến cho du khách cả sự ngỡ ngàng cùng cảm xúc vỡ òa sau mỗi đêm ngắm pháo hoa trên biển.

1.114 hội viên phụ nữ TP. Đông Hà đồng diễn dân vũ và trình diễn áo dài

Lê Trường |

Ngày 3/3, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP. Đông Hà tổ chức chương trình đồng diễn dân vũ và trình diễn áo dài năm 2024. Đây là những hoạt động hướng đến kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (1910-2024) và 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Bí thư Thành ủy Đông Hà Lê Quang Chiến; 1.114 hội viên phụ nữ thành phố tham dự chương trình.

300 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia Liên hoan dân vũ “Vũ điệu khỏe, đẹp”

Trúc Phương |

Ngày 16/8, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030, gắn với triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Quảng Trị thời đại mới có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, yêu nước, nghĩa tình, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng” nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại TP. Đông Hà, Hội LHPN tỉnh tổ chức Liên hoan dân vũ với chủ đề “Vũ điệu khỏe, đẹp” năm 2023. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương tham dự chương trình.