Hội thảo “Đô thị công nghiệp gắn với nhà ở công nhân”

Phạm Mỹ Hạnh |

Ngày 31/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và Tổng hội Xây dựng đồng chủ trì hội thảo “Đô thị công nghiệp gắn với nhà ở công nhân”.  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm nêu rõ thực trạng quá trình quy hoạch, đầu tư và phát triển khu công nghiệp gắn với quá trình phát triển đô thị, kinh tế xã hội của khu vực, của địa phương; công tác quản lý, tổ chức đời sống tinh thần, vật chất của công nhân tại các khu công nghiệp ở nước ta hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: P.M.H
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: P.M.H
Đồng thời, giới thiệu một số mô hình quy hoạch phát triển đô thị công nghiệp gắn với quản lý, tổ chức đời sống công nhân của các nước trên thế giới, đề xuất một số giải pháp quy hoạch phát triển công nghiệp, gắn với đô thị công nghiệp và quản lý, tổ chức đời sống của công nhân.

Mặc dù, nhà nước đã có nhiều cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, tuy nhiên nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân chưa đáp ứng được nhu cầu. Đến cuối tháng 9/2021, cả nước hoàn thành 266 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân với khoảng hơn 142.000 căn, với tổng diện tích hơn 7.100.000m2, đạt khoảng 56,8% so với mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 mặc dù đã hết năm 2021…

Nhiều đại biểu cũng cho rằng, để thu hút công nhân lao động được tiếp cận với nhà ở xã hội, cần nâng cao chất lượng nhà ở xã hội, có cơ cấu sản phẩm nhà cho thuê phù hợp với nhu cầu của người lao động. Đồng thời, quy hoạch phát triển khu công nghiệp phải gắn kết với khu đô thị có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở cho công nhân trong các dự án xây dựng nhà ở xã hội đô thị và khu công nghiệp.

Tại Quảng Trị, các ngành chức năng đã tích cực, chủ động phối hợp rà soát các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư nhằm bổ sung quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân tại các đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thực hiện xúc tiến, kêu gọi, xúc tiến một số dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân.

Đến nay, đang triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng 1 khu nhà ở công nhân trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị với quy mô 6 ha và nhiều quỹ đất nhà ở xã hội tại thành phố Đông Hà; chuẩn bị triển khai dự án thiết chế công đoàn tại Khu Công Nghiệp Nam Đông Hà.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS