Người đang có lương hưu cao nhất cả nước sẽ nhận 140 triệu đồng/tháng từ 1/7

Thanh Mai |

So với trước thời điểm điều chỉnh, lương hưu của ông T. dự kiến tăng hơn 15.500.000 đồng.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại thời điểm tháng 4/2023, cả nước có 471 trường hợp có mức hưởng lương lưu từ 20 triệu đồng trở lên. Trong đó, mức hưởng từ 20 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng là 382 trường hợp; từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng là 80 trường hợp; từ 50 triệu đồng trở lên là 9 trường hợp.

Các trường hợp này đều làm việc trong các công ty tư nhân, công ty liên doanh, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương thực hưởng bằng tiền ngoại tệ hoặc tiền đồng Việt Nam ở mức cao (trước năm 2007) hoặc theo mức tối đa bằng 20 lần mức lương tối thiểu chung/mức lương cơ sở tại thời điểm đóng (từ năm 2007 trở đi).

Hiện nay, ông P.P.N.T. (ở TPHCM) là người đang có mức lương hưu cao nhất cả nước. Đến tháng 6/2023, mức lương hưu của ông T. là 124.714.600 đồng/tháng.

Theo nghị định ngày 29/6 của Chính phủ, mức tăng 12,5% so với mức đang hưởng tháng 6, áp dụng với những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; mức tăng 20,8% áp dụng với những người hưởng lương hưu, trợ cấp mà chưa được tăng từ đầu năm 2022 đến tháng 6/2023.

  
Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6/2023 x 1,125. Như vậy, từ tháng 7, dự kiến mức hưởng lương hưu của ông T. là hơn 140 triệu đồng/tháng. 

Trước khi nghỉ hưu, ông T. là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc của một công ty.  Ông nghỉ hưu từ thháng 4/2015, ông T. với mức lương hơn 87,3 triệu đồng/tháng. Sau 5 lần điều chỉnh lương hưu của Nhà nước, đến tháng 6/2023, mức lương hưu của ông T. là 124.714.600 đồng/tháng.

Ông T. đã có trên 23 năm đóng bảo hiểm xã hội. Có thời đimể, mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bình quân của ông T. là hơn 200 triệu đồng/tháng. Từ tháng 1/2007 đến tháng 3/2015, ông T. đóng ở mức cao nhất theo quy định, với mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bình quân là 15,4 triệu đồng/tháng. Gần 2 năm trước thời điểm nghỉ hưu (mức lương cơ sở khi đó là 1,15 triệu đồng), mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm hằng tháng của ông T. là 23 triệu đồng/tháng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định năm 1975 của Hội đồng Chính phủ; quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ; công an tham gia kháng chiến chống Mỹ dưới 20 năm công tác đã thôi việc, xuất ngũ; quân nhân, công an, người làm cơ yếu tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau tháng 30/4/1975, đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, cũng thuộc diện được tăng lương hưu, trợ cấp.

Ngoài ra, người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước năm 1995 cũng thuộc diện được tăng đợt này.

Kinh phí để tăng lương hưu, trợ cấp từ ngân sách và Quỹ Bảo hiểm xã hội. Nghị định có hiệu lực từ 14/8; các quy định của Nghị định được thực hiện từ 1/7.

Các nhóm được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng gồm: cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động; quân nhân, công an, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp theo quyết định của Hội đồng Chính phủ năm 1979.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

Lương hưu - Nguồn thu nhập ổn định cho người lao động khi về già

PV |

Lương hưu được coi là nguồn thu nhập ổn định nhất giúp người lao động yên tâm dưỡng già, đảm bảo tốt hơn cuộc sống độc lập mà không phải phụ thuộc vào con cháu.

Mức lương hưu bình quân sẽ tăng bao nhiêu từ 1/7?

Thanh Mai |

Người hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995 đang hưởng mức thấp được đề xuất bù thêm để đạt 3 triệu đồng một tháng.

Dự kiến chi hơn 15.000 tỷ đồng cho chính sách tăng lương hưu từ 1/7

An Ly |

Bộ LĐ-TB&XH đã gửi lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương và người dân về phương án điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng từ ngày 1/7 tới (cùng thời điểm tăng lương cơ sở).

Sẽ điều chỉnh tăng lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995 cho khoảng 230.000 người

PV |

Dự kiến từ ngày 1/7, sẽ có khoảng 230.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ trước ngày 1/1/1995 thuộc đối tượng điều chỉnh tăng thêm, kinh phí do ngân sách nhà nước chi trả khoảng 330 tỷ đồng.