Quảng Trị gỡ vướng cho các dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao

Tiến Nhất |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng vừa chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc liên quan đến đất đai cho các dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao trên địa bàn.

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị đã nhận được 13 hồ sơ đề xuất dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao (8 dự án tại huyện Cam Lộ, 5 dự án tại huyện Đakrông) với tổng quy mô 29.900 lợn nái/năm, 306.000 lợn thịt/năm, 2.000 bò thịt/năm.

 
 
 
Tổng vốn đầu tư các dự án hơn 2.800 tỷ đồng, tổng diện tích đất dự kiến sử dụng hơn 560 ha. Các dự án đều thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.

Quá trình thẩm định, các dự án cơ bản đáp ứng được các tiêu chí đầu tư theo quy định, nhưng vẫn còn gặp vướng mắc về vị trí đề xuất thực hiện các dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao chưa phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của các huyện, một số khu đất chưa có quyết định phê duyệt phương án sử dụng đất của UBND tỉnh; Quy mô diện tích hơi lớn, chưa đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp... 

Trong đó, dự án Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao tại huyện Vĩnh Linh với diện tích 45 ha dù đã được cấp chủ trương đầu tư nhưng vẫn chưa thực hiện được do diện tích được cấp vẫn thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải quản lý sử dụng, huyện chưa lập phương án sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt. Một số người dân lo ngại vấn đề về môi trường trong quá trình triển khai dự án...

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cho rằng đây đều là các dự án nằm trong danh mục khuyến khích ưu tiên phát triển, đầu tư công nghệ cao tại tỉnh. Đồng thời, các nhà đầu tư đã có quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và chứng tỏ năng lực đầu tư vào địa phương.

Với các vướng mắc còn gặp phải liên quan đến đất đai, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các huyện Đakrông, Cam Lộ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư thực hiện các bước tiếp theo một cách nhanh nhất phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh. Thống nhất điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện ở các huyện trên, trình HĐND huyện ra Nghị quyết, đảm bảo tính hợp pháp, tuân thủ quy định của pháp luật.

Các Sở ngành chức năng liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định trước khi báo cáo UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư để các dự án sớm đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư phải có cam kết đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về báo cáo đánh giá môi trường, quá trình thực hiện dự án, đúng mật độ sử dụng đất...

Đối với dự án SGR đã được cấp chủ trương đầu tư nhưng cũng gặp vướng mắc phát sinh về đất đai, môi trường nên chưa thể thực hiện, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị huyện Vĩnh Linh và các ngành chức năng phải tổ chức đối thoại, tuyên truyền, tham vấn cộng đồng để người dân hiểu được lợi ích của dự án cũng như cam kết trong vấn đề môi trường của nhà đầu tư. Đồng thời, hoàn thành phương án sử dụng đất chuyển giao từ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải cho địa phương, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đối với dự án trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3/2022...

TAGS