Cục Thuế tỉnh Quảng Trị nỗ lực hoàn thành xuất sắc công tác quản lý thuế

Nguyễn Trí Bật |

Năm 2021 Cục Thuế tỉnh Quảng Trị được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách 2.381,1 tỉ đồng, HĐND tỉnh giao 2.970 tỉ đồng trong điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của COVID- 19. Từ đầu năm đến nay, số doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn 198 đơn vị; số doanh nghiệp ngừng hoạt động 405 đơn vị đã đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý thuế và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Về cơ chế, chính sách, thực hiện Nghị quyết số 68/2021 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng COVID-19; Quyết định số 27/2021 của Thủ tướng Chính phủ về giảm 30% tiền thuê đất cũng đã tác động giảm một số khoản thu về thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, số thu từ hộ sản xuất- kinh doanh.

Cục Thuế tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 - Ảnh: TB
Cục Thuế tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 - Ảnh: TB

Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm Cục Thuế tỉnh đã triển khai đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các chức năng quản lý thuế, đảm bảo thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu nợ thuế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội như facebook, zalo, đảm bảo các nghị quyết, nghị định, chính sách của Chính phủ, Bộ Tài chính về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh thực sự đi vào cuộc sống. Tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, tạo thuận lợi cho DN, NNT.

Cục Thuế chỉ đạo các phòng chức năng, các chi cục thuế luôn theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách; đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu ngân sách cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế. Phối hợp với lãnh đạo chính quyền các cấp bám sát, khai thác và quản lý các nguồn thu có tính đột biến, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu, kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp và NNT đã đồng lòng thực hiện “mục tiêu kép”, vừa tích cực phòng, chống dịch đạt hiệu quả, vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm cho người lao động, góp phần quan trọng trong việc nộp ngân sách nhà nước. Cục Thuế đã triển khai, áp dụng những biện pháp quản lý hiệu quả. Cán bộ toàn ngành thuế tỉnh đã nỗ lực trong công tác nên tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh đến ngày 30/9/2021 là 2.848,5 tỉ đồng, đạt 119,63% so với dự toán pháp lệnh, 95,91% so với dự toán HĐND và bằng 138,65% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, số thu từ các lĩnh vực DN có vốn đầu tư nước ngoài, thu lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuê đất, tiền cấp quyền sử dụng đất, thu từ cổ tức, lợi nhuận sau thuế… đều vượt dự toán được giao. Thuế ngoài quốc doanh là một sắc thuế phụ thuộc hoàn toàn vào quy mô và mức độ cung cầu an sinh của xã hội, nhưng 9 tháng đầu năm nay, thu ngân sách khu vực này là 673.710 triệu đồng, đạt 99,8% và bằng 144,6% so cùng kỳ. Các chi cục thuế đã có biện pháp nuôi dưỡng nguồn thu, khai thác triệt để các nguồn thu đột biến, phát sinh như nguồn thu thuế vãng lai từ các dự án điện gió, các nguồn thu từ đấu giá đất, tiền thuê đất nên đến ngày 30/9 có 5/5 chi cục thuế thu đạt và vượt dự toán năm 2021. Nhiều đơn vị có tỉ lệ hoàn thành dự toán cao như Chi cục Thuế Hướng Hóa 371,4%, Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh 165,5%, Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ 123,3%.

Dự báo những tháng còn lại của năm 2021, tình hình COVID-19 sẽ tiếp tục tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Ngày 13/10/2021, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị giao ban đánh giá công tác quản lý thuế 9 tháng đầu năm đề ra nhiệm vụ, biện pháp quản lý thu ngân sách quý IV năm 2021, trong đó nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 128/ NQ-CP về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19. Chủ động rà soát, phân tích, đánh giá nguồn thu và những yếu tố tác động đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn.

Phối hợp giải quyết kịp thời các chính sách miễn giảm thuế cho NNT bị ảnh hưởng dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, đặc biệt là giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ NNT bằng phương thức điện tử, phù hợp với bối cảnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Triển khai tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại DN bằng hình thức trực tuyến. Phối hợp với Báo Quảng Trị, Đài PT - TH tỉnh tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế. Chú trọng công tác thi đua khen thưởng NNT có thành tích xuất sắc trong công tác nộp ngân sách năm 2021.

Bên cạnh đó, ngành thuế kiểm tra, rà soát chặt chẽ hồ sơ khai thuế trước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra. Tập trung thanh tra, kiểm tra đối với DN rủi ro cao về thuế, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021. Đôn đốc thu kịp thời số thuế phát sinh, số thuế nợ, các khoản thuế hết thời gian gia hạn. Tiếp tục thực hiện Nghị định 52/NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất. Phấn đấu thực hiện chỉ tiêu nợ thuế đến thời điểm ngày 31/12/2021 không vượt quá 5% so với số thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2021.

Tăng cường công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục cải cách hiện đại hóa công tác thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử. Các chi cục thuế trực thuộc thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các cơ quan, đoàn thể để quản lý tốt nguồn thu, chống thất thu về hộ và thuế, tạo nguồn thu những tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Người dân có thể tra cứu dữ liệu thuế trên điện thoại di động

Huy Thắng |

Tổng cục Thuế vừa giới thiệu ứng dụng eTax phiên bản 1.0 (eTax Mobile V1.0) trên nền tảng thiết bị di động, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành thuế trong việc đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số và dần thân thiện hơn với người dùng.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam-Lào

Vũ Phương Nhi |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào từ ngày 4/10/2020 đến ngày 4/10/2023.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị tăng gần 16 lần so với cùng kỳ năm 2020

Mai Lâm |

Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2021. Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của công ty đạt 779,2 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 62 tỉ đồng. So với cùng kỳ năm 2020, doanh thu thuần tăng 37,5%, lợi nhuận sau thuế tăng gần 16 lần.

Quản lý thuế bán hàng online bằng công nghệ và pháp lý

Tú Linh |

Hai năm nay, COVID-19 bùng phát mạnh mẽ đã làm thay đổi phương thức mua bán hàng hóa từ trực tiếp sang trực tuyến (online) trên mạng xã hội và các trang web thương mại điện tử. Tại tỉnh Quảng Trị, số người bán hàng online ngày càng tăng, ai cũng có thể bán được hàng qua mạng, chỉ cần biết một chút về công nghệ.