Lan tỏa từ một cuộc thi

Lệ Như |

“Cuộc thi viết về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (gọi tắt là cuộc thi) đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động (NLĐ) nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới bằng hành động, việc làm cụ thể và phù hợp.

Từ đó, phát hiện, xây dựng và mở rộng mạng lưới cộng tác viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh”, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đỗ Thị Lý cho biết.

Với tác phẩm “Nhận diện mũi tấn công thâm độc của các thế lực thù địch vào vùng dân tộc thiểu số, biên giới để chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam”, tác giả Mai Thị Thu Hương- Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh đã đoạt giải A cuộc thi.

Trao đổi với chúng tôi, chị Hương cho biết: “Đây là cuộc thi với chủ đề khó và mới đòi hỏi các thí sinh khi tham gia phải đầu tư, nghiên cứu để hoàn thành tác phẩm của mình. Sau cuộc thi lần này, bản thân tôi nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, đặc biệt là công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc tuyên truyền, cung cấp đến người đọc, nhất là vùng đồng bào DTTS những thông tin, có cái nhìn tổng quát để nhận diện được bản chất, chiêu trò chống phá của kẻ thù, kiên định bảo vệ những thành quả của cách mạng. Mặt khác, việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cho đồng bào DTTS sẽ góp phần khắc phục chênh lệch về điều kiện sống, tạo tiền để đồng bào DTTS vùng sâu, vùng xa có cơ hội phát triển, xóa đói, thoát nghèo bền vững. Từ đó, góp phần quan trọng trong xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc”.

Các tác phẩm dự thi thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu - Ảnh: L.N
Các tác phẩm dự thi thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu - Ảnh: L.N

Đoạt giải B cuộc thi với tác phẩm “Thực tiễn, kinh nghiệm, giải pháp tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, tác giả Trương Tuấn Thành - Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng: “Qua cuộc thi giúp bản thân tìm hiểu sâu hơn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm của Đảng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó nâng cao nhận thức của bản thân về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sau khi tham gia cuộc thi, trên cương vị công tác của mình, tôi nhận thấy bản thân phải rèn luyện, nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình để góp phần phản bác lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Xác định việc triển khai, chỉ đạo các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, cán bộ, đảng viên, CCVC và NLĐ tham gia cuộc thi là nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành kế hoạch về tổ chức cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, chỉ đạo các TCCS đảng trực thuộc tổ chức thực hiện và phát động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC và NLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dự thi.

Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đỗ Thị Lý thông tin thêm: “Để cuộc thi đạt kết quả cao về chất lượng và đảm bảo về số lượng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã giao chỉ tiêu cho các TCCS đảng trực thuộc (mỗi chi bộ chọn từ 1 - 2 bài dự thi, mỗi đảng bộ chọn 3 - 4 bài thi). Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy các TCCS đảng chịu trách nhiệm tiếp nhận bài dự thi của cán bộ, đảng viên, CCVC và NLĐ tại đơn vị mình, tổ chức sàng lọc, đánh giá và gửi bài dự thi về Ban tổ chức cuộc thi theo số lượng yêu cầu…

Là đơn vị đầu tiên trong tỉnh tổ chức cuộc thi, chủ đề mới và khó nên trong quá trình triển khai thực hiện, Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi đã họp nhiều phiên để thảo luận, bàn bạc kỹ các nội dung liên quan đến cuộc thi; quy định về nội dung, hình thức bài dự thi và cách thức chấm điểm; điều chỉnh một số tiêu chí khen thưởng tập thể phù hợp với thực tiễn, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi; vận động nguồn lực để hỗ trợ giải thưởng nhằm động viên, khuyến khích sự tham gia và đầu tư của các đơn vị”.

Bám sát kế hoạch tổ chức cuộc thi của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đã tích cực tham gia cuộc thi bằng những hoạt động thiết thực. Cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc đã triển khai, phổ biến sâu rộng thể lệ cuộc thi, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên, CCVC và NLĐ tham gia với tinh thần cao nhất. Một số TCCS đảng đã tổ chức cuộc thi tại đơn vị mình, tổ chức chấm thi và trao thưởng cho các cá nhân đoạt giải; phân công đảng viên nghiên cứu, sưu tầm tài liệu để đầu tư cho bài thi có chất lượng cao, trích kinh phí của đơn vị để hỗ trợ các đảng viên viết bài dự thi. Tiêu biểu như: Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy; Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường; Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo; Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh; Chi bộ Báo Quảng Trị; Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn…

Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nên chất lượng bài thi cơ bản đảm bảo về nội dung và hình thức theo thể lệ cuộc thi. Các bài dự thi đã bám sát vào nội dung Ban tổ chức cuộc thi đề ra. Nội dung chủ đề dự thi phong phú đã góp phần tạo nên sự đa dạng cho cuộc thi. Nhiều bài viết thể hiện rõ tính phát hiện, thời sự, đề cập những vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Có những bài viết thể hiện rõ tính chiến đấu về lý luận, đưa ra những phân tích, lập luận để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; có những luận giải xác đáng, trước những vấn đề mới, có tính phức tạp; nhiều bài thi đề cập các chủ đề có tính thực tiễn... Trong công tác xây dựng Đảng, việc tăng cường kiểm tra, giám sát có vai trò rất quan trọng; về mặt này đáng chú ý có bài: Vai trò công tác kiểm tra, giám sát trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

“Có thể thấy, việc thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và NLĐ tham gia cuộc thi, có nhiều bài chất lượng, có sự đầu tư về trí tuệ, công sức và tình cảm đã thể hiện một cách rõ ràng nhất về thành công của cuộc thi, từ đó tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn Đảng bộ Khối. Cuộc thi góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua của các cấp ủy đảng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối”, bà Đỗ Thị Lý khẳng định.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Trao giải thưởng cuộc thi tìm hiểu 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị

Nhơn Bốn |

Ngày 27/4, tại TP. Đông Hà, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam tổ chức lễ tổng kết hoạt động “Về nguồn” và trao giải thưởng cuộc thi tìm hiểu 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 1/5 (1972 - 2022)”. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam dự lễ.

Phát động cuộc thi sáng tạo “Tự hào thiếu nhi quê hương Quảng Trị"

Trúc Phương |

Ngày 13/4, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Học viện sáng tạo công nghệ Teky tổ chức Cuộc thi sáng tạo cùng Codekitten với chủ đề “Tự hào thiếu nhi quê hương Quảng Trị”.

Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về: “Người có công tiêu biểu, công tác đền ơn đáp nghĩa”

Ban Tổ Chức |

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 28/2/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022; Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947- 2022), Sở LĐ-TB&XH và Báo Quảng Trị phối hợp tổ chức cuộc thi báo chí viết về “Người có công tiêu biểu, công tác đền ơn đáp nghĩa”; Căn cứ Quyết định số-QĐ/BQT, ngày 6/4/2022 của Tổng Biên tập Báo Quảng Trị về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi báo chí viết về “Người có công tiêu biểu, công tác đền ơn đáp nghĩa” trên báo Quảng Trị, Ban Tổ chức cuộc thi ban hành thể lệ như sau:

Sức lan tỏa của một cuộc thi

Kô Kăn Sương |

Thời gian qua, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn 7/4 (1907 - 2022) và 50 năm ngày giải phóng huyện Triệu Phong 29/4 (1972 - 2022). Trong đó, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn và quê hương Triệu Phong anh hùng, đổi mới, phát triển” nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh và đạt được kết quả đáng ghi nhận.