Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2024: Phát triển bền vững, xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo

PV |

Năm 2024, WIPO đã công bố chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới là: Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo.

Tháng 10 năm 1999, Đại hội đồng Sở hữu Trí tuệ Thế giới - WIPO (World Intellectual Property Organization) đã thông qua tuyên bố lấy ngày 26 tháng 4 – cũng là ngày Công ước thành lập Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (Công ước Stockholm 1967) bắt đầu có hiệu lực (26/4/1970) - làm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới.

Tổ chức Sở hữu trí tuệ xác định mục tiêu của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới là: "Nâng cao nhận thức về cách mà bằng sáng chế, quyền tác giả, thương hiệu tác động đến cuộc sống hàng ngày" và "để biểu dương tính sáng tạo, sự đóng góp của những người sáng tạo và những người đổi mới vào việc phát triển xã hội trên toàn cầu".

Năm 2024, WIPO đã công bố chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới là: Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo.
Nguồn Ảnh: WIPO

Từ năm 2001 đến nay, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã chọn ngày 26 tháng 4 hàng năm làm “Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới”, không chỉ để tôn vinh vai trò của Sở hữu trí tuệ (SHTT) trong đời sống kinh tế - xã hội, mà còn để khuyến khích tư duy đổi mới, sáng tạo của con người. Mỗi năm, WIPO lại lựa chọn một chủ đề riêng cho Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới.

Năm 2024, WIPO đã công bố chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới là: Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo (IP and the SDGs: Building our common future with innovation and creativity).

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024 là cơ hội để khám phá cách thức mà sở hữu trí tuệ khuyến khích và có thể tăng cường tác động của các giải pháp đổi mới sáng tạo hướng tới xây dựng tương lai chung với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc. Ngày SHTT thế giới 2024 là cơ hội để thể hiện vai trò trung tâm của SHTT và đổi mới sáng tạo trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vì lợi ích của con người.

SHTT đóng vai trò trung tâm trong giải quyết các thách thức toàn cầu mà chúng ta phải đối mặt. SHTT là chất xúc tác cho tăng trưởng và phát triển, từ đó đóng vai trò chủ chốt trong gia tăng sinh vật và bảo vệ Trái Đất. Với sở hữu trí tuệ, chúng ta có thể kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, biến ý tưởng thành hiện thực và tạo ra một thế giới mà tất cả chúng ta đều phấn đấu để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc.

Trước đó, năm 2023, WIPO cũng chọn chủ đề “Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới và sáng tạo” làm chủ đề cho Ngày Sở hữu trí tuệ. Chủ đề này được WIPO đưa ra nhằm tôn vinh tôn vinh ý chí mạnh mẽ, nghị lực phi thường của các nhà khoa học và doanh nhân nữ trên khắp thế giới cũng như những thành quả sáng tạo mà họ đã đạt được. Cùng nhau hướng tới bình đẳng giới trong hoạt động SHTT và giải phóng sự khéo léo và sáng tạo của phụ nữ và trẻ em gái ở khắp mọi nơi. 

Và ở năm 2024 này, chúng ta tiếp tục tôn vinh những người tạo nên sự thay đổi trên toàn thế giới, những người đang dẫn dắt những đổi mới sáng tạo quan trọng nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và xây dựng một tương lai tốt đẹp và bền vững hơn cho tất cả mọi người.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

Đổi mới, đa dạng các hình thức, hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm

Nhơn Bốn |

Ngày 16/1, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng dự hội nghị.

Tổng kết và trao giải cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Trị năm 2023

Đức Việt |

Ngày 12/1, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quảng Trị phối hợp Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Trị năm 2023.

Sân chơi bổ ích cho những ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trần Anh Minh |

Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” và Kế hoạch số 3690/KH-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Trị năm 2023 (gọi tắt là cuộc thi).

Đổi mới hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ ở Ba Tầng

Thanh Hải |

Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ trong trường mầm non là một trong những yếu tố cốt lõi để đánh giá chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non của nhà trường.