Phát huy sức mạnh của quân đội anh hùng

Đại tá Nguyễn Bá Duẩn, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị |

Ngày 22/12/1944, thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam được thành lập. 

Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, quân đội ta thật sự là một quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng; làm tròn chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang; xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ kính yêu: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Những ngày đầu mới thành lập, với tinh thần quả cảm, mưu trí, chiến đấu ngoan cường, từ đội quân với 34 cán bộ, chiến sĩ đã lập nên chiến công Phai Khắt, Nà Ngần, mở đầu cho truyền thống quyết chiến, quyết thắng của QĐND Việt Nam. Chiến công nối tiếp chiến công, chưa đầy 1 năm sau ngày thành lập, quân đội ta đã cùng với toàn dân tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa, đưa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến thắng lợi, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

79 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, kế thừa truyền thống quý báu của dân tộc trong công cuộc dựng nước và giữ nước, đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc, được Nhân dân hết lòng thương yêu, đùm bọc, nuôi dưỡng, QĐND Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, anh dũng chiến đấu, từng bước trưởng thành, lớn mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Ảnh: XUÂN DIỆN
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Ảnh: XUÂN DIỆN

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, Quân đội đã làm nòng cốt cùng toàn dân và các lực lượng vũ trang (LLVT) chiến đấu và giành thắng lợi vang dội trong các chiến dịch Việt Bắc (năm 1947), Biên giới (năm 1950) và cuộc quyết chiến chiến lược Đông Xuân (năm 1953-1954) với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, quân đội ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Từ Chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” (năm 1972) đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; quân và dân ta đã làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975; góp phần hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, QĐND Việt Nam luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cùng toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Quân đội tích cực tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, cùng toàn dân bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế ở Lào và Campuchia.

79 năm qua, quân đội luôn sống trong dân, dựa vào dân để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của Nhân dân. Tham mưu với Đảng và Nhà nước đề ra đối sách phù hợp, xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống phức tạp; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội. Duy trì và thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, làm thất bại mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch.

Trong thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, quân đội đã tích cực tham gia và đạt được những thành tựu mới trên tất cả các lĩnh vực. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường củng cố QP-AN; phát triển KT-XH; giúp dân XĐGN, xây dựng NTM; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhằm phát huy truyền thống yêu nước, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 17/10/1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa VI đã ra Chỉ thị số 381-CT/TƯ, quyết định lấy ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12) đồng thời là Ngày hội Quốc phòng toàn dân - Ngày hội của truyền thống bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua 34 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD), nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của toàn xã hội và sức mạnh tổng hợp của nền QPTD, an ninh nhân dân không ngừng được nâng cao.

Thế trận QPTD, thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc được triển khai rộng khắp, chặt chẽ và liên hoàn; “thế trận lòng dân” được củng cố vững chắc. LLVT mà nòng cốt là QĐND có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, phát huy được vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và định hướng XHCN, bảo đảm môi trường ổn định, hòa bình và an ninh cho sự phát triển đất nước; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Ngày nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc diễn ra trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Tranh chấp chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên Biển Đông ngày càng gay gắt. Các thế lực thù địch tăng cường hoạt động “diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạng nước ta một cách tinh vi, trắng trợn. Cuộc đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng diễn ra hết sức gay gắt và ngày càng quyết liệt.

Điều đó đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; trong đó, vấn đề xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại là nội dung đặc biệt quan trọng và là yếu tố cơ bản để quân đội ta hoàn thành trọng trách là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, tin tưởng QĐND Việt Nam nêu cao khát vọng phát triển “đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, “dân tộc cường thịnh, trường tồn”, khơi dậy khát vọng cống hiến của cán bộ, chiến sĩ LLVT đem trí tuệ, tài năng, nhiệt huyết của mình, tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống vẻ vang, thể hiện rõ vai trò của một đội quân chiến đấu, trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phát huy truyền thống quân đội anh hùng, LLVT Quảng Trị luôn quán triệt, nhận thức sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ QS, QP địa phương, gắn phát triển kinh tế với nâng cao tiềm lực quốc phòng, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH, xây dựng quê hương giàu đẹp, bền vững.

Tự hào với truyền thống 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam anh hùng, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quảng Trị hôm nay nguyện tiếp tục mài sắc ý chí chiến đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững lời thề “Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Thương nghiệp mậu dịch Quảng Trị một thời phục vụ chiến đấu, sản xuất và đời sống

Đinh Như Hợi |

“Đò em lên xuống Ba Lòng/Chở người cán bộ lên vùng chiến khu”. Đó là hai câu thơ của nhà thơ Lương An viết trong thời đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Quảng Trị, qua hình ảnh cô giao liên chèo đò phục vụ kháng chiến trên dòng sông Thạch Hãn, đoạn từ xã Triệu Thượng, Hải Lệ đến chiến khu Ba Lòng và ngược lại.

Đại tướng Đoàn Khuê - Vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam

BTV |

Đại tướng Đoàn Khuê, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa IV đến khóa VIII, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VI, VII, VIII, đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII, IX và X, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương là một vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Công bố điểm sàn xét tuyển các trường Quân đội năm 2023

Hồng Pha |

Ngày 24/7, Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng công bố mức điểm sàn xét tuyển (điểm nhận hồ sơ xét tuyển) đại học, cao đẳng hệ quân sự chính quy năm 2023. Theo đó, mức điểm sàn cao nhất là 23,5 điểm. Dưới đây là mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy năm 2023:

62 thanh thiếu niên tham gia Chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2023

Vân Trang |

Ngày 1/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ xuất quân Chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2023.