Ưu tiên dạy học trực tuyến đối với các nội dung mang tính lí thuyết

PV |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022.

Trong hướng dẫn nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm an toàn trường học, chủ động, linh hoạt thực hiện chương trình, kế hoạch năm học để ứng phó với diễn biến khó lường của dịch COVID-19; đồng thời, tập trung triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đối với lớp 6.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tại địa phương để hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn trước tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp. Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường trong trường học và các phương án bảo đảm sức khỏe cho học sinh, nhân viên, giáo viên, cán bộ quản lí; duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp học theo quy định để bảo đảm an toàn khi học sinh đến trường học tập.

Học sinh học trực tuyến. Ảnh: TTXVN
Học sinh học trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó, bảo đảm yêu cầu thực hiện các nội dung cốt lõi. Các trường chủ động về phương án dạy học trực tuyến và trực tiếp để chuyển đổi linh hoạt, ứng phó kịp thời. Trong đó, ưu tiên dạy học trực tuyến đối với các nội dung mang tính lí thuyết, có thể hướng dẫn học sinh khai thác sử dụng hiệu quả sách giáo khoa để học tập; sẵn sàng phương án để tận dụng tối đa khoảng thời gian học sinh có thể đến trường để dạy học trực tiếp, nhất là đối với các nội dung thực hành, thí nghiệm và kết hợp ôn tập, củng cố những nội dung lí thuyết đã học trực tuyến.

Đối với lớp 6 thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các cơ sở giáo dục trung học xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục bám sát yêu cầu cần đạt theo Chương trình mới để tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến và trực tiếp phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Việc tổ chức dạy học môn Lịch sử và Địa lí, môn Nghệ thuật cần lưu ý bố trí dạy học đồng thời các phân môn Lịch sử, Địa lí (đối với môn Lịch sử và Địa lí), các nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật (đối với môn Nghệ thuật) bảo đảm tương đương về thời lượng trong từng học kì.

Các trường tổ chức dạy học môn Tin học, Ngoại ngữ 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với những học sinh lớp 6 có khả năng học tập và phù hợp với điều kiện thực hiện của nhà trường. Đối với các trường chưa thực hiện dạy môn Tin học, Ngoại ngữ 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tiếp tục thực hiện môn Tin học, Ngoại ngữ 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, trong đó, lưu ý tăng cường các nội dung bổ trợ theo Chương trình mới để chuẩn bị cho học sinh học các môn học này ở cấp Trung học phổ thông.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học tăng cường sinh hoạt chuyên môn về tổ chức dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đánh giá, rút kinh nghiệmvà điều chỉnh kịp thời kế hoạch dạy học phù hợp với thực tế tại địa phương, cơ sở giáo dục.

Công văn hướng dẫn cũng yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp với kế hoạch dạy học; không kiểm tra, đánh giá những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông; không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với một số môn học, hoạt động giáo dục lớp 6, môn Lịch sử và Địa lí bao gồm 2 phân môn Lịch sử và Địa lí, mỗi phân môn chọn 2 điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong một học kì; bài kiểm tra, đánh giá định kì gồm nội dung của 2 phân môn theo tỷ lệ tương đương về nội dung dạy học của 2 phân môn tính đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.

Môn Nghệ thuật bao gồm 2 nội dung Âm nhạc và Mĩ thuật, mỗi nội dung chọn 1 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong từng học kì; khuyến khích thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập. Bài kiểm tra, đánh giá định kì bao gồm 2 nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật được thực hiện riêng theo từng nội dung tương tự như môn học đánh giá bằng nhận xét; kết quả bài kiểm tra, đánh giá định kì được đánh giá mức Đạt khi cả 2 nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật được đánh giá mức Đạt.

Đối với Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương: giáo viên được phân công dạy học nội dung nào thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên đối với nội dung đó; khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập. Hiệu trưởng giao cho một giáo viên trong số các giáo viên được phân công dạy học chủ trì, thống nhất với các giáo viên còn lại để quyết định việc chọn 2 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong mỗi học kì và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì theo quy định.

Các trường thực hiện có hiệu quả các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì. Đối với bài kiểm tra, đánh giá định kì (trên giấy hoặc trên máy tính) đánh giá bằng điểm số, việc xây dựng ma trận, đặc tả của đề kiểm tra cần phối hợp theo tỉ lệ phù hợp giữa câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận. Khuyến khích các trường xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề kiểm tra, đánh giá. Đối với các môn học, hoạt động giáo dục đánh giá bằng nhận xét, khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp với đặc thù môn học, hoạt động giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến, bảo đảm chất lượng, chính xác, hiệu quả, công bằng, khách quan, trung thực; đánh giá đúng năng lực của học sinh.

(Nguồn: Ngày Nay)

TAGS

Ngành Giáo dục xác định dạy học trực tuyến đã trở thành việc lâu dài

Thanh Mai |

2 năm ngành Giáo dục ứng phó với dịch bệnh vừa qua, hình thức dạy học trực tuyến đã trở thành một phần quan trọng trong triển khai kế hoạch năm học.

Hơn 1.000 học sinh tham gia trực tuyến “Trại hè kết nối tương lai”

An Phong |

Từ ngày 23 – 26/7/2021, Trung tâm Giáo dục nhân đạo Huế phối hợp với Tổ chức Vòng Tay Thái Bình (Pacific Links Foundation) tổ chức chương trình trại hè trực tuyến với chủ đề “Trại hè kết nối tương lai” năm 2021.

Hội nghị trực tuyến về phát triển văn hóa và du lịch Việt Nam

Đ.V |

Ngày 29/6/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT & DL) Nguyễn Văn Hùng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị.

Kinh doanh trực tuyến, hướng đi tất yếu cho doanh nghiệp bán lẻ

Nguyễn Quỳnh |

Thương mại điện tử, mạng xã hội phát triển là cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp bán lẻ chuyển dịch và mở rộng kinh doanh trên môi trường trực tuyến.