Hội nghị trực tuyến về phát triển văn hóa và du lịch Việt Nam

Đ.V |

Ngày 29/6/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT & DL) Nguyễn Văn Hùng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, chiến lược phát triển văn hóa là một vấn đề lớn, việc xây dựng Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 là chương trình hành động của bộ nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy chiến lược cần phải nêu được khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, trong đó văn hóa là sức mạnh nội sinh. Mục tiêu của chiến lược là phát triển con người Việt Nam toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, trong đó ưu tiên xây dựng hệ giá trị về văn hóa và Bộ tiêu chí đánh giá văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam khảo sát phát triển du lịch tại thác Ba Vòi, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông-Ảnh: Đ.V
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam khảo sát phát triển du lịch tại thác Ba Vòi, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông-Ảnh: Đ.V

Đối với nhiệm vụ phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2025, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu ngành du lịch cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thể hiện khát vọng phát triển trong thời kỳ mới. Tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch, triển khai hiệu quả các chương trình liên kết phát triển du lịch; nghiên cứu định vị lại các thị trường du lịch quốc tế, chú trọng phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng khách, định hướng và xây dựng sản phẩm phù hợp với phân khúc thị trường khách du lịch. Tập trung triển khai hiệu quả chương trình kích cầu du lịch, phát triển mạnh thị trường du lịch nội địa. Tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, trong đó tập trung vào phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu số ngành du lịch, bản đồ du lịch…

Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 được xây dựng với mục tiêu chung là khơi dậy khát vọng cống hiến vì Tổ quốc, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người Việt Nam, từng bước xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Theo đó, đến năm 2030 phấn đấu đạt được các chỉ tiêu phát triển văn hóa quan trọng như: 100% các bộ, ngành, địa phương xây dựng và thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử văn hóa trong các lĩnh vực chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ; 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện có trung tâm văn hóa - thể thao; có ít nhất 5 di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh; 95%-100% di tích quốc gia đặc biệt và 65%-70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo; 80% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; có 8-10 Giải thưởng Văn học ASEAN; 15-20 tác phẩm văn xuôi, thơ ca xứng tầm lịch sử hào hùng và công cuộc đổi mới của đất nước; doanh thu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP…

 Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025 xác định các nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên phát triển du lịch và thực hiện hiệu quả các mục tiêu, định hướng phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2025 phù hợp với tình hình thực tiễn. Tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn ngành du lịch, các ngành liên quan, các địa phương, doanh nghiệp và người dân để tập trung phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và bền vững, từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm đến đặc biệt hấp dẫn, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới.

 Tại hội nghị, một số ý kiến cho rằng quản lý văn hóa cần hướng tới sự chủ động hỗ trợ hoạt động văn hóa - nghệ thuật, tiếp cận gần hơn quy luật thị trường trong sản xuất, phân phối, tiêu dùng và hưởng thụ văn hóa. Quan điểm văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội; xây dựng thị trường văn hóa đi đôi với phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh để văn hóa thực sự là hệ điều tiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Các đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp phục hồi du lịch trong thời gian tới, trong đó tập trung vào định hướng công tác xúc tiến quảng bá du lịch, triển khai hoạt động du lịch an toàn, tiếp tục đề xuất chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động trong ngành, giải pháp quản lý một số loại hình cơ sở lưu trú du lịch mới, quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Vlogger du lịch "giàu có" nhờ lan tỏa hình ảnh quê hương, đất nước Việt Nam

Hải Nam |

Dù mang lại thu nhập, nhưng "Vlogger du lịch" không hẳn là một nghề "hái ra tiền". Qua những chuyến đi, mỗi người trong số họ giàu thêm về trải nghiệm, kiến thức và niềm vui vì những đóng góp cho cộng đồng.

Phát triển loại hình du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù của Quảng Trị

Hà Trang |

Quảng Trị sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, không chỉ ở cảnh sắc hùng vĩ của các danh lam thắng cảnh mà còn có cả yếu tố lịch sử, văn hoá. Lịch sử của mảnh đất này đã để lại những di sản, địa danh ghi dấu nhiều sự kiện oanh liệt, hào hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Điều này đã tạo nên những lợi thế du lịch độc đáo của riêng Quảng Trị mà không phải địa phương nào cũng có được.

Du lịch nội địa rục rịch trở lại trạng thái 'bình thường mới'

Mai Mai |

Nhiều địa phương bắt đầu "cởi trói" cho một số hoạt động liên quan tới du lịch khi COVID-19 có dấu hiệu được kiểm soát tốt hơn. Tuy nhiên, để trở về trạng thái "bình thường mới," cần có một lộ trình.

Liên kết và hợp tác để khai thác giá trị tiềm năng du lịch

Linh Xuân - Thế An |

Liên kết và hợp tác nói chung, trong đó có liên kết hợp tác về lĩnh vực du lịch là xu thế tất yếu của thời đại toàn cầu hóa, quốc tế hóa, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Hiện du lịch Quảng Trị đứng trước nhiều cơ hội để phát triển bằng việc liên kết, hợp tác trong đầu tư phát triển du lịch.