Xây dựng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vững mạnh về chính trị

Thanh Tuyền |

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh thường xuyên chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng để làm tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.


Trong bối cảnh các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt; hoạt động của các loại tội phạm thường xuyên diễn ra và ngày càng phức tạp, manh động; thiên tai diễn biến khó lường; đời sống KT-XH của đồng bào các dân tộc trên tuyến biên giới còn nhiều khó khăn, thiếu thốn...

Cùng với đó là những tiêu cực trong đời sống xã hội đang từng ngày, từng giờ tác động đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, do đó, yêu cầu xây dựng BĐBP vững mạnh về chính trị càng phải được coi trọng, trở thành vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách.

Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Quảng Trị thường xuyên huấn luyện, sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ - Ảnh: T.T
Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Quảng Trị thường xuyên huấn luyện, sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ - Ảnh: T.T

“Để xây dựng lực lượng BĐBP Quảng Trị vững mạnh về chính trị, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy đơn vị triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, chú trọng tập trung yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải gắn việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt tình hình nhiệm vụ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” theo các tiêu chí đã được xác định.

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Coi trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị thật sự có bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, có trình độ lý luận chính trị, nhạy bén và vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, kinh nghiệm chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị.

Có chủ trương, biện pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, chiến sĩ. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, nhất là về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ý thức chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị cho cán bộ, chiến sĩ. Từ đó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đại tá Đinh Xuân Hùng cho hay.

Đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa của vùng Lìa (huyện Hướng Hóa), phần đông dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện KT-XH còn nhiều khó khăn, xác định tầm quan trọng của công tác ổn định chính trị, tư tưởng trong đơn vị, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Ba Tầng đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp.

“Chúng tôi đặc biệt coi trọng việc phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chỉ huy; chấp hành nghiêm các chế độ sinh hoạt chính trị, sinh hoạt đảng. Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, từ đó có giải pháp phù hợp, đúng hướng dẫn, quy định của cấp trên để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Trong đó, quan tâm đổi mới hình thức, phương pháp để tạo sức hấp dẫn trong công tác tuyên truyền, giáo dục quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục truyền thống của dân tộc, của quân đội, lực lượng BĐBP cũng như nhiệm vụ của BĐBP trong tình hình hiện nay. Đây là nền tảng cơ bản để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Tầng, Thượng tá Đinh Quang Duyên chia sẻ.

Tại Đồn Biên phòng Cửa Tùng, công tác xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị mang lại nhiều kết quả tích cực.

Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa Tùng, Thiếu tá Thái Anh Tú cho biết: “Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ đoạn bờ biển dài hơn 27,5 km, phụ trách địa bàn 2 xã Kim Thạch, Vĩnh Thái và thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồn luôn khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của quân đội, nhất là khơi sáng bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, người lính mang quân hàm xanh.

Quán triệt từng cán bộ, chiến sĩ phải nắm bắt, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, các mặt công tác biên phòng; nghiêm túc, tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào, hoạt động thi đua trong đơn vị, gắn hoạt động thi đua, khen thưởng với nhiệm vụ chính trị...”.

Với quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và cách làm hiệu quả trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, tư tưởng ổn định, yên tâm công tác, coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đây là nền tảng cơ bản để BĐBP tỉnh ngày càng làm tốt hơn chức năng, nhiệm vụ là lực lượng chuyên trách, lực lượng chiến đấu đầu tiên, bám trụ đến cùng để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Bộ đội biên phòng Quảng Trị làm tốt công tác quản lý cửa khẩu

Anh Quân |

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh trong thời gian qua đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để làm tốt công tác quản lý cửa khẩu, qua đó vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hội nhập, phát triển KT-XH, vừa giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền, an ninh biên giới.

Bộ đội biên phòng Quảng Trị đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

Vũ Hoàng |

Để làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, trong đó chú trọng đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Trao tặng nhà tình nghĩa cho bộ đội xuất ngũ, có hoàn cảnh khó khăn

Phan Quang |

Chiều 8/11/2023, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công ty cổ phần LIG- Hướng Hoá 1 và Đảng uỷ - HĐND – UBND - UBMTTQVN xã Hướng Tân (huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Hoạch - là đối tượng thuộc diện Bộ đội xuất ngũ, hộ nghèo.

Tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ

Tú Linh |

Hằng năm, Quảng Trị có gần 1.000 bộ đội xuất ngũ từ các đơn vị trở về địa phương. Đây là nguồn lao động có ý thức tổ chức kỷ luật, có sức khỏe tốt, phù hợp với nhiều vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu về khả năng tiếp thu, kỹ năng phục vụ công việc. Vì vậy, công tác giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ được các cấp, ngành quan tâm nhằm giúp họ sớm tìm được việc làm, ổn định cuộc sống và tránh lãng phí nguồn nhân lực.