Xem xét lùi thời điểm thực hiện cải cách tiền lương

PV |

Nhiều khả năng thời điểm áp dụng cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2022 sẽ khó thực hiện, bởi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khiến nguồn lực cho công tác này còn gặp khó khăn.

Ngày 17/9, tại cuộc họp về tình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; thời điểm thực hiện cải cách chính sách lương… Bộ Chính trị yêu cầu Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các Bộ, ngành địa phương bám sát quan điểm phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết Đại hội XIII; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm nỗ lực cao nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH.

Đặc biệt, Bộ Chính trị đã nhất trí báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội xem xét chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. 

Nguồn lực cải cách tiền lương cũng là một trở lực trong bối cảnh ngân sách nhà nước đang phải dùng nhiều khoản chi để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chống lại dịch Covid-19.
Nguồn lực cải cách tiền lương cũng là một trở lực trong bối cảnh ngân sách nhà nước đang phải dùng nhiều khoản chi để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chống lại dịch Covid-19.

Theo Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Ban Chấp hành Trung ương ban hành năm 2018, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được trả theo vị trí việc làm. Lương cơ sở và hệ số lương như hiện nay sẽ bị bãi bỏ, thay vào đó là các bảng lương mới phản ánh đúng năng lực thực chất và khả năng đáp ứng công việc của cán bộ, công chức, viên chức…

Cũng theo Nghị quyết 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, lương cơ sở điều chỉnh từ 1/7/2020, nhưng do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên đã không tăng theo lộ trình. Tháng 10/2020, tại Hội nghị Trung ương XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết thông qua đồng ý lùi thời điểm áp dụng cải cách tiền lương đến 1/7/2022 thay vì từ năm 2021 như tinh thần của Nghị quyết số 27. Hiện mức lương cơ sở áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Mới đây, tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 17/8 cho ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bố dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022, các đại biểu cho rằng, ngoài khó khăn bởi dịch Covid-19, công tác chuẩn bị cho cải cách tiền lương còn bất cập, trong đó có việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế chưa đáp ứng được nhu cầu tạo nguồn để cải cách.

Đặc biệt, nguồn lực cải cách tiền lương cũng là một trở lực trong bối cảnh ngân sách nhà nước đang phải dùng nhiều khoản chi để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chống lại dịch Covid-19. Đã có những ý kiến cho rằng, trong bối cảnh hiện nay cần nghiên cứu tiếp tục áp dụng cơ cấu tiền lương cũ, sau khi dịch Covid-19 được đẩy lùi, kinh tế được phục hồi sẽ tiến hành thực hiện cải cách.

Đơn cử như trong giải trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, đối với nguồn cải cách tiền lương thực tế ở địa phương hiện còn khoảng 252.000 tỷ đồng nguồn cải cách tiền lương còn dư. Tuy nhiên, hiện đã có một số tỉnh đề nghị dùng tiền này chống dịch, hoặc kiến nghị sử dụng tiền còn dư sau khi đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương để chống dịch Covid-19.

Có thể thấy, cải cách tiền lương chính là một trong những nội dung thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Nhưng quyết tâm cải cách tiền lương thời điểm hiện nay đứng trước những khó khăn lớn, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới cũng như Việt Nam đang còn gặp quá nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

(Nguồn: VOV.VN)

Bộ Lao động đề xuất tăng 11% tiền lương hưu, trợ cấp từ năm 2022

Hồng Kiều |

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất mức tăng lương hưu, trợ cấp là 11% thay vì 15% như dự thảo trước đó lấy ý kiến. Mức tăng mới sẽ thực hiện từ 1/1/2022.

Tiền lương của cán bộ, công chức từ 1/7/2022 sẽ gồm những khoản nào?

PV |

Cơ cấu tiền lương của công chức sẽ khoảng 70% tổng quỹ lương là lương cơ bản; Khoảng 30% tổng quỹ lương là các khoản phụ cấp...

Tiền lương mới theo vị trí việc làm với CBCCVC thực hiện từ 2022

PV |

Nội dung này được thể hiện tại Quyết định 01/QĐ-LĐTBXH ngày 04/01/2021 của Bộ LĐTBXH về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, 02/NQ-CP năm 2021.

Những chính sách mới về lao động - tiền lương có hiệu lực từ tháng 3.2021

Ái Vân |

Từ tháng 3.2021, nhiều chính sách mới trong lĩnh vực lao động - tiền lương sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Trong đó, những chính sách đáng chú ý như danh mục nghề, công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; những trường hợp đại lý thuế bị đình chỉ kinh doanh...