Tiền lương của cán bộ, công chức từ 1/7/2022 sẽ gồm những khoản nào?

PV |

Cơ cấu tiền lương của công chức sẽ khoảng 70% tổng quỹ lương là lương cơ bản; Khoảng 30% tổng quỹ lương là các khoản phụ cấp...

Theo tinh thần của Nghị quyết 27 năm 2018 của Bộ Chính trị, từ 2021 - 2025 sẽ áp dụng thống nhất chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị. 

Tuy nhiên, do dịch Covid 19 diễn biến phức tạp nên mọi nguồn lực đều dành cho chống dịch. tại Hội nghị Trung ương XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tán thành việc lùi cải cách tiền lương từ năm 2021 theo tinh thần của Nghị quyết 27 đến 01/7/2022. Trong thời gian này, các cấp, ban, ngành chuẩn bị mọi nguồn lực để áp dụng bảng lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2022.

Ngân sách dành phần lớn cho chống dịch Covid 19 nên việc cải cách tiền lương sẽ được thực hiện từ 2022.
Ngân sách dành phần lớn cho chống dịch Covid 19 nên việc cải cách tiền lương sẽ được thực hiện từ 2022.

Theo tinh thần của Nghị quyết 27, cơ cấu tiền lương mới của công chức gồm:

- Khoảng 70% tổng quỹ lương là lương cơ bản.

- Khoảng 30% tổng quỹ lương là các khoản phụ cấp.

- Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm không bao gồm phụ cấp).

Hệ thống bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức dựa theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế cho bảng lương hiện nay đang cào bằng, tính theo công chức lương = hệ số x mức lương cơ sở.

Trong đó, sẽ xây dựng các bảng lương sau đây:

Bảng lương chức vụ: Áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo.

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức: Áp dụng cho công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức cũng bao gồm nhiều bậc lương.

Lực lượng vũ trang sẽ có 03 bảng lương:

Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;

Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.

Đáng chú ý, Nghị quyết 27 nêu rõ: Bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như: Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; hội thảo... Thực hiện khoán quỹ lương gắn với mục tiêu tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị.

Từng bước cụ thể hoá tinh thần này, mới đây, tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 05/8/2021, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành được áp dụng cơ chế tài chính gắn với đặc thù tập trung rà soát các văn bản để sửa đổi, bổ sung nhằm bãi bỏ nội dung liên quan đến chế độ chi bồi dưỡng, các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước gồm: Tiền bồi dưỡng họp; Tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, hội thảo…

Trong đó, phải xác định rõ thời gian hoàn thành để đảm bảo có hiệu lực cùng thời điểm với việc thực hiện chế độ tiền lương mới theo tinh thần của Nghị quyết số 27.

(Nguồn: VOV.VN)

Nhiều nơi hỗ trợ tiền và lương thực cho người dân vượt nghìn cây số để về quê

Thanh Mai |

Nhiều người tạm ngưng việc làm, họ cùng nhau vượt hàng nghìn cây số về quê bằng xe máy.

COVID-19 khiến khủng hoảng lương thực toàn cầu trầm trọng hơn

Hoài Thanh |

COVID-19 nổ ra đúng thời điểm khủng hoảng lương thực và suy dinh dưỡng có chiều hướng gia tăng.

Huy động hơn 16 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ công nhân miền Nam gặp khó khăn do COVID-19

Tây Long |

Ngày 18/7/2021, chuyến xe chở hơn 16 tấn lương thực, thực phẩm được huy động từ chương trình “Vì miền Nam yêu thương” do Chi đoàn Báo Quảng Trị phối hợp với Hội LHPN và LĐLĐ huyện Đakrông tổ chức đã khởi hành từ Quảng Trị vào miền Nam.

Tiền lương của cán bộ, công chức sẽ có nhiều thay đổi từ 1/7/2022

PV |

Tiền lương của cán bộ, công chức từ 01/7/2022 tính theo số tiền cụ thể căn cứ vào vị trí việc làm của từng đối tượng thay vì tính theo hệ số và mức lương cơ sở như hiện nay.