Phụ nữ Quảng Trị phát huy truyền thống vẻ vang, phẩm chất cao quý, năng động trong thời kỳ mới

PV |


Trải qua 91 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã giữ vững vai trò nòng cốt trong nhiều phong trào, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đáp ứng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Từ khi ra đời đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Hội LHPN được rèn luyện, trưởng thành qua từng thời kỳ, gắn liền với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Trải qua từng giai đoạn cách mạng có công lao đóng góp to lớn của phụ nữ. Tất cả sự hy sinh gian khổ đã hun đúc nên những người phụ nữ Việt Nam kiên cường, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu trao tặng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Hòa chung với truyền thống đó, Hội LHPN Quảng Trị dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và Hội LHPN Việt Nam đã đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ tham gia đấu tranh giữ nước, xây dựng CNXH. Trong phong trào đấu tranh cách mạng của dân tộc, phụ nữ Quảng Trị đã nêu gương sáng với những phẩm chất cao quý về lòng trung thành với Tổ quốc, tinh thần hy sinh anh dũng, cùng phụ nữ cả nước làm nên nhiều kỳ tích vĩ đại.

* TRẦN THỊ THANH HÀ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị
* TRẦN THỊ THANH HÀ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị

Khi lập lại tỉnh Quảng Trị (7/1989), đội ngũ cán bộ Hội LHPN các cấp lúc bấy giờ rất mỏng, cấp tỉnh có 7 cán bộ, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh có 12 người; cấp huyện có 25 cán bộ. Toàn tỉnh có 125 cơ sở, 623 phân chi hội, 5.627 tổ, 75.212 hội viên/107.540 phụ nữ. Tuy nhiên, phụ nữ Quảng Trị đã đoàn kết, nỗ lực vươn lên để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đội ngũ cán bộ hội được rèn luyện theo các tiêu chí: Đi được, nói được, viết được, nghe được, làm được. Căn cứ vào nhu cầu và nguyện vọng thực tế của các tầng lớp phụ nữ, mục tiêu được đặt lên hàng đầu trong hoạt động của Hội LHPN tỉnh là đa dạng hóa nội dung và loại hình hoạt động để tập hợp đông đảo phụ nữ vào tổ chức hội, tạo thành một khối liên hiệp thống nhất hành động vì hạnh phúc, bình đẳng, phát triển của phụ nữ Quảng Trị. Với phương châm “nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động hội”, tổ chức Hội LHPN ngày càng được mở rộng và phát triển, các cấp hội đã từng bước đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên. Đến nay có tổng số 127.613 hội viên, chiếm trên 70% tổng số phụ nữ toàn tỉnh, trong đó có 18.039 hội viên nòng cốt.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được các cấp hội chú trọng với khâu đột phá “Tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững”. Đến nay, các cấp hội đã xây dựng 718 mô hình giảm nghèo bền vững; nhân rộng mô hình “Ngân hàng con giống” với số tiền huy động 6,2 tỉ đồng. Đã giúp đỡ 20.397 hộ, đỡ đầu 16.509 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ; trong 5 năm (2016 - 2021) đã có 3.378 hộ phụ nữ nghèo làm chủ kinh tế thoát nghèo. Các cấp hội đã nhân rộng 306 mô hình phát triển kinh tế giỏi; nâng tổng số toàn tỉnh đến nay lên 2.186 mô hình, thu nhập bình quân mỗi mô hình trên 100 triệu đồng/năm. Đã thành lập 218 mô hình kinh tế tập thể với 4.333 thành viên tham gia. Duy trì và phát triển các mô hình tiết kiệm - tín dụng trong hội viên phụ nữ với tổng số tiền trên 214 tỉ đồng, cho 112.842 người vay. Đặc biệt, vấn đề hỗ trợ phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp đã được các cấp hội chú trọng và mang lại hiệu quả tích cực.

Xác định “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” là cuộc vận động lớn, cốt lõi của việc xây dựng gia đình hạnh phúc, quê hương giàu đẹp, các cấp hội đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như: “Phân loại và xử lý rác thải trong hộ gia đình”, “Phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường”, “Đoạn đường kiểu mẫu”, “Đường sáng, rác sạch, nhà hạnh phúc”, “Đường hoa”, “Không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật”, “Phụ nữ thu gom rác”, “Xử lý rác thải”, “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp”, “Hạn chế sử dụng túi nilon”... Với những nỗ lực của các cấp hội và sự tự giác của mỗi một gia đình hội viên, trong 5 năm qua đã có 1.476/1.824 gia đình đạt 8 tiêu chí, chiếm tỉ lệ 80,1%. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), phụ nữ là lực lượng nòng cốt đóng góp công sức và trí tuệ cho sự nghiệp đổi mới diện mạo khu vực nông thôn. Các cấp hội đã đăng ký, triển khai thực hiện 260 công trình, phần việc xây dựng NTM; vận động cán bộ hội viên phụ nữ hiến 18.310 m2 đất; 11.645 cây trồng lâu năm, cây ăn quả để làm đường liên thôn, điện chiếu sáng; xây dựng 3.667 km đường điện chiếu sáng; 351 km đường hoa; 1.568 bồn hoa; trồng 3.161 cây ăn quả, cây bóng mát trên tuyến đường kiểu mẫu; trao tặng 9.696 thùng, giỏ đựng rác...

Đồng hành với các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển quê hương, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã và đang có nhiều hoạt động ý nghĩa thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và tinh thần tương thân tương ái. Trong đó nổi bật như chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, trao tặng mái ấm tình thương... Đã vận động được trên 13 tỉ đồng, trong đó cấp tỉnh đã vận động và tiếp nhận 7 tỉ đồng để chăm lo cho gia đình chính sách, thăm hỏi kịp thời các gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai, hoạn nạn; phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Nghề chằm nón truyền thống ở thôn Trà Lộc, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng tạo việc làm, thu nhập thường xuyên cho hội viên phụ nữ địa phương - Ảnh: ĐỨC VIỆT
Nghề chằm nón truyền thống ở thôn Trà Lộc, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng tạo việc làm, thu nhập thường xuyên cho hội viên phụ nữ địa phương - Ảnh: ĐỨC VIỆT

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là những hoạt động mà các cấp hội phụ nữ chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Hội LHPN tỉnh và cấp huyện tham gia góp ý 533 dự thảo văn bản với 754 ý kiến, kiến nghị, đề xuất đến các cơ quan liên quan về những vấn đề đã phát hiện trong cuộc sống thực tiễn. Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, Hội LHPN tỉnh đã bảo vệ quyền, lợi ích của người dân nói chung và phụ nữ nói riêng; đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của người phụ nữ trong xã hội. Qua hoạt động của các cấp hội, kết quả nổi bật nhất chính là cuộc sống của phụ nữ được nâng lên, góp phần làm cho quê hương ngày càng đổi mới. Những kết quả đó đã minh chứng rõ nét cho sự nhiệt tình, tận tụy của cán bộ hội, sự cố gắng của mỗi hội viên phụ nữ; khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, đơn vị.

Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Có thể thấy, các phong trào thi đua của hội thực sự có hiệu quả, đảm bảo sự lan tỏa rộng khắp và đi vào chiều sâu trong các tầng lớp phụ nữ, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ Quảng Trị và tổ chức Hội LHPN các cấp trong tỉnh. Thời gian tới, tin rằng phong trào phụ nữ và tổ chức Hội LHPN các cấp sẽ giành được những thành tựu mới xuất sắc, toàn diện hơn nữa; tổ chức hội trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao, là địa chỉ, chỗ dựa tin cậy của đông đảo phụ nữ, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền các cấp với phụ nữ trong tỉnh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Phụ nữ Công an Quảng Trị chung sức phòng chống dịch bệnh

Diệu Thúy |

Thời gian qua, cán bộ hội viên phụ nữ Công an Quảng Trị đã nỗ lực trong thực hiện công tác chuyên môn, đồng thời tổ chức các hoạt động thiết thực để chung tay phòng chống COVID -19.

Vinh danh những tấm gương phụ nữ khát khao xây dựng cuộc sống tốt đẹp

Hải Minh |

Ngày 15/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đến dự và phát biểu tại lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam và Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021.

Lan tỏa nét đẹp phụ nữ ngành Điện

PV |

Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp gây ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội nhưng các hoạt động, phong trào nữ CNVC-LĐ tại PC Thừa Thiên Huế vẫn được tổ chức có hiệu quả. 

Phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp, vươn lên làm giàu

Hoàng Giang |

Những ý tưởng, dự án từ Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức đã cho thấy ngày càng có nhiều phụ nữ mạnh dạn, năng động, khởi nghiệp để vươn lên làm giàu chính đáng, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương.