Quỹ tấm lòng vàng Lao động

'Người mẹ' của 300 đứa trẻ mồ côi

Hải Hiền |

Nghĩ rằng nếu chỉ tặng quà, tương lai của trẻ mồ côi không thay đổi được gì, chị Dung lập quỹ Khát Vọng để đỡ đầu, bảo trợ chúng ăn học đến khi trưởng thành