Tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đầu tư

Lệ Như |

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đóng vai trò rất quan trọng đối với phát triển KT - XH của địa phương, nhất là trong giai đoạn tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, các dự án trọng điểm...

Thực tế cho thấy, GPMB là một công việc khó khăn, phức tạp bởi tác động đến lợi ích trực tiếp của người dân. Để triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác GPMB, thời gian qua, mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Giúp người dân nâng cao nhận thức

Vừa qua, tại xã Linh Trường, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gio Linh phối hợp Ủy ban Mặt trận các xã: Linh Trường, Gio An, Hải Thái, Linh Hải tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện các dự án đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, dự án thành phần Vạn Ninh-Cam Lộ. Đa số người dân đã bày tỏ sự phấn khởi và đồng tình cao với chủ trương đầu tư dự án, đồng thời mong muốn việc GPMB, bàn giao đất cho dự án, lãnh đạo các cấp cũng như BQL dự án áp giá đền bù về nhà ở, vật kiến trúc, đất ở, đất sản xuất, kinh doanh, hoa màu và các loại cây trên đất phải dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo quyền và lợi ích của người dân…

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đông Hà ký cam kết thi đua năm 2022, trong đó có nội dung liên quan đến tuyên truyền về giải phóng mặt bằng - Ảnh: T.L
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đông Hà ký cam kết thi đua năm 2022, trong đó có nội dung liên quan đến tuyên truyền về giải phóng mặt bằng - Ảnh: T.L

Với vai trò của mình, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gio Linh đã đề nghị lãnh đạo BQL dự án đường Hồ Chí Minh tại Quảng Trị tiếp thu đầy đủ các ý kiến và kiến nghị của Nhân dân để tham mưu đề xuất với các bộ, ngành liên quan có những điều chỉnh, thay đổi phù hợp với thực tế địa phương. Cùng với đó, Mặt trận đã tuyên truyền, vận động người dân chấp hành và thực hiện tốt công tác GPMB để công trình triển khai được thuận lợi. Không cơi nới, xây dựng trái phép các công trình hoặc cản trở việc thi công trên vùng dự án, tạo điều kiện thuận lợi để BQL dự án và các cơ quan chức năng thực hiện công trình đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gio Linh và các đoàn thể đã tích cực đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, huy động sức mạnh đoàn kết của người dân để vận dụng vào thực tiễn cuộc sống, trong đó công tác GPMB là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mặt trận và đoàn thể các cấp trong huyện. Tính từ năm 2018 đến tháng 6/2022, mặt trận và các đoàn thể đã tích cực tham gia Tổ vận động GPMB của huyện với nhiều chương trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện.

Trong đó, từ năm 2018- 2019 có 3 công trình, dự án gồm: Dự án mở rộng đường 2/4 thị trấn Gio Linh; dự án Điện năng lượng Mặt trời (LCG 1-2) ở Gio Thành-Gio Hải; dự án đường điện 220KV đi qua xã Gio Sơn. Từ năm 2020 đến tháng 5/2022 có 6 công trình, dự án gồm: Dự án giải phóng vỉa hè đường 2/4 tại thị trấn Gio Linh; dự án Khu Dịch vụDu lịch biển Gio Hải của Tập đoàn T&T; Dự án mở rộng cảng Cửa Việt tại Khu phố 6-Thị trấn Cửa Việt; Dự án nâng cấp mở rộng đường BIIC tại xã Gio Hải; Dự án xây dựng khu tái định cư tại xã Trung Giang; Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1- giai đoạn I.

Ngoài ra, Mặt trận huyện phối hợp với chính quyền, chỉ đạo Mặt trận các xã, thị trấn trong vùng dự án lấy ý kiến tham vấn cộng đồng của người dân trước khi triển khai dự án như: Dự án đường tránh phía Đông TP. Đông Hà; dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh-Nha Trang tuyến đường sắt Hà Nội- TP. Hồ Chí Minh. Quá trình vận động cơ bản đã tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, nhất là các hộ bị ảnh hưởng.

Phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội trong tuyên truyền GPMB, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đông Hà đã lồng ghép vào các hội nghị chuyên đề như hội nghị về an toàn giao thông, văn minh đô thị…, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về GPMB để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức 2 hội nghị có lồng ghép tuyên truyền về các chủ trương, chính sách về GPMB, thu hút trên 250 người tham gia là Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư, Ủy viên Ủy ban Mặt trận thành phố, Ban Giám sát cộng đồng, Ban Thanh tra nhân dân, Tổ Tư vấn…

Ngoài ra còn tham gia với các ban, ngành chuyên môn của thành phố thực hiện đối thoại với người dân trong công tác GPMB để thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận các phường thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình thực tế, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của người dân địa phương. Phối hợp với các đoàn thể, hội quần chúng, trưởng làng, trưởng họ trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác GPMB.

Phát huy vai trò của mặt trận, đoàn thể chính trị, xã hội

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gio Linh Nguyễn Thiên Bình cho biết: “Để đạt được những kết quả trên, Mặt trận và các đoàn thể huyện luôn chú trọng tập trung tuyên truyền, vận động đến cán bộ, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình chấp hành các quy định của Nhà nước về GPMB, góp phần đảm bảo thời gian bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, BQL dự án để thi công đúng tiến độ.

Đồng thời, thành lập các tổ tuyên truyền, vận động GPMB; phân công cán bộ đến từng địa bàn dân cư và từng hộ gia đình để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng và tuyên truyền với nhiều hình thức để người dân nắm, hiểu về chính sách bồi thường, hỗ trợ với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước và đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, qua đó vận động các hộ dân có đất bị thu hồi, tài sản là nhà, vật kiến trúc và các loại cây trồng bị giải tỏa đồng thuận, nhận hỗ trợ đền bù GPMB để thực hiện dự án. Cùng với đó là công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách, quy trình thực hiện các bước trong GPMB cũng được quan tâm thực hiện”.

Tại TP. Đông Hà, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên nhận thức của người dân về công tác giải phóng mặt bằng được nâng cao. Theo thống kê, riêng trong năm 2021 đã vận động Nhân dân đóng góp trên 3,4 tỉ đồng xây dựng 78 công trình phục vụ dân sinh; đối thoại, vận động được 776/894 hộ dân chấp thuận GPMB triển khai thi công 49 công trình trên toàn địa bàn.

Đẩy mạnh phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo trong các cấp, ngành, lĩnh vực, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể thành phố phối hợp xây dựng được 45 mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, 57 mô hình xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, trên 101 mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự. Toàn thành phố có 5/9 phường đạt chuẩn phường văn minh, 23 tuyến đường văn minh, 26 tuyến đường xanh, sạch, đẹp, 62/62 khu phố đạt khu phố văn hóa, có 21.769/22.610 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa.

Tỉnh Quảng Trị phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao; năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đã tích cực huy động các nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện để thu hút đầu tư, thúc đẩy KT-XH phát triển. Để các dự án thực hiện đúng tiến độ, sớm đi vào hoạt động thì công tác GPMB là một trong những nhiệm vụ phải đi trước một bước, là một nhiệm vụ rất quan trọng và phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người dân và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự tại cơ sở. Do đó, cần có sự tập trung vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội.

Mặt trận, các đoàn thể và các lực lượng chức năng tích cực vận động người dân hỗ trợ triển khai thi công các dự án đầu tư trên địa bàn - Ảnh: N.K
Mặt trận, các đoàn thể và các lực lượng chức năng tích cực vận động người dân hỗ trợ triển khai thi công các dự án đầu tư trên địa bàn - Ảnh: N.K

Nhằm thực hiện tốt công tác GPMB, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư, tạo tiền đề cho phát triển KT-XH trong tình hình mới, mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho Nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi dự án. Qua đó, để người dân tự giác chấp hành cũng như tham gia giám sát việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phát huy quy chế dân chủ, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” ngay từ giai đoạn công bố quy hoạch đến triển khai dự án.

Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của người có uy tín trong cộng đồng, khu dân cư để phối hợp thực hiện tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Kiên trì bám cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết, bảo đảm tối đa quyền lợi của người dân, đảm bảo cho những người bị thu hồi đất có thể khôi phục lại hoặc cải thiện mức sống so với trước khi bị thu hồi đất…Cùng với đó, mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội từng bước nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc phát hiện, ngăn ngừa các tiêu cực dễ nảy sinh trong trong quá trình triển khai các bước, các quy trình thực hiện GPMB.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Đông Hà chú trọng làm tốt công tác giải phóng mặt bằng

Hiếu Giang |

Bằng những giải pháp quyết liệt và đồng bộ, TP. Đông Hà (Quảng Trị) đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhờ vậy, đến nay diện mạo đô thị đã đổi thay nhanh chóng, tạo đà thúc đẩy để TP. Đông Hà phát triển xứng tầm là đô thị tỉnh lỵ.

Giám sát công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư tại UBND huyện Hải Lăng

Lê An |

Ngày 20/5, đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Hải Lăng về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), bồi thường và tái định cư các dự án trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2021; tình hình triển khai và kết quả thực hiện việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) theo các dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy GCNQSĐ cho các hộ gia đình, cá nhân; tình hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích theo Luật Đất đai 2013.

Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng Quảng Trị

PV |

Tối qua 29/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ. Báo Quảng Trị Online trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị

Minh Đức |

Trong khí thế hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975 - 2022), tối nay 29/4, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Quảng Trị 1/5 (1972 - 2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972 - 2022).