Bộ GD&ĐT làm rõ những điều chỉnh trong môn Lịch sử cấp THPT

PV |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch thực hiện điều chỉnh môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã trao đổi với báo chí một số nội dung để làm rõ hơn kế hoạch điều chỉnh này.

Theo ông Nguyễn Xuân Thành, Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu ý kiến cử tri, nhân dân, đại biểu Quốc hội, thiết kế môn Lịch sử trong chương trình giáo dục cấp Trung học Phổ thông, bao gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn một cách hợp lý, khoa học, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục truyền thống, phát triển nhân cách cho học sinh.

 

Thực hiện yêu cầu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang điều chỉnh môn Lịch sử đảm bảo môn học này có phần bắt buộc với tất cả học sinh Trung học Phổ thông và có phần lựa chọn cho học sinh có định hướng chuyên sâu về Lịch sử.

Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để tổ chức việc điều chỉnh phần bắt buộc, nên trong kế hoạch này không đề cập tới phần lựa chọn. Việc thực hiện phần lựa chọn theo đúng Chương trình giáo dục phổ thông đã ban hành năm 2018.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành cũng chia sẻ: Theo yêu cầu của Nghị quyết 63, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình Giáo dục Phổ thông, trong đó môn Lịch sử được giữ nguyên phần chuyên đề học tập lựa chọn (35 tiết/năm học) theo định hướng nghề nghiệp; chuyển phần chủ đề môn Lịch sử 70 tiết/năm học thành phần bắt buộc và điều chỉnh chương trình còn 52 tiết/năm học để bảo đảm sự phù hợp với tất cả học sinh và cơ cấu đội ngũ giáo viên Lịch sử hiện nay. Đối với các môn lựa chọn, các trường xây dựng các tổ hợp 4 môn học lựa chọn (thay vì 5 môn theo thiết kế ban đầu) để vừa đáp ứng nhu cầu của người học vừa bảo đảm phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường.

Với phương án điều chỉnh như dự thảo, chương trình cấp Trung học Phổ thông đối với mỗi học sinh được giảm 18 tiết/năm học so với thiết kế ban đầu (tương ứng với số tiết giảm của chương trình môn Lịch sử). Các trường cần căn cứ vào đội ngũ giáo viên của trường mình để điều chỉnh giảm 1 môn học trong các tổ hợp 5 môn học lựa chọn đã chuẩn bị, xây dựng trong thời gian qua (thực tế chỉ cần điều chỉnh giảm 1 môn đối với tổ hợp không có môn Lịch sử).

Để kịp thời triển khai năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện theo Kế hoạch đã ban hành, trong đó sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện quy trình rút gọn trong việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT.

Trước ý kiến băn khoăn của dư luận về việc chỉ có 1 tháng để điều chỉnh chương trình môn Lịch sử, quá gấp có thể gây ảnh hưởng tới chất lượng của chương trình, ông Nguyễn Xuân Thành cho biết: Để chuẩn bị sẵn sàng các phương án điều chỉnh kịp thời cho năm học mới, việc nghiên cứu để điều chỉnh giảm chương trình môn Lịch sử 70 tiết/năm học thành phần Lịch sử bắt buộc đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ban phát triển Chương trình môn Lịch sử nghiên cứu, thực hiện từ sau khi có ý kiến đề xuất môn Lịch sử là môn học bắt buộc. Chương trình môn Lịch sử phần bắt buộc 52 tiết/năm học không phải là chương trình được xây dựng mới từ đầu mà được điều chỉnh tinh giảm từ chương trình môn Lịch sử 70 tiết/năm học đã được xây dựng trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, vì vậy việc thực hiện sẽ bảo đảm về tiến độ và chất lượng như Kế hoạch.

Liên quan đến việc việc tập huấn cho giáo viên, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học cho hay: Việc bồi dưỡng giáo viên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó có môn Lịch sử (70 tiết/năm học) đã được tổ chức thực hiện trong những năm qua và sẵn sàng triển khai từ năm học 2022-2023. Nay, việc điều chỉnh tinh giảm từ chính chương trình đã được bồi dưỡng, nên giáo viên hoàn toàn bảo đảm năng lực để thực hiện. Tuy nhiên, để giáo viên nắm chắc hơn về chương trình đã được điều chỉnh, giúp nhà trường, giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch bài dạy và tổ chức dạy học đạt hiệu quả cao nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng cho một số cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán của các địa phương, cơ sở giáo dục trong quá trình thực hiện, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử theo chương trình mới.

(Nguồn: Ngày Nay)

TAGS

Môn Lịch sử bậc THPT sẽ có 52 tiết bắt buộc mỗi năm

PV |

Ngày 11/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch thực hiện môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Vạch trần luận điệu xuyên tạc, xét lại lịch sử hòng thực hiện “Cách mạng màu - cách mạng trắng” ở Việt Nam

Nguyễn Tuấn Anh |

Sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng trong hơn 35 năm qua của đất nước ta tiếp tục giành được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, được đông đảo các quốc gia, bè bạn quốc tế ghi nhận và tôn vinh.

Khơi dậy tình yêu Lịch sử - đổi mới bắt đầu từ giáo viên

PV |

Để học sinh học, hiểu Lịch sử và yêu thích thì không chỉ dừng lại ở việc coi đây là môn tự chọn hay bắt buộc, mà dạy như thế nào.

Đề nghị lịch sử là môn học bắt buộc

Văn Kiên |

Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội đề nghị Bộ GD-ĐT tiếp thu và quy định môn học lịch sử cấp trung học phổ thông trong chương trình giáo dục phổ thông là môn học bắt buộc.