Chỉ thị của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2002

PV |

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết; thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực vào cuối năm và dịp tết Nguyên đán; bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, ngày 14/1/2022, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tại Chỉ thị này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng yêu cầu giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cơ quan trung ương trên địa bàn; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 8/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022, Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 23/12/2021 của Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị định số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

 

2. Chủ động, tăng cường phòng, chống dịch Covid-19;

Ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn và tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình phụ trách. Tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và các hoạt động đông người không cần thiết; tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao, nhất là tại các cơ sở dịch vụ, thương mại; tổ chức lực lượng phòng, chống dịch, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Quán triệt và thực hiện hiệu quả phương châm “chống dịch để sản xuất, sản xuất để chống dịch”, bảo đảm vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa khôi phục và phát triển sản xuất. Quyết tâm giành thắng lợi ngay từ ngày đầu, tháng đầu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định về phòng, chống dịch bện trên địa bàn tỉnh. Chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, tăng cường giám sát, phát hiện tác nhân và nguồn gây bệnh để xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, tuyệt đối không để lây lan trên diện rộng. Chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế bố trí đội ngũ y, bác sĩ trực cấp cứu 24/24, bảo đảm tốt việc sơ cứu, cấp cứu trong các ngày tết.

3. Tổ chức thực hiện chu đáo, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân;

Phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, các nghĩa cử cao đẹp, cốt cách của người Việt Nam nói chung và con người Quảng Trị nói riêng luôn đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua giai đoạn khó khăn thời kỳ đại dịch. Quán triệt phương châm “không để ai ở lại phía sau”, tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo cho các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công; người già neo đơn, người không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, các gia đình nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới và đối tượng chính sách khác... Nỗ lực phấn đấu để bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch thăm hỏi, động viên, tặng quà và trợ giúp xã hội trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời vận động,khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, chăm lo cho các đối tượng nói trên và kịp thời quan tâm động viên các lực lượng công tác nơi tuyến đầu chống dịch, lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng - an ninh tại các địa bàn trọng yếu.

- Sở Lao động, Thương binh và xã hội tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị kịp thời, đầy đủ việc chi trả chế độ, trợ cấp cho các đối tượng chính sách, đối tượng trợ cấp xã hội và các đối tượng chính sách khác theo quy định; chủ động nắm bắt tình hình về tiền lương, tiền thưởng tại các đơn vị sản xuất kinh doanh; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh tổ chức thực hiện tốt Chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất đốc da cam” Xuân Nhâm Dần 2022.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương và diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19.

4. Chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân trong dịp trước, trong và sau tết.

- Sở Công thương theo dõi sát diễn biến thị trường, nắm bắt tình hình giá cả thị trường; chủ động chuẩn bị các nguồn hàng để hạn chế tăng giá bất hợp lý, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, số giá cục bộ. Phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai các chương trình bình ổn thị trường, các hoạt động kết nối cung cầu, các hoạt động xúc tiến thương mại phục vụ nhu cầu của Nhân dân trong dịp tết.

- Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh, buôn bán hàng hóa, đặc biệt là những mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; các mặt hàng thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, các thủ đoạn gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng.

5. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, phòng chống gian lận thương mại.

- Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai các cơ chế, chính sách về cho vay phát triển sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, đặc biệt là có cơ chế về lãi suất cho vay ưu tiên, kịp thời chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng đảm bảo việc cung ứng dịch vụ thanh toán điện tử, thanh toán qua hệ thống ATM/POS ổn định, đáp ứng yêu cầu thanh toán cao vào dịp cuối năm. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi tiền mặt mệnh giá nhỏ không đúng quy định của pháp luật.

- Kho bạc Nhà nước tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản nhà nước vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán; đáp ứng đầy đủ, kịp thời các khoản thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch, đặc biệt là các khoản chi thực hiện chính sách an sinh xã hội, phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch.

- Sở Tài chính tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành ngân sách và quản lý, bình ổn giá cả thị trường, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau tết. Theo dõi sát tình hình cung, cầu và giá cả thị trường, nhất là các mặt hàng có hu cầu tiêu dùng lớn như gạo, thịt lợn, rau củ quả...và các mặt hàng thiết yếu khác. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về giá trong việc thực hiện quy định về niêm yết, kê khai, đăng ký giá đối với nhưng hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu; hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá theo quy định.

- Cục Hải quan tỉnh đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn. Tăng cường kiểm soát hàng hóa nhập khẩu và người nhập cảnh để phòng chống dịch bệnh; tổ chức lực lượng đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với hoạt động buôn lậu, sản xuất, vận chuyển, mua bán hàng cấm, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và các hành vi gian lận thương mại.

6. Đảm bảo ổn địn tình hình an ninh chính trị- trật tự xã hội;

- Công an tỉnh tập trung tham mưu, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ; công tác quản lý cư trú, quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài dịp Tết Nguyên đán. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm bằng các hình thức hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an toàn các mục tiêu, căn cứ quân sự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh; nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động giải quyết các tình huống, không để bị động bất ngờ; tăng cường phối hơp với các lực lượng liên quan thực hiện tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là ma túy, buôn lậu; kiên quyết ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, cửa khẩu. Bảo đảm tốt các điều kiện, kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực:

- Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh Thủ trưởng các cơ quan Trung ương trên địa bàn và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2022 ngay từ đầu năm. Chủ động xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trực Tết; xử lý kịp thời, hiệu quả các công việc, tình huống phát sinh và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thông tin trước, trong và sau Tết. Ngay sau khi hết thời gian nghỉ Tết phải nhanh chóng đưa các hoạt động của cơ quan, đơn vị trở lại hoạt động bình thường.

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác và đúng quy định để Nhân dân hiểu rõ, đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Có phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước thông suốt, an toàn và đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc trong dịp Tết của Nhân dân. Tích cực cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh; tăng cường thông tin tuyên truyền về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, không khí vui Xuân đón Tết của Nhân dân.

- Các đơn vị Điện lực, Bưu chính viễn thông, cấp nước có kế hoạch đảm bảo cung cấp ổn định, thông suốt các dịch vụ về thông tin liên lạc, điện, nước, đáp ứng tốt nhu cầu của Nhân dân, cơ quan và doanh nghiệp trong dịp tết. Bố trí trực ban thường xuyên để kịp thời xử lý các sự cố bất thường có thể xảy ra.

8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tổ chức vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình; đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định tại Nghi định số 128/NQ-CP của Chính phủ; sản xuất và sử dụng thực phẩm an toàn, nói không với thực phẩm bẩn; không tham gia sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo, thuốc nổ trái phép.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Liên hợp quốc dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 4% trong năm 2022

Ngọc Châu |

Liên Hợp Quốc dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu thấp hơn cho năm 2022 và 2023 vào hôm 13/1, cho biết thế giới đang đối mặt với làn sóng nhiễm COVID-19 mới, thách thức thị trường lao động dai dẳng, các vấn đề về chuỗi cung ứng kéo dài và áp lực lạm phát gia tăng.

Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Việt Nam năm 2022 tăng trưởng 5,5%

Q. Huy |

WB nhân định kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong năm 2022, với tăng trưởng GDP dự báo đạt 5,5%.

Đông Hà triển khai nhiều giải pháp thực hiện các mục tiêu năm 2022

Huy Quân |

Để hoàn thành các mục tiêu của năm 2022, năm có ý nghĩa quan trọng, tạo đà để Đông Hà (Quảng Trị)  thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiều giải pháp đã được thành phố xác định.

Lái xe chở quá tải có thể bị phạt đến 50 triệu đồng từ năm 2022

Thanh Mai |

Như vậy, mức xử phạt với lái xe chở quá tải từ ngày 01/01/2022 đến 50 triệu đồng, cao hơn rất nhiều so với trước đây.