Đóng góp 100 triệu đồng tôn tạo Miếu bà vương phi họ Lê

Nguyễn Trang |

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long (Vĩnh Linh, Quảng Trị), Nguyễn Thị Thu Hoài cho biết, từ tháng 10/2021 đến nay, trong quá trình xây dựng kế hoạch mở rộng khuôn viên, không gian di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Miếu bà vương phi họ Lê, địa phương đã nhận được sự quan tâm từ nhiều cá nhân, đơn vị. Đặc biệt trong đó anh Lê Phước Bình, một người con xa quê (ở Tp. Hồ Chí Minh) đã ủng hộ 100 triệu đồng để địa phương triển khai tôn tạo công trình này.

Theo sách Ô Châu cận lục của Dương Văn An chép từ thời nhà Mạc năm 1553 ghi, bà vương phi họ Lê quê ở xã Sa Lung - tức làng Sa Trung ngày nay, thuộc châu Minh Linh, vào hầu hạ trong cung khi Lê Thánh Tông chưa lên ngôi. Bà vương phi họ Lê cùng người anh và em của mình đã có công phò vua giúp nước, chiêu dân lập ấp, khai phá vùng đất Minh Linh, mở rộng cương thổ Đại Việt dưới triều Lê Sơ.

 

Nhân dân đã lập miếu thờ sau khi bà mất và lễ giỗ được tổ chức định kỳ vào ngày 27/3 âm lịch hàng năm. Ngôi miếu này còn là địa chỉ đỏ, ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Thời kỳ 1930- 1945, Tổng Bí thư Lê Duẩn cùng nhiều cán bộ chủ chốt đã từng hoạt động bí mật tại đây để chỉ đạo phong trào cách mạng.

Tôn vinh công lao to lớn của các bậc tiền nhân, công tác phục hồi, tôn tạo miếu luôn được chính quyền, con em địa phương chú trọng.

(Nguồn: Cổng TTĐT huyện Vĩnh Linh)

Giải Búa liềm vàng tạo hiệu ứng tích cực trong tuyên truyền về xây dựng Đảng

Chí Nhân |

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, mà cần có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, trong đó, báo chí có vai trò rất quan trọng.

Tập trung xây dựng nông thôn mới từng bước hiện đại, phát triển bền vững

Phương Minh |

Ngày 4/11/2021, Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. 

Xây dựng khu đô thị hiện đại Bắc sông Hiếu

Lâm Khanh |

Thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã được lập quy hoạch chung từ các năm 1990, 1997 và được điều chỉnh vào năm 2006, định hướng đến năm 2020. Theo đó, “điểm nhấn” quan trọng của việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố là lấy sông Hiếu làm trung tâm, phát triển đô thị dọc hai bên sông.

Nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở Gio Mai

Hoài Diễm Chi |

Trên cơ sở tự đánh giá các tiêu chí, UBND xã Gio Mai (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) phân công cán bộ, công chức đảm nhận hoàn thiện thủ tục hồ sơ, các văn bản tài liệu chứng minh, đến nay cơ bản đã có 19/19 tiêu chí được các phòng ban chuyên môn cấp huyện xác nhận đạt chuẩn theo quy định, đủ điều kiện đề nghị cấp trên thẩm định, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Địa phương cũng đã tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân, đến nay, tỉ lệ hộ dân được lấy ý kiến đạt 92% (1.223/1.329 hộ), tỉ lệ hài lòng đạt trên 90%.