Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị qua các kỳ đại hội

Trần Đăng Mậu |

Sau ngày tỉnh Quảng Trị được lập lại (1/7/1989), ngày 22/12/1989, Thường vụ Tỉnh uỷ ra Quyết định số 87QĐ/TV thành lập Hội Nhà báo Quảng Trị, để tập hợp những người làm báo trong tỉnh vào một “mái nhà chung”. Đến nay Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị đã trải qua 6 kỳ đại hội.

Đại hội lần thứ I: Ngày 8/3/1990, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ I với 21 hội viên của 2 Chi hội Đài Phát thanh và Báo Quảng Trị. Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Hoan đã đến dự. Đại hội đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm động viên hội viên ổn định đời sống, vượt qua khó khăn, thiếu thốn trong những ngày đầu lập lại tỉnh, tập trung sức lực, trí tuệ để xây dựng các cơ quan báo chí ngày càng lớn mạnh, xây dựng đội ngũ hội viên - nhà báo ngang tầm nhiệm vụ mới. Đại hội bầu Ban thư ký gồm 5 nhà báo, do nhà báo Nguyễn Đình Anh, Giám đốc Đài Phát thanh làm Thư ký.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị lần thứ VI , nhiệm kỳ 2015 - 2020 - Ảnh: TL​
Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị lần thứ VI , nhiệm kỳ 2015 - 2020 - Ảnh: TL​

Nhiệm kỳ này do chưa có cán bộ chuyên trách, không tạo được nguồn quỹ, Hội Nhà báo tỉnh dựa vào các cơ quan báo chí để hoạt động nên có phần khó khăn, nhiều chương trình mục tiêu không thực hiện được hoặc đạt kết quả thấp. Vào đầu năm 1994, lần đầu tiên Hội Nhà báo phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày báo xuân toàn quốc tại thị xã Đông Hà, là hội nhà báo địa phương đầu tiên của cả nước tổ chức hoạt động này tại cơ sở.

Đại hội lần thứ II: Ngày 8/11/1994, Hội Nhà báo tỉnh tiến hành Đại hội lần thứ II với 45 hội viên của 3 chi hội (Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình và Tạp chí Cửa Việt). Đồng chí Nguyễn Đức Hoan, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 7 nhà báo do nhà báo Trần Trọng Tốn, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị làm Chủ tịch. Đồng chí Lê Văn Cần được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực.

Nghị quyết Đại hội nêu rõ: Toàn thể hội viên, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên xây dựng khối đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động cùng Đảng bộ và Nhân dân xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp. Đại hội đề ra các nhóm giải pháp thiết thực để xây dựng, tập hợp, rèn luyện hội viên nhà báo, tăng cường các hoạt động kiểm tra hội viên với quyết tâm cao là không có hội viên vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp, đề cao cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn chống phá sự nghiệp đổi mới đất nước ta của các thế lực thù địch.

Thời kỳ này, cơ sở vật chất của các cơ quan báo chí được đầu tư đúng mức. Nội dung và hình thức tuyên truyền của các loại hình báo chí ngày càng phong phú và đa dạng. Hội Nhà báo ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong việc tập hợp hội viên, định hướng tuyên truyền cho hoạt động báo chí, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người làm báo. Số lượng hội viên ngày càng tăng, chất lượng được nâng lên.

Đại hội lần thứ III: Ngày 14/2/2000, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị lần thứ III, nhiệm kỳ 2000- 2005 được tổ chức tại thị xã Đông Hà. Đồng chí Nguyễn Đức Hoan, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự và chia sẻ niềm vui với 66 hội viên thuộc 4 chi hội (Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Trị, Tạp chí Cửa Việt, Phân xã TTXVN tại Quảng Trị). Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 7 nhà báo do nhà báo Nguyễn Hà Phương, Tỉnh uỷ viên, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị làm Chủ tịch, đồng chí Lê Văn Cần làm Phó Chủ tịch Thường trực, đồng chí Lê Quang Thông làm Phó Chủ tịch kiêm nhiệm.

Đại hội III của Hội Nhà báo kiểm điểm sâu sắc thuận lợi, khó khăn, mặt được và chưa được trong hoạt động hội ở cả 2 cấp, xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình mới và điều kiện hoạt động của Hội. Nhờ đó, hoạt động báo chí và công tác hội bắt đầu khởi sắc.

Trong nhiệm kỳ này, Câu lạc bộ Nhà báo nữ và Nhà báo cao tuổi được thành lập. Các câu lạc bộ hoạt động đúng quy chế, ngày càng được củng cố và phát triển. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, vượt qua nhiều khó khăn, Hội Nhà báo tỉnh triển khai ký hợp đồng với Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức lớp cử nhân báo chí tại chức khoá 25 cho 2 hệ bốn năm và hai năm.

Đại hội lần thứ IV: Trong hai ngày 19, 20/4/2005, Đại hội lần thứ IV Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị được tổ chức với 83 hội viên thuộc 5 chi hội của Báo Quảng Trị, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Cửa Việt, Phân xã TTXVN tại Quảng Trị và Văn phòng Hội nhà báo tỉnh. Đồng chí Nguyễn Viết Nên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự. Chủ đề của đại hội là: Trung thành, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 9 đồng chí, đồng chí Nguyễn Hà Phương, Tỉnh uỷ viên, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị được bầu làm Chủ tịch; đồng chí Phan Thị Thanh Minh được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực; đồng chí Trần Đức Hữu, Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm nhiệm.

Về công tác hội, Nghị quyết nêu rõ: “... Xây dựng đội ngũ nhà báo - hội viên ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thông qua các hình thức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ. Có cơ chế để các cấp hội tham gia tuyển chọn, bổ nhiệm người có năng lực và tâm huyết với nghề báo làm công tác quản lý ở các cơ quan báo chí, chú trọng phát hiện tài năng báo chí. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, bình quân trong hoạt động nghiệp vụ báo chí...”.

Đại hội lần thứ V Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị diễn ra trong 2 ngày 24, 25/6/2009. Đồng chí Lê Hữu Phúc, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và chỉ đạo đại hội. Tinh thần của Đại hội là: “Báo chí Quảng Trị tiếp tục đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước”. Đại hội khẳng định: “Trong 5 năm qua, phong trào của Hội Nhà báo Quảng Trị và hoạt động báo chí đã phát triển một cách mạnh mẽ, toàn diện, sâu sắc cả bề rộng lẫn chiều sâu.

Đội ngũ báo chí của tỉnh từng bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, hiện nay đã có 117 hội viên, sinh hoạt ở 5 chi hội. Trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ người làm báo được nâng lên rõ rệt. Nhiều năm liền, báo chí Quảng Trị tham gia và đạt nhiều giải báo chí toàn quốc, được đông đảo bạn đọc và giới báo chí cả nước đánh giá khá cao về chất lượng và bản lĩnh nghề nghiệp”.

Đại hội V Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị đã lựa chọn bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2009 - 2014 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hà Phương, Tỉnh uỷ viên, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị được bầu lại làm Chủ tịch Hội; đồng chí Phan Thị Thanh Minh được bầu lại làm Phó Chủ tịch Thường trực; đồng chí Trần Đức Hữu, Phó Giám đốc Đài PT-TH được bầu lại làm Phó Chủ tịch Hội. Năm 2014, đồng chí Trần Đức Hữu được Ban Chấp hành Hội bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh thay đồng chí Nguyễn Hà Phương nghỉ chế độ.

Đại hội lần thứ VI diễn ra trong hai ngày 21, 22/12/2015, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VI gồm 11 đồng chí, bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí, do nhà báo Trương Đức Minh Tứ, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị làm Chủ tịch; đồng chí Trần Đăng Mậu làm Phó Chủ tịch Thường trực; đồng chí Lê Vĩnh Nhiên, Phó Giám đốc Đài PT - TH làm Phó Chủ tịch kiêm nhiệm.

Với chủ đề: “Tâm huyết, sáng tạo, đổi mới, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động tổ chức hội, phẩm chất năng lực của đội ngũ những người làm báo đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới”, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị lần thứ VI thể hiện niềm tin và ý chí quyết tâm to lớn của các hội viên nhà báo, tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đại hội lần thứ VII diễn ra trong hai ngày 25, 26/9/2020 tại TP. Đông Hà với sự tham gia của 140 hội viên thuộc 5 chi hội trực thuộc. Chủ đề của Đại hội là: “Tăng cường xây dựng Hội vững mạnh, đội ngũ người làm báo Quảng Trị bản lĩnh, tâm huyết, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Đại hội lần thứ VII Hội Nhà báo Quảng Trị tập trung đánh giá những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; quyết tâm khắc phục những yếu kém, hạn chế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VII được cụ thể hóa bằng chương trình hoạt động toàn khóa và từng năm, tạo chuyển biến tích cực, sôi động trong đời sống báo chí. Thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội, của cơ quan báo chí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, sự tin yêu của Nhân dân.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Bộ Công an đề xuất tăng tuổi lái xe

PV |

Tại dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ (GTĐB) mới nhất, Bộ Công an đề xuất tăng tuổi lái xe phù hợp với tuổi lao động được quy định trong Bộ luật Lao động, tức nam sẽ là 62 tuổi và nữ 60 tuổi.

Không được phê bình học sinh trước lớp, trước trường từ ngày 1/11

P.V |

Không được xử lý kỷ luật học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện bằng hình thức phê bình trước lớp, trước trường.

Thông tin mới về sức khỏe Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Phúc Đạt |

Khoảng một tuần qua, Thiền sư Thích Nhất Hạnh không được khỏe, ăn ngủ kém. Tuy nhiên, đến ngày 19.9, sức khoẻ của Thiền sư đã tốt hơn mấy ngày trước.

Quảng Trị: Triệt phá tụ điểm ma túy ở khu dân cư

Hưng Thơ - Phước Trung |

Tụ điểm ma túy ở khu dân cư tồn tại thời gian dài ở huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) với nhiều thủ đoạn tinh vi đã được triệt phá.