Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ cuối tháng 8

M.Hương |

Những chính sách bắt đầu có hiệu lực từ cuối tháng 8.2020 (từ 21.8 - 31.8) như giảm giá dịch vụ chứng khoán, hướng dẫn về lệ phí môn bài...

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 302/2016/TT-BTC về lệ phí môn bài, trong đó bổ sung hướng dẫn xác định các trường hợp được miễn lệ phí môn bài có hiệu lực từ 23.8, đơn cử như:

- Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

-Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới), Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

- Miễn lệ phí môn bài đối với cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập...

- Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử);

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 1.1 đến ngày 31.12) đối với tổ chức thành lập mới và hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh;

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

- Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Giảm giá dịch vụ chứng khoán

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 14/2020/TT-BTC sửa đổi về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Trong đó sửa đổi theo hướng miễn, giảm 15 loại dịch vụ chứng khoán từ ngày 19.3.2020 và áp dụng tới 31.8.2020; đơn cử như:

- Giảm giá đối với 3 dịch vụ bao gồm: dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán.

- Không thu phí đối với dịch vụ đăng ký niêm yết lần đầu.

Nay, để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19, Bộ Tài chính quyết định kéo dài việc áp dụng Thông tư 14/2020/TT-BTC từ 31.8 đến hết ngày 30.6.2021.

Sửa đổi, bổ sung biểu mẫu Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020

Thông tư 14/2020/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2016/TT-BTTTT về hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 có hiệu lực từ ngày 25.8.2020.

Quy định về hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện mặt trời 

Thông tư 18/2020/TT-BCT Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời có hiệu lực từ ngày 31.8.2020.

Bên bán điện và Bên mua điện được bổ sung nội dung của hợp đồng mua bán điện mẫu để làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên. Nội dung bổ sung phải thống nhất và không trái với các nội dung của các hợp đồng mua bán điện mẫu được ban hành kèm theo Thông tư trên.

(Nguồn: Tổng hợp)

TAGS

Khi nào công chức được chuyển sang làm viên chức?

Trang Anh |

Công chức có thể được chuyển sang làm viên chức nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về viên chức và sự điều động công chức.

Đà Nẵng phát hiện thêm 5 ca mắc COVID-19

Bắc Hiệp |

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, trong chiều 22/8 Việt Nam đã ghi nhận 5 ca mắc COVID-19.

Đề xuất chính sách khuyến khích công chức, viên chức nghỉ hưu sớm

M.Phương |

Chính phủ ban hành Nghị quyết 118/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội...

Nhóm nghiên cứu Thái Lan bắt dơi truy tìm nguồn gốc COVID-19

Ngọc Châu |

Các nhà khoa học ở Thái Lan đã đi bộ xuyên qua vùng nông thôn để bắt dơi trong các hang động trong nỗ lực truy tìm nguồn gốc của SARS-CoV-2.