Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị:

Tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp

PV |

Ngày 11/8/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị ra Thông báo số 09 /TB-HCC về việc tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp. Thời gian tạm dừng kể từ 13h30’ ngày 11/8/2020 đến hết ngày 25/8/2020.

Thực hiện Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; Công văn số 415/VP-HCTC ngày 10/8/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian giãn cách xã hội, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả tất cả các thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Trị (https://dichvucong.quangtri.gov.vn) và Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI).

Kết quả giải quyết TTHC người dân cần gấp sẽ được các đơn vị trả thông qua dịch vụ BCCI. Trong trường hợp cấp thiết, cần nộp hồ sơ trực tiếp, đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ theo số điện thoại dưới đây để được hướng dẫn thêm.

Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 14 của UBND tỉnh, Trung tâm làm việc trực tuyến và bố trí công chức, viên chức trực điện thoại hỗ trợ các đơn vị, tổ chức, người dân và doanh nghiệp trong giải quyết hồ sơ TTHC (số điện thoại: 0233.36.36.999).

Các cơ quan, đơn vị có quầy giao dịch tại Trung tâm đảm bảo duy trì việc giải quyết TTHC theo quy định; cử cán bộ trực tại trụ sở cơ quan để tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, hồ sơ qua BCCI; đảm bảo các giải pháp an toàn vệ sinh phòng dịch để tùy trường hợp thực tế vẫn có thể tiếp nhận trực tiếp các hồ sơ TTHC tại trụ sở cơ quan.

Quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC trong thời gian này, Trung tâm đề nghị các đơn vị tiếp tục duy trì việc cập nhật đầy đủ các trạng thái, quy trình xử lý hồ sơ TTHC trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử tỉnh (trừ các trường hợp bất khả kháng như phải đi thực địa, đo đạc, khảo sát hiện trường,…).

Đối với các đơn vị chuẩn bị thực hiện việc sáp nhập quầy giao dịch tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công được nêu tại Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh, đề nghị các đơn vị trực phiên thứ nhất chủ động liên hệ các đơn vị liên quan để hướng dẫn công chức, viên chức trực trong phiên thứ nhất nắm bắt các TTHC của đơn vị chung quầy. Trung tâm sẽ triển khai thực hiện chung quầy giao dịch ngay khi kết thúc đợt giãn cách xã hội lần này.

TAGS

Dự kiến bỏ sổ hộ khẩu từ ngày 1/7/2021

Minh Tú |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Chính phủ, Bộ Công an cần xác định rõ các mốc thời gian để phấn đấu để luật có hiệu lực từ 1/7/2021.

Quảng Trị rà soát lịch trình của 2 ca mới nhiễm SARS-CoV-2

Hưng Thơ |

Sau khi Bộ Y tế công bố thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đang gấp rút rà soát lịch trình của 2 bệnh nhân.

Quảng Trị có “cơ hội vàng” để dập dịch COVID-19

Hưng Thơ |

Tỉnh Quảng Trị cần rà soát lại để đảm bảo không sót F1, và cần xét nghiệm tất cả người có biểu hiện ho sốt…

Đường đi của cơn bão số 3 trên Biển Đông

PV |

Đến 01 giờ ngày 11/8/2020, vị trí tâm bão ở khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Nam.