Cải thiện chính sách thu hút đầu tư

Trần Cát Linh |

Qua gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 105/2021/NQ-HDND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị, mặc dù ngân sách của tỉnh còn khó khăn nhưng tỉnh cũng cân đối một phần ngân sách để thực hiện ưu đãi và hỗ trợ cho các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện ưu đãi theo quy định.

Nhờ đó, đã cải thiện môi trường kinh doanh và quyền lợi của các nhà đầu tư, từ đó, giúp tăng động lực cho sự phát triển KT-XH của địa phương; tạo động lực để các doanh nghiệp (DN) tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế trọng điểm và tăng cường khả năng cạnh tranh của tỉnh.

Sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND; UBND tỉnh đã triển khai cụ thể hóa các quy định, đồng thời, phân công trách nhiệm cho các sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện. Các sở, ngành, địa phương đã nghiêm túc phổ biến, triển khai thực hiện các quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đến các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, thông tin các chính sách cụ thể, hỗ trợ đầu tư để các nhà đầu tư nắm bắt, nghiên cứu và tăng cường hiệu quả thu hút đầu tư vào tỉnh…

Công ty VICO Quảng Trị sản xuất tấm calcium silicate -Ảnh: T.C.L
Công ty VICO Quảng Trị sản xuất tấm calcium silicate -Ảnh: T.C.L

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của tỉnh theo Nghị quyết số 105 được nhiều nhà đầu tư, DN quan tâm tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Quảng Trị và đánh giá tích cực vai trò của chính sách này đối với hoạt động đầu tư. Bên cạnh việc hỗ trợ một phần kinh phí cho nhà đầu tư thực hiện dự án, đây còn là nguồn động viên, thể hiện thiện chí của địa phương trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng DN để phát triển.

Trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư chủ động chuẩn bị các thành phần hồ sơ đề xuất theo đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải để hệ thống, hướng dẫn các thành phần hồ sơ trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật. Đồng thời, tích cực hỗ trợ, hướng dẫn DN, nhà đầu tư lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, xem xét, bố trí nguồn lực để ưu đãi, hỗ trợ.

Dưới sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, hiệu quả của UBND tỉnh, cùng với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của người dân, cộng đồng DN; các cơ chế, chính sách về ưu đãi, hỗ trợ của HĐND tỉnh được triển khai thực hiện bước đầu thu được kết quả đáng khích lệ, nhận được đồng thuận cao và tạo được hiệu ứng tích cực trong cộng đồng DN, nhà đầu tư.

Ngoài ra, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch Quảng Trị cũng đã phát huy hiệu quả vai trò tham mưu, tích cực tiếp cận, hỗ trợ và kêu gọi nhiều nhà đầu tư đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh. Tham mưu xây dựng và phát hành nhiều ấn phẩm, tài liệu phục vụ thu hút đầu tư, giúp truyền tải đầy đủ, nhanh chóng thông tin về môi trường đầu tư của tỉnh đến các DN trong và ngoài nước.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 621 dự án được cấp phép đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư gần 247 ngàn tỉ đồng. trong đó có 602 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư gần 132 ngàn tỉ đồng, có 19 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đạt hơn 115 ngàn tỉ đồng. Tính riêng giai đoạn 2021-2023, có 118 dự án đầu tư với tổng vốn gần 76 ngàn tỉ đồng. Đặc biệt, đã nhận được sự quan tâm của nhiều DN có vốn nước ngoài lớn, các DN này quan tâm đến môi trường đầu tư, chính sách đầu tư và cơ hội đầu tư của tỉnh.

Kết quả bố trí vốn hỗ trợ đầu tư giai đoạn 2016- 2020 toàn tỉnh đạt 22.236 triệu đồng, giai đoạn 2021 - 2023 là 4.423 triệu đồng. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đã tạo ra sự lan tỏa, tác động mạnh mẽ đến thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đầu tư sản xuất kinh doanh của các DN trên địa bàn tỉnh. Các chính sách gắn liền với hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và công tác đầu tư kinh doanh của DN, nhà đầu tư.

Công tác xúc tiến đầu tư đã được thực hiện một cách chuyên môn hóa, có kế hoạch, trọng tâm, trọng điểm hơn, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Các chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư tuy còn hạn chế do nguồn lực hỗ trợ của tỉnh không nhiều nhưng đã động viên được DN, tạo niềm tin với nhà đầu tư về sự đồng hành của chính quyền trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả xúc tiến, huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách để phát triển địa phương.

Tuy nhiên, mặc dù tỉnh đã hết sức quan tâm tạo điều kiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho các DN, song do tình hình phát triển kinh tế chung của cả nước trong những năm gần đây gặp nhiều khó khăn nên không có nhiều nhà đầu tư thuộc diện ưu đãi hoàn thành dự án đi vào hoạt động để được xem xét hỗ trợ vốn.

Mặt khác, tỉnh chưa có chính sách đặc thù để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh thực hiện theo Nghị quyết 105 của HĐND tỉnh là hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào dự án chỉ hướng đến các dự án ngoài khu công nghiệp, ngoài khu chức năng của khu kinh tế, nhưng hiện nay hạ tầng khu công nghiệp và khu kinh tế của tỉnh chưa được đầu tư nhiều, do đó, chưa thực sự tạo sân chơi bình đẳng giữa nhà đầu tư trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế.

Một số điều kiện thụ hưởng các chính sách hỗ trợ khá khắt khe làm hạn chế khả năng tiếp cận của các dự án đầu tư thuộc đối tượng hỗ trợ. Mặc dù tỉnh đã ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư nhưng hiệu quả thu hút đầu tư vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, chưa phát huy tốt tiềm năng của tỉnh.

Số lượng dự án và quy mô vốn đăng ký còn thấp so với bình quân chung của cả nước cũng như so với một số địa phương trong khu vực, chưa thu hút được các dự án lớn tạo sự đột phá và có sức lan tỏa, chưa có nhiều dự án sử dụng công nghệ hiện đại, chiếm ít diện tích, thân thiện với môi trường, tiết kiệm vì vấn đề quan trọng của một số nhà đầu tư không phải là ưu đãi nhiều hay ít mà là môi trường đầu tư có hấp dẫn hay không để phát triển DN bền vững, đầu tư thu lợi nhuận cao.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, HĐND tỉnh khóa VIII đã ban hành Nghị quyết số 56/2023/NQ-HĐND, ngày 19/7/2023 đã chỉnh sửa, bổ sung, mở rộng đối tượng áp dụng chính sách hỗ trợ hơn so với Nghị quyết 105/2021/NQHĐND. Các điều kiện thụ hưởng cũng được cắt giảm bớt khắt khe hơn, nhà đầu tư dễ tiếp cận hơn. Một số chính sách có thay đổi đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ để phù hợp với tình hình thực tiễn...

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Ứng dụng kỹ thuật ươm cải tiến sản xuất cây giống lâm nghiệp

Trần Cát Linh |

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng nguyên liệu gỗ rừng trồng chứng chỉ bền vững (FSC, PEFC, VFCS…), Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp của sở chuyển giao các tiến bộ KHKT để nâng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp. Từ năm 2022, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình vườn ươm sản xuất cây giống lâm nghiệp phục vụ vùng nguyên liệu”. Đến nay, dự án cho kết quả tốt, đáp ứng nhu cầu trồng rừng chất lượng cao trong các vụ tới.

Bộ trưởng Công an: “Lào không phải là nơi sản xuất ma túy”

Tổng hợp |

Đại tướng Vilay Lakhamphong Bộ trưởng Công an Lào khẳng định: “Lào không phải là nơi sản xuất ma túy và tiền chất. Nhưng cũng như các quốc gia trên thế giới, Lào cũng đang chịu những tác động từ hoạt động vận chuyển, buôn bán trái phép ma túy và tiền chất đến các nước khác”.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị đảm bảo an ninh lương thực, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo bền vững

PV |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay.

Sản xuất bia lon xếp thứ nhất trong nhóm sản phẩm công nghiệp tăng cao tháng 6/2023

Vân Phong |

Ngày 11/7, lãnh đạo Sở Công thương Quảng Trị cho biết, tính chung 6 tháng đầu năm 2023, sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi và phát triển nhờ ngành sản xuất, phân phối điện và chế biến, chế tạo.