Năng suất lúa năm 2019 đạt cao nhất từ trước đến nay

Nguyễn Trang |

Năm 2019, năng suất lúa bình quân huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đạt 53,86 tạ/ha, cao nhất trong các năm từ trước đến nay.

Theo số liệu thống kê, cả 2 vụ mùa năm nay, huyện Vĩnh Linh gieo cấy 7 ngàn ha, trong đó vụ Đông Xuân trên 4 ngàn ha, vụ Hè Thu gần 3 ngàn ha. Huyện Vĩnh Linh chọn lọc các bộ giống lúa phù hợp, chất lượng tốt, năng xuất cao, bố trí hợp lí cơ cấu giống lúa; tích cực hỗ trợ ứng dụng KTKT vào sản xuất; chỉ đạo nhân dân bám sát khung lịch thời vụ, làm tốt công tác phòng trừ dịch bệnh, bảo vệ thực vật.
 

Huyện tiếp tục đẩy mạnh tổ chức sản xuất, tiêu thụ theo phương thức cánh đồng mẫu lớn, khuyến khích các địa phương, HTX mở rộng qui mô sản xuất lúa theo hướng hàng hóa, tăng cường liên kết sản xuất, kinh doanh. Năm 2019, toàn huyện Vĩnh Linh thực hiện 1,4 ngàn ha mô hình cánh đồng sản xuất lúa mẫu lớn tại 25 HTX, trong đó có 95 ha lúa hữu cơ.

Với nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo sản xuất hiệu quả, hầu hết năng suất, chất lượng các giống lúa ở mức cao, như: Bắc thơm 9 đạt 65 tạ/ha; ĐT100 đạt 70 tạ/ha; QS447 đạt 62 tạ/ha… Thắng lợi trong sản xuất lúa đã góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp trong năm 2019 của huyện Vĩnh Linh, tiếp tục thúc đẩy sản xuất nông nghiệp địa phương phát triển bền vững.

(Nguồn: Cổng TTĐT huyện Vĩnh Linh)

TAGS