Tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị

Hải An |

Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị được xây dựng với mục tiêu nhằm quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ biển tỉnh Quảng Trị; đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh biển, đảo của tỉnh.

Để thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định số 782/QĐ - UBND, ngày 21/4/2023 về việc phê duyệt Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị. Theo đó, khu vực vùng bờ của tỉnh là nơi tập trung những hoạt động kinh tế - xã hội. Cùng với đó là các tác động do biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong những năm qua đã và đang gây sức ép rất lớn đối với các hệ sinh thái vùng bờ.

Đoàn viên, thanh niên huyện Gio Linh thu gom rác thải tại bãi biển thị trấn Cửa Việt -Ảnh: H.A
Đoàn viên, thanh niên huyện Gio Linh thu gom rác thải tại bãi biển thị trấn Cửa Việt -Ảnh: H.A

Do đó, cần thiết phải thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị nhằm giúp nâng cao khả năng chống chịu, phục hồi của hệ thống tự nhiên và xã hội trước tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu; giám sát tác động của biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực trên vùng biển và ven biển.

Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị được triển khai sẽ góp phần thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh và hướng đến một vùng bờ biển tỉnh Quảng Trị có kinh tế xanh, thông minh; tài nguyên được khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm; môi trường vùng bờ biển và hải đảo trong sạch, xã hội văn minh và hài hòa với thiên nhiên… Thời gian thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị từ năm 2023 - 2030.

Nội dung của Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị gồm thành lập Ban điều phối thực hiện chương trình. Xây dựng cơ chế phối hợp đa ngành, đa bên phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ Quảng Trị. Xây dựng công cụ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ với việc xây dựng các quy định về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp quy mô của tỉnh, môi trường nông thôn, nông nghiệp ven biển.

Quy hoạch nền làm cơ sở cho quy hoạch ngành (trên cơ sở quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ quốc gia); xây dựng và vận hành hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ Quảng Trị, kết nối với hệ thống cấp trung ương.

Xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quá trình xây dựng chính sách và tham gia thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị với việc thành lập tổ chuyên gia, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ Quảng Trị trực thuộc Ban điều phối thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị; tham vấn có sự tham gia của các bên liên quan và cộng đồng.

Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường vùng bờ Quảng Trị với việc tổng hợp kết quả đánh giá thực trạng môi trường vùng bờ; xác định các vấn đề môi trường vùng bờ; tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch. Điều tra, đánh giá nguồn ô nhiễm môi trường vùng bờ biển Quảng Trị với việc xác định và đánh giá các nguồn chất thải trong phạm vi tỉnh Quảng Trị đưa vào vùng biển ven bờ; điều tra, đánh giá lượng chất ô nhiễm từ các tỉnh lân cận đưa vào vùng biển ven bờ Quảng Trị

Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động phối hợp liên tỉnh trong bảo vệ môi trường vùng bờ và biển nhằm đề xuất cơ chế phối hợp; xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn thải chất ô nhiễm vào vùng bờ biển Quảng Trị. Đánh giá tổng thể đa dạng sinh học vùng bờ biển và đảo Cồn Cỏ phục vụ quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững; điều tra bổ sung đa dạng sinh học vùng bờ biển và đảo Cồn Cỏ.

Đánh giá tổng thể cũng như xây dựng kế hoạch bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học vùng bờ Quảng Trị và mở rộng diện tích bảo tồn biển, đảo Cồn Cỏ. Phân tích, xác định các mâu thuẫn, xung đột trong khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên vùng bờ và giải pháp giải quyết mâu thuẫn, xung đột…

Tiến hành phục hồi các hệ sinh thái vùng bờ biển, đảo cùng với việc tái tạo nguồn lợi và phục hồi hệ sinh thái vùng bờ và đảo. Đánh giá và dự báo các tác động của các hiện tượng khí hậu, hải dương học cực đoan và nước biển dâng đến vùng bờ biển Quảng Trị. Xây dựng và thực hiện chương trình quan trắc tổng hợp tài nguyên môi trường vùng bờ Quảng Trị. Tăng cường thực thi pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ Quảng Trị. Điều tra, đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý rác thải nhựa đại dương vùng biển ven bờ của tỉnh.

Nghiên cứu điều tra khảo sát nhằm xác định nguyên nhân xói lở vùng biển tỉnh Quảng Trị và đề xuất các giải pháp khắc phục. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tăng cường nguồn nhân lực phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ Quảng Trị. Xây dựng và thực hiện chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.

Xây dựng và thực hiện cơ chế tài chính bền vững hỗ trợ quản lý tổng hợp vùng bờ Quảng Trị. Tăng cường và hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát tài nguyên, quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ Quảng Trị. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật số phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ biển Quảng Trị…

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Bao giờ diễn ra phiên đấu giá biển số xe ôtô đẹp tiếp theo?

Minh Hiếu |

VPA cho biết 11 biển số ôtô từ phiên đấu giá đầu sẽ được tổ chức đấu giá trước ngày 16/9, còn thời gian chi tiết sẽ được gửi tới khách hàng đã đăng ký trước ít nhất ba ngày trước ngày đấu giá.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển ở Hải Lăng

Ngọc Trang |

Được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền, sự nỗ lực của Nhân dân, thời gian qua, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) triển khai nhiều giải pháp khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng biển, ven biển và đạt những kết quả tích cực. 

Biển Đông có khả năng đón 5-7 cơn bão từ giờ đến cuối năm 2023

Thanh Mai |

Biển Đông có thể đón từ 5-7 cơn bão, trong đó 2-3 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Diện tích nuôi biển toàn tỉnh đạt trên 71 ha

Lê An |

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 71,1 ha và 313 m3 lồng bè nuôi biển. Đối tượng nuôi chủ yếu là cá mú, cá chẽm, cá hồng, cá bớp, cá dìa, cá kình và ốc hương.