Tạo khí thế và niềm tin mới, xây dựng Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững

PV |

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, tạo nền tảng để bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025. Nhân Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đồng chí LÊ QUANG TÙNG, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Quảng Trị về những nội dung liên quan.

 

- Thưa đồng chí! Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, 5 năm qua, tỉnh Quảng Trị đã tạo bước chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội. Đề nghị đồng chí đánh giá về những thành tựu nổi bật này?

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, với quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Nổi bật là nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tạo nguồn lực mới cho sự phát triển. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân 5 năm 2016 - 2020 đạt 7,16%, tăng 1,25 điểm % so với nhiệm kỳ trước và cao hơn bình quân chung của cả nước (cả nước 6,8 điểm %, tăng 0,8 điểm % so với nhiệm kỳ trước). Quy mô nền kinh tế gấp 1,41 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người đạt 55,4 triệu đồng/năm, gấp 1,6 lần năm 2015, bằng 79,1% của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỉ trọng giá trị gia tăng ngày càng cao.

Sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh tái cơ cấu theo hướng thâm canh, chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp, tạo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Lâm nghiệp từng bước phát huy lợi thế; trồng rừng kinh tế, nhất là trồng rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC phát triển mạnh, thuộc nhóm đầu cả nước. Thủy sản phát triển cả về nuôi trồng, đánh bắt và dịch vụ hậu cần nghề cá. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả, toàn tỉnh có 57/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỉ lệ 56,4%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Sản xuất công nghiệp có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,42%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI, trong đó phát triển năng lượng tái tạo của Quảng Trị trong nhiệm kỳ qua là một điểm mạnh. Đến nay, ngoài 4 nhà máy thủy điện, điện gió, điện mặt trời với tổng công suất 174MW đi vào hoạt động, thì có thêm 15 dự án điện gió, 2 dự án điện mặt trời, 15 dự án thủy điện nhỏ và 1 dự án nhiệt điện với tổng công suất khoảng trên 2.151 MW đang được triển khai và hàng chục dự án điện năng đang đề nghị Bộ Công thương bổ sung quy hoạch. Theo tính toán, tổng công suất phát điện của tỉnh hiện tại đạt khoảng 377 MW, tăng gấp 3,7 lần so với đầu nhiệm kỳ, là một trong những cơ sở quan trọng để tăng nguồn thu ngân sách bền vững cho tỉnh. Dự báo tổng quy mô công suất các dự án nguồn điện (bao gồm nhiệt điện than, điện khí, thủy điện, điện gió và điện mặt trời) trên địa bàn tỉnh đến năm 2021 là 1.215 MW, năm 2025 là 6.800 MW, sau năm 2025 là 8.000 MW, sau năm 2030 có trên 10.000 MW...mở ra triển vọng đưa tỉnh Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung vào năm 2030.

 

Thương mại - du lịch - dịch vụ phát triển nhanh, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng bình quân hằng năm 10,07%. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, số dự án được cấp phép đầu tư tăng gấp 2,2 lần và tổng vốn đăng ký đầu tư tăng gấp 4,46 lần so với nhiệm kỳ trước; số lượng doanh nghiệp được thành lập mới tăng qua các năm; khu vực kinh tế tập thể có sự chuyển biến tích cực. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tiến bộ với nhiều chỉ tiêu xã hội đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, cao hơn mức trung bình của cả nước. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn được nâng lên. Hệ thống mạng lưới y tế được củng cố, 100% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; ngành y tế đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong ứng phó với đại dịch COVID - 19. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân được cải thiện.

Tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm từ 15,43% xuống còn 6,43%, giảm bình quân 1,77%/năm. Công tác chăm sóc gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình chính sách, các phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang luôn được quan tâm thực hiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra điểm nóng. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng, hiệu quả. Công tác xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới và đi vào thực chất.

- Có được kết quả trên là nhờ Đảng bộ tỉnh luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Đồng chí có thể cho biết những điểm nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ này?

Công tác xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị luôn được chăm lo, đạt được nhiều kết quả tích cực, có nhiều điểm mới, từng bước khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Đặc biệt, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chính trị. Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được quán triệt nghiêm túc và cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện phù hợp, sát với thực tiễn. Kịp thời sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy, qua đó, rút ra nhiều vấn đề để nghiên cứu lý luận, nâng cao chất lượng các quyết định lãnh đạo.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 5 nghị quyết chuyên đề; 20 chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương trong nhiệm kỳ, trong đó có những nghị quyết, kết luận quan trọng, có vai trò động lực, đường dẫn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tạo sự mở đường phát triển công nghiệp địa phương về phía biển; các chủ trương, định hướng tạo đột phá phát triển công nghiệp năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo, đang được thực tiễn khẳng định là hướng đi đúng, hiệu quả; nghị quyết về xây dựng phát triển đô thị hài hòa, chú trọng quy hoạch tiến tới xây dựng đô thị ven biển; nghị quyết tháo gỡ khó khăn để phát triển Hành lang kinh tế Đông Tây mà Quảng Trị giữ vai trò là điểm đầu cầu về phía Việt Nam; Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đã góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khơi thông các nguồn lực...

Cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã thể hiện năng lực, bản lĩnh, tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó, chú trọng tháo gỡ những việc khó, phức tạp của địa phương, cơ sở, những bức xúc của Nhân dân. Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện đồng bộ với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chủ động gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên thông qua chủ đề, chủ điểm hằng năm. Triển khai thực hiện tốt chủ trương cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, với các nội dung “giao việc, đặt hàng” gắn với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Đây là điểm nhấn nổi bật, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuyển tải thông điệp mạnh mẽ của người đứng đầu các cấp, các ngành về quyết tâm chính trị, trách nhiệm nêu gương, kỷ cương kỷ luật, nói đi đôi với làm, tác động tích cực đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị BCH Trung ương 6, khóa XII đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình phù hợp và cách làm sáng tạo, đúng với chủ trương của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được chú trọng; thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở; chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ được nâng lên, nội dung có bước đổi mới; việc đánh giá, xếp loại đối với đảng bộ, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện theo hướng liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể; nhiệm vụ phát triển đảng viên luôn coi trọng chất lượng, nhờ vậy số lượng đảng viên kết nạp bình quân hằng năm và trong cả nhiệm kỳ đều vượt chỉ tiêu đề ra.

 

Công tác cán bộ có nhiều chuyến biến tích cực, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ và thực hiện trên cơ sở các quy định hiện hành. Chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra cách cấp để xử lý kịp thời các vi phạm.

Công tác nội chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến tích cực. Công tác dân vận có nhiều chuyển biến, đem lại hiệu quả thiết thực; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nền nếp; thực hiện tốt chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nội dung, phương thức, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên, nhất là trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Nhờ vậy, dân chủ được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, tăng cường, Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

- Thưa đồng chí! Kết quả đạt được là rất quan trọng nhưng thực tiễn cũng cho thấy thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. Đồng chí đánh giá như thế nào về vấn đề này?

Tâm thế đoàn kết, cống hiến để đưa quê hương Quảng Trị phát triển nhanh về mọi mặt luôn được cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương xác định và thể hiện với quyết tâm cao.

Tuy vậy, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, BCH Đảng bộ tỉnh nhận thấy vẫn còn những hạn chế, những điều chưa được như mong muốn mà dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã chỉ rõ. Trong đó, kinh tế tuy giữ được tốc độ tăng trưởng khá nhưng có một số nội dung chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; quy mô nền kinh tế còn nhỏ; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ và vẫn là khâu khó; chất lượng tăng trưởng chưa thực sự bền vững, chưa đáp ứng yêu cầu thu hẹp khoảng cách phát triển so với khu vực và cả nước; việc triển khai thực hiện một số chương trình, đề án, lĩnh vực trọng điểm còn chậm, chưa tạo đột phá cho sự phát triển; môi trường đầu tư chậm cải thiện, cải cách hành chính có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng việc đầu tư cho tiềm lực quốc phòng, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chưa tương xứng với sự phát triển trong tình hình mới. Tình hình tệ nạn, tội phạm xã hội, nhất là ma túy có chiều hướng diễn biến phức tạp ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tuy có nhiều đổi mới tiến bộ nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên công tác quy hoạch, tạo nguồn vẫn chưa thực sự bài bản, phần đông cán bộ chủ chốt độ tuổi cao, là một khó khăn cho tỉnh trong quá trình kiện toàn cán bộ chủ chốt thời gian qua. Công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch có mặt chưa sắc bén; đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội còn bị động. Đây là những vấn đề mà BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy rất trăn trở và cần phải tập trung khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

- Đảng bộ tỉnh xác định giải pháp trọng tâm nào để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025, thưa đồng chí?

Trong thời gian tới, nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị là rất quan trọng và nặng nề. Trong đó, yêu cầu cao nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền năng động, sáng tạo, hiệu quả và liêm chính, phục vụ Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Trong xác định quan điểm và định hướng phát triển, cần chú trọng việc khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động bền vững, hiệu quả; ưu tiên tập trung đầu tư phát triển một số ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế nổi trội để tạo đột phá. Tranh thủ cơ hội và chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; ứng dụng công nghệ số để thúc đẩy phát triển toàn diện các ngành, lĩnh vực. Chú trọng thu hút các dự án đầu tư có công nghệ tiên tiến, hiện đại, có giá trị gia tăng cao, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và ít ô nhiễm môi trường nhằm xây dựng Khu kinh tế Đông Nam trở thành vùng động lực phát triển của tỉnh và khu vực. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; biến những bất lợi, khó khăn thành tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn. Khơi dậy tinh thần, ý chí, khát vọng của người dân về phát triển, khởi nghiệp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, có tâm huyết, khát vọng xây dựng quê hương phát triển.

Về định hướng đột phá chiến lược cho giai đoạn tới, tỉnh xác định dựa trên 3 trụ cột chính, đó là: công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ - du lịch, trong đó nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế, công nghiệp năng lượng là lĩnh vực đột phá cho sự phát triển, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước. Đến năm 2030 phấn đấu nằm trong nhóm 30 tỉnh phát triển của cả nước.

Để hoàn thành mục tiêu này, yêu cầu cơ bản, cấp thiết là phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Trong đó, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm củng cố và tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu của từng cấp ủy địa phương, đơn vị. Chủ động nắm chắc và dự báo sát đúng tình hình tư tưởng, dư luận và tâm trạng xã hội; kịp thời xử lý thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của Nhân dân, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh. Chủ động, tích cực trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ. Nâng cao chất lượng mọi mặt của đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở, trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện nghiêm các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Coi trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho đội ngũ cấp ủy viên, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy viên các cấp đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện tốt quan điểm “Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, “Giám sát phải mở rộng”. Trong đó, tập trung kiểm tra lĩnh vực, địa bàn và các nội dung quan trọng, nhạy cảm; kiểm tra, giám sát toàn diện công tác cán bộ, người đứng đầu, các địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, tiêu cực, dư luận bức xúc, nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo. Lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội. Tập trung xây dựng và kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương năng động, hành động và phục vụ …

Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với nhiệm vụ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Do vậy, cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy theo hướng nâng cao tính khả thi trong ban hành nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; chú trọng đến việc cân đối các nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả. Nâng cao năng lực tham mưu của các ban xây dựng đảng, năng lực lãnh đạo của đảng đoàn, ban cán sự đảng trong chỉ đạo, lãnh đạo chính quyền thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành cơ chế, chính sách để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương của Đảng. Nêu cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và ý thức chấp hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, bảo đảm công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, chi phí vật chất, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân.

Tiếp tục chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế, không để tồn đọng, kéo dài, khiếu tố vượt cấp. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình và kịp thời xử lý dứt điểm các vụ việc theo phân cấp, không để bị động, bất ngờ với phương châm “Việc xảy ra ở đâu phải do cấp ủy, chính quyền, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu địa phương, đơn vị đó chỉ đạo giải quyết”, không được né tránh, đùn đẩy. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy và tín dụng đen; chú trọng phát huy vai trò tự quản của Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, với ý chí quyết tâm, khát vọng về xây dựng tỉnh nhà phát triển đi lên cùng cả nước, tôi mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò, trách nhiệm; toàn thể cán bộ, đảng viên, quân, dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, con em Quảng Trị trên mọi miền đất nước và nước ngoài chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đưa quê hương Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

(Nguồn: BQT)

TAGS

Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kỳ 13)

Tổ Phóng Viên |

Tiếp theo kỳ trước

* Ông NGUYỄN NGỌC TRI, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa:

Thừa Thiên - Huế lùi thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh

PV |

Để tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt và chủ động ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, ngày 13/10 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế vừa ra thông báo tạm hoãn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đà Nẵng tặng sách cho đại biểu dự đại hội Đảng bộ

Xuân Tiến |

Tại hội nghị thông tin tuyên truyền Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ Đà Nẵng, Trưởng ban Tuyên giáo thành phố thông tin về quà tặng cho đại biểu dự đại hội.

Hà Tĩnh chi hơn 2 tỉ đồng mua cặp da phục vụ tổ chức đại hội

BTL |

Tỉnh ủy Hà Tĩnh dành 2.079.000.000 đồng để mua 700 chiếc cặp da đựng tài liệu với 2 kiểu khác nhau (cùng đơn giá 2.970.000 đồng/chiếc).