Tập trung xử lý 40 dự án ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế chậm tiến độ

Mai Lâm |

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị, toàn tỉnh hiện có 40 dự án nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế chậm tiến độ, trong đó 9 dự án đã thông báo/quyết định chấm dứt hoạt động; 1 dự án đã thông báo ngừng hoạt động; 2 dự án đã đi vào hoạt động toàn bộ hoặc một phần; 4 dự án đã được hoặc đang trình UBND tỉnh điều chỉnh tiến độ thực hiện; 24 dự án sở đang tiếp tục rà soát, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, xử lý trong năm 2024.

Theo Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Thương, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc rà soát các dự án chậm tiến độ, dự án không triển khai nhằm khắc phục tình trạng “dự án treo”, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì rà soát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ, không triển khai.

Cụ thể, trong 40 dự án chậm tiến độ, Sở Kế hoạch và Đầu tư chia thành 3 nhóm xử lý: Nhóm 16 dự án đã được cấp phép đầu tư rất nhiều năm nhưng đến nay không thực hiện hoặc đã ngừng hoạt động (5 dự án đã thông báo/quyết định chấm dứt hoạt động; 11 dự án đang thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động).

Nhóm 19 dự án đã được cấp phép nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án (3 dự án đã thông báo/quyết định chấm dứt hoạt động, 1 dự án đã thông báo ngừng hoạt động, 3 dự án đã được hoặc đang trình UBND tỉnh điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, 12 dự án đang tiếp tục rà soát, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, xử lý).

Nhóm 5 dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm tiến độ (2 dự án đã đi vào hoạt động toàn bộ hoặc một phần, 1 dự án đã thông báo chấm dứt hoạt động, 1 dự án đã được UBND tỉnh điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, 1 dự án đang tiếp tục rà soát, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, xử lý).

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Khởi công Dự án Khu công nghiệp Quảng Trị

Hà Trang |

Ngày 15/12, tại huyện Hải Lăng, Công ty TNHH Liên doanh Phát triển Quảng Trị phối hợp tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công Dự án Khu công nghiệp Quảng Trị. 

Phát triển công nghiệp văn hóa gắn với các sản phẩm du lịch

Như Quỳnh |

Công nghiệp văn hóa là sự ứng dụng của những tiến bộ công nghệ - thông tin và kỹ năng kinh doanh, sử dụng nguyên liệu đầu vào là năng lực sáng tạo, nguồn vốn văn hóa, nguồn vốn trí tuệ, để tạo đầu ra là các sản phẩm - dịch vụ văn hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, hưởng thụ văn hóa ngày mạnh mẽ và đa dạng của người dân và xã hội. Sở hữu nhiều di tích, di sản văn hóa, tỉnh Quảng Trị có tiềm năng rất lớn để phát triển ngành công nghiệp văn hóa, trong đó có du lịch văn hóa.

Đẩy mạnh công nghiệp chế biến gỗ

Tú Linh |

Trong tiến trình phát triển, tỉnh Quảng Trị đặt ra mục tiêu phấn đấu đưa tỉnh trở thành trung tâm cung cấp nguyên liệu, chế biến gỗ rừng trồng của miền Trung. Mục tiêu chung là thúc đẩy công nghiệp chế biến gỗ của tỉnh thành ngành sản xuất quan trọng với công nghệ tiên tiến, hiện đại, đóng góp lớn trong cơ cấu phát triển công nghiệp; có khả năng cạnh tranh cao, đa dạng hóa sản phẩm; tạo việc làm cho người lao động, tăng kim ngạch xuất khẩu.

Phấn đấu đến 2030 hình thành 2 trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng

HL |

Phấn đấu đến 2030 hình thành hai trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng là nội dung tại Quyết định 1009/QĐ-TTg ngày 31/8/2023 phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (Tuyên bố JETP) do Thủ tướng Chính phủ ban hành.