Vĩnh Linh đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn

Nguyên Đồng |

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, nguồn ngân sách huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) quản lý với tổng số vốn gần 1.280 tỉ đồng. 

Trong đó, phần vốn đầu tư công chính thức gần 870 tỉ đồng; phần vốn đầu tư công phấn đấu tăng thêm hơn 410 tỉ đồng. Triển khai thực hiện, từ năm 2021 - 2023, nguồn vốn đầu tư công chính thức đã được huyện phân bổ trên 625 tỉ đồng, đạt 71,9% so với kế hoạch. Để hoàn thành nhiệm vụ đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đề ra, huyện Vĩnh Linh đang tập trung các giải pháp và nỗ lực thực hiện trong 2 năm 2024 - 2025.

Đánh giá từ UBND huyện Vĩnh Linh, nhìn chung việc quản lý, điều hành, thực hiện kế hoạch đầu tư công trong giai đoạn 2021 - 2023 của huyện cơ bản đảm bảo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách, Luật Xây dựng, Luật Đất đai... và các nghị định của Chính phủ cũng như tuân thủ theo đúng kế hoạch tạo nguồn thu ngân sách huyện từ quỹ đấu giá đất. Huyện đã tăng cường công tác quy hoạch, bán đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách huyện, đầu tư vào nhiều công trình, dự án.

Phần lớn các công trình đều thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, được Nhân dân quan tâm, tham gia giám sát chặt chẽ về chất lượng. Cơ sở hạ tầng 15 xã và 3 thị trấn trên địa bàn được đầu tư nâng cấp ngày càng hoàn thiện.

Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh ngày càng đổi mới -Ảnh: N.Đ
Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh ngày càng đổi mới -Ảnh: N.Đ

Từ đó, huyện đẩy mạnh mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay Vĩnh Linh có 14/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); 4/15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện cơ bản đạt chuẩn 9/9 tiêu chí NTM.

Tuy nhiên, huyện Vĩnh Linh xác định vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong đầu tư công trung hạn 3 năm 2021 - 2023. Trước hết, việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện năm đầu của kế hoạch, do đó chưa bao quát hết nhu cầu thực tế phát sinh của địa phương trong cả giai đoạn.

Nhiều dự án phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư do trượt giá; bổ sung quy mô cho phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế. Ngoài ra, việc phối hợp giữa chủ đầu tư với các phòng chuyên môn, chính quyền địa phương trong giải quyết vướng mắc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, đấu giá đất, thẩm định công trình ở một số nơi vẫn còn chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ...

Trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn từ năm 2021 - 2023, tình hình thực tiễn và dự báo nguồn vốn, nhu cầu đầu tư trong những năm tới, UBND huyện Vĩnh Linh đã tiến hành rà soát các nguồn thu trong năm 2023 và 2 năm 2024 - 2025 để đảm bảo cân đối cho giai đoạn 2021 - 2025. Cụ thể về điều chỉnh kế hoạch vốn 2 năm 2024 - 2025: tổng nhu cầu vốn là trên 496,3 tỉ đồng.

Đối với phần đầu tư công chính thức: các dự án cấp huyện quản lý dự kiến gần 221,4 tỉ đồng; đầu tư trở lại cho các xã, thị trấn có khai thác quỹ đất dự kiến gần 144 tỉ đồng; các dự án đo đạc, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dự kiến trên 38,8 tỉ đồng. Đối với phần vốn đầu tư công phấn đấu tăng thêm trên 92,1 tỉ đồng từ nguồn thu đấu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng.

Theo đó, trong 2 năm 2024 - 2025, huyện Vĩnh Linh xác định tập trung vào những giải pháp trọng tâm sau: triển khai nghiêm túc quy định của Luật Đầu tư công, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, giao kế hoạch vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm, giải trình của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu các phòng chuyên môn, chính quyền địa phương. Tăng cường tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; phối hợp đồng bộ giữa các phòng, ban cấp huyện, chính quyền địa phương và sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để triển khai dự án đầu tư đúng tiến độ. Nâng cao hiệu quả và bảo đảm hoàn thành dự toán thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng.

Đặc biệt rà soát lại các công trình hạ tầng đấu giá đất trong năm 2023 và giai đoạn 2024 - 2025 nhằm cân đối nguồn thu theo giá khởi điểm thực tế.

Bên cạnh đó, tiếp tục kêu gọi, thu hút những nguồn vốn khác để bố trí cho các dự án, giảm gánh nặng vốn đầu tư công ngân sách huyện quản lý.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm đi đôi với phối hợp, giám sát kiểm tra, đánh giá; chú trọng khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh trong thực hiện kế hoạch đầu tư công. Tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư công.

Quá trình triển khai cần bám sát, theo dõi, sớm điều chỉnh, loại bỏ những dự án kém hiệu quả hoặc chưa thật sự cần thiết, ưu tiên vốn cho các dự án cấp bách, trọng điểm, có tính chất kết nối, lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô, tổng mức đầu tư từng dự án theo đúng mục tiêu, lĩnh vực và quy định của pháp luật... Từ đó, huyện Vĩnh Linh quyết tâm phấn đấu hoàn thành đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo đúng kế hoạch.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Vĩnh biệt Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trương Văn Đo

Thu Hà - Châu Minh |

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trương Văn Đo sinh ngày 10/4/1927, trong một gia đình nông dân yêu nước ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng thôn Tiên An, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Kế thừa truyền thống yêu nước của quê hương và gia đình, đồng chí đã giác ngộ, tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm và trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau.

Vĩnh Tú - Điểm sáng trong công tác dân số

Kô Kăn Sương |

Khắc phục khó khăn, những năm trở lại đây, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) ở xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) có nhiều chuyển biến tích cực.

Bức ảnh có thể khiến tài khoản Facebook bị khóa vĩnh viễn

Huỳnh Duy |

Nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam đã bị khóa tài khoản vì vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng do đặt một bức ảnh làm hình đại diện.

Vĩnh Linh đầu tư nhân lực, nguồn lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ

Nguyễn Trang |

Xác định phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sẽ tạo những bước tiến mới để tăng trưởng toàn diện và bền vững hơn, đáp ứng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, những năm qua, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã tập trung chỉ đạo đưa nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai ứng dụng KH&CN thuộc những vấn đề cấp thiết, lồng ghép vào đề án cơ cấu lại nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.