Dấu ấn của phụ nữ Vĩnh Thủy trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Hoài Nhung |

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vĩnh Thủy (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) xác định xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ quan trọng, từ đó triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp tích cực để thực hiện. Cán bộ, hội viên phụ nữ có sự đồng thuận cao và hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa xã Vĩnh Thủy đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014, về đích nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019.

Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Vĩnh Thủy tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM kiểu mẫu bằng nhiều việc làm phù hợp với năng lực, sở trường và luôn có sự năng động, sáng tạo để tạo nên những công trình, phần việc hiệu quả mang “thương hiệu” phụ nữ. Dấu ấn của phụ nữ xã Vĩnh Thủy thể hiện rõ trong xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu đó là trên lĩnh vực phát triển kinh tế. Hội Phụ nữ xã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế của địa phương; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện từng vùng; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật; phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, đào tạo nghề cho hội viên phụ nữ… Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thành lập các mô hình tiết kiệm, giúp đỡ, đỡ đầu hộ nghèo, cho vay vốn ưu đãi… được Hội Phụ nữ xã Vĩnh Thủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ chị em phát huy nội lực, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Hội đã duy trì hoạt động “Ngân hàng con giống”, trong 5 năm qua đã hỗ trợ trao 1 con bò giống, 2 con lợn giống, 540 con gà giống cho phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn. Từ sự trợ giúp đó, hội viên phụ nữ có điều kiện thuận lợi về phát triển kinh tế, qua đó xuất hiện nhiều tấm gương thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu.

Mô hình “Đường hoa yêu thương” của Hội LHPN xã Vĩnh Thủy tạo nên vẻ đẹp cho nông thôn mới - Ảnh: M.Đ
Mô hình “Đường hoa yêu thương” của Hội LHPN xã Vĩnh Thủy tạo nên vẻ đẹp cho nông thôn mới - Ảnh: M.Đ

Hội LHPN xã Vĩnh Thủy bằng nhiều biện pháp cụ thể, nhiều cách làm mới, sáng tạo, đã xây dựng nhiều mô hình phù hợp để tổ chức tuyên truyền, vận động chị em tích cực tham gia phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và thực hiện nhiều công trình chào mừng các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước. Trong đó nổi bật là thực hiện nhiều công trình xây dựng NTM kiểu mẫu như xây dựng bồn hoa, đường hoa; sơn, sửa chữa cổng chào… làm cho bộ mặt quê hương thêm tươi đẹp. Trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, Hội Phụ nữ xã chọn tiêu chí không đói nghèo và bảo vệ môi trường; chọn Chi hội phụ nữ thôn Thủy Ba Đông chỉ đạo điểm thực hiện “Chi hội 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu và nhân rộng trong toàn xã. Chị Phan Thị Thúy, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Thủy Ba Đông cho biết: “Thời gian qua, Chi hội phụ nữ thôn Thủy Ba Đông đã triển khai thực hiện hiệu quả xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu với sự tham gia tích cực của 100% hội viên phụ nữ. Tất cả đã đồng lòng, hợp sức xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu gắn với các phong trào thi đua của các cấp hội phụ nữ, của địa phương phát động bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. Dấu ấn đậm nét nhất là thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu; phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững; xây dựng “Đường hoa yêu thương” ở khắp các tuyến đường của thôn; phong trào thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường từ nhà ra ngõ, ở khu dân cư; xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự… Từ đó, đã góp phần tích cực cùng với địa phương về đích trong xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu”.

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh sạch đẹp, thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải. Công tác vệ sinh môi trường thường xuyên được các cấp hội quan tâm thực hiện vào ngày 20 hằng tháng. Toàn xã có 100% hộ gia đình hội viên phụ nữ đăng ký, trong đó có trên 98% hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí 5 không 3 sạch. Hội đã xây dựng được 2 mô hình phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình; trao 76 sọt đựng rác cho 28 hộ gia đình. Đến nay, 100% hộ gia đình hội viên phụ nữ trong toàn xã thực hiện phân loại xử lý rác thải, hạn chế sử dụng túi ni lon. Hội xây dựng và thực hiện tốt mô hình “Ngày chủ nhật xanh”, xây dựng 15 “Đoạn đường phụ nữ tự quản”. 5 năm qua, Hội phụ nữ triển khai phát động xây mới và trồng 6 tuyến “Đường hoa yêu thương” với chiều dài 284 m; vận động chị em cải tạo vườn tạp trồng 40 vườn mẫu bưởi da xanh.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, thể dục - thể thao, Hội LHPN xã Vĩnh Thủy tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa. Chị em phụ nữ làm tốt công tác vận động và đưa con em đến trường đúng độ tuổi đạt 100%; thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là tăng tỉ lệ phụ nữ được tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đồng thời phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ, đỡ đầu phụ nữ, trẻ em nghèo và cộng đồng xã hội. Trong 5 năm, tổng số tiền tiết kiệm thu được từ 6 chi hội gần 3 tỉ đồng, đã giúp cho nhiều phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ nghèo về vốn vay không lấy lãi, trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh…, qua đó giúp cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên, xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Phát huy quyền làm chủ của mình, các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội…; thực hiện tốt công tác giữ vững quốc phòng - an ninh; thành lập nhiều mô hình gia đình phụ nữ không có người vi phạm pháp luật, CLB phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội…, góp phần giữ gìn sự bình yên trên địa bàn.

Chị Ngô Thị Nhàn, Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Thủy cho biết, từ những kết quả đạt được trong xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu gắn với thực hiện phong trào, hoạt động của phụ nữ, vai trò, vị thế của Hội LHPN xã ngày càng được khẳng định, tạo niềm tin trong các tầng lớp phụ nữ và Nhân dân trong toàn xã. Đây là nền tảng vững chắc để cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu mà các cấp hội đã thực hiện hiệu quả; phấn đấu xây dựng thêm nhiều công trình, phần việc sáng tạo, tính hiệu quả cao trong xây dựng NTM kiểu mẫu, làm cho bộ mặt quê hương ngày thêm đổi mới, phát triển.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Kim Thạch, vùng quê khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Xuân Oanh |

Đến với xã Kim Thạch, nơi được cho là phát tích của ký ức “ăn cơm bữa diếp” trên đất Vĩnh Linh (Quảng Trị) ngót hơn 50 năm trước vào lúc sáng sớm, dạo một vòng quanh chợ Thủy Cần, ngôi chợ quê được hình thành lâu đời, mang đặc trưng tự cung, tự cấp với nhiều sản phẩm do chính bàn tay cần mẫn của người dân địa phương làm ra, chúng tôi cảm nhận được sức sống mãnh liệt của vùng quê khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới.

Về miền nông thôn mới Triệu Phong

Linh Xuân |

Cùng với nhiều miền quê khởi sắc từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh, các vùng quê nông thôn mới huyện Triệu Phong (Quảng Trị) ngày càng khang trang, đổi mới. Về Triệu Phong hôm nay, mới cảm nhận rõ hơn sức sống từ những miền nông thôn mới được dựng xây từ những nỗ lực của Đảng bộ chính quyền và Nhân dân huyện nhà.

Hướng Hóa tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Thanh Lê |

Là một huyện vùng cao, triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) từ xuất phát điểm thấp, cùng với đó, những đợt thiên tai liên tiếp xảy ra cuối năm 2020 đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Với sự nỗ lực của chính quyền địa phương và quyết tâm của người dân, chương trình xây dựng NTM tiếp tục được huyện Hướng Hóa triển khai với những kết quả đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2021.

Thu nhập bình quân đầu người ở thành thị cao gấp gần 1,6 lần nông thôn

Thúy Hiền |

Thu nhập bình quân một người/tháng chung cả nước năm 2020 theo giá hiện hành đạt khoảng 4,230 triệu đồng, giảm khoảng 2% so với năm 2019.