Hạt nhân quy tụ sức mạnh lòng dân

Lệ Như |

Mặc dù được triển khai trong thời gian chưa dài song hiệu quả của việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh từng bước được khẳng định. Việc thực hiện mô hình đã góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

Người “gánh hai vai” ở cơ sở

“Thực hiện lời dạy của Bác “Lấy dân làm gốc”, để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, tôi luôn gần gũi, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của Nhân dân. Tuy khối lượng công việc nhiều nhưng thực hiện đồng thời cả hai chức danh đã tạo thuận lợi rất lớn cho tôi trong việc xử lý công việc của thôn khi vừa là người tiếp thu chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, vừa trực tiếp lãnh đạo Nhân dân thực hiện.

Do vậy, quá trình triển khai công việc sẽ nhanh hơn, tạo được sự thống nhất cao trong chi bộ, nhất là sự đồng thuận, ủng hộ của quần chúng nhân dân”, anh Hồ Văn Hậu, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Xa Rúc, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông (Quảng Trị) chia sẻ.

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Xa Rúc Hồ Văn Hậu (thứ nhất, bên phải) luôn gần gũi để tuyên truyền, vận động người dân đổi mới tư duy, cách làm trong phát triển kinh tế - Ảnh: L.N
Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Xa Rúc Hồ Văn Hậu (thứ nhất, bên phải) luôn gần gũi để tuyên truyền, vận động người dân đổi mới tư duy, cách làm trong phát triển kinh tế - Ảnh: L.N


Thôn Xa Rúc hiện có 122 hộ với 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều, chi bộ có 24 đảng viên. Cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào trồng lúa nước và trồng rừng, trình độ dân trí còn thấp. Địa bàn thôn bị chia cắt bởi khe, suối, giao thông đi lại khó khăn nên việc tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân gặp nhiều hạn chế.

Đảm nhận trọng trách vai trò của bí thư chi bộ, trưởng thôn, anh Hồ Văn Hậu không quản ngại khó khăn, trực tiếp đến từng nhà để tuyên truyền, vận động giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, tránh xa các tệ nạn xã hội. Những việc làm thiết thực của bí thư chi bộ trẻ đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân địa phương, trở thành chỗ dựa tin cậy để người dân gửi gắm niềm tin.

Với vai trò của mình, anh Hậu luôn gần gũi, tuyên truyền, vận động người dân đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để vươn lên trong cuộc sống. Động viên bà con phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm, bảo vệ môi trường.

Được ví là cầu nối, trung tâm của sự đoàn kết, sáng tạo, là hạt nhân quy tụ sức mạnh lòng dân ở mỗi khu dân cư nên nơi nào có bí thư chi bộ, trưởng thôn tâm huyết, nhiệt tình thì nơi ấy, chi bộ và thôn sẽ mạnh, Nhân dân đoàn kết.

Trở lại thôn Quật Xá, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, chúng tôi thực sự ngỡ ngàng trước bức tranh nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại. Hiện tại, Quật Xá đã đạt chuẩn khu dân cư nông thôn kiểu mẫu mức 2. Thu nhập bình quân của người dân đạt trên 70 triệu đồng/người/năm, toàn thôn Quật Xá chỉ có 1 hộ nghèo.

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Quật Xá Lương Công Duy cho hay: “Chi bộ Quật Xá hiện có 11 đảng viên. Việc nhất thể hóa hai chức danh đã góp phần đưa nghị quyết của chi bộ sát thực tế hơn, đi vào đời sống xã hội ở khu dân cư. Đồng thời phát huy được cao nhất sức mạnh lãnh đạo của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với việc thực hiện nhiệm vụ ở thôn. Công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thuận lợi hơn.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung sinh hoạt đã lựa chọn được các vấn đề bức thiết tại khu dân cư. Nhờ vậy, chi bộ gần với Nhân dân hơn, được Nhân dân quan tâm, ủng hộ và tin tưởng. Việc triển khai thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới, khu dân cư nông thôn kiểu mẫu được thực hiện rất thuận lợi, Nhân dân đồng thuận, ủng hộ cao”.

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo

Trao đổi với chúng tôi, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Cam Lộ Trần Quang Thanh cho biết: “Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, huyện Cam Lộ đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ sở thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập các thôn, khu phố và nhất thể hóa các chức danh theo quy định, trong đó có nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn.

Chủ trương này bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương.

Đội ngũ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động thực tiễn ở cộng đồng trong xây dựng thôn sạch, đẹp, văn minh, đoàn kết toàn dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Điều đó khẳng định việc thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư kiêm trưởng thôn là hoàn toàn đúng đắn”.

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” đã nhấn mạnh nhiều giải pháp củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Một trong những giải pháp đó là tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn và thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận. Đây là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tiễn ở từng địa phương, cơ sở nhằm nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ chi bộ thôn, khu phố.

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Quật Xá Lương Công Duy (thứ nhất, bên trái) trao đổi với đảng viên trong chi bộ về nội dung của kỳ họp chi bộ sắp tới -Ảnh: L.N
Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Quật Xá Lương Công Duy (thứ nhất, bên trái) trao đổi với đảng viên trong chi bộ về nội dung của kỳ họp chi bộ sắp tới -Ảnh: L.N

Trong chương trình hành động của Tỉnh ủy (năm 2008) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Tỉnh ủy đã đề ra nhiệm vụ “Mở rộng phân công đảng viên làm trưởng thôn, bản, khu phố và từng bước thực hiện việc bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố”.

Tại Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 4/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022- 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu chi bộ thống nhất thực hiện quy trình lựa chọn nhân sự, giới thiệu đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín, bảo đảm độ tuổi theo quy định ứng cử để Nhân dân bầu làm trưởng thôn trước, sau đó tiến hành đại hội chi bộ. Phấn đấu 100% trưởng thôn là đảng viên...

Đồng thời nhấn mạnh, nơi có điều kiện thuận lợi về nhân sự thì giới thiệu đồng chí vừa trúng cử trưởng thôn để bầu bí thư chi bộ; khuyến khích thực hiện bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn ở những nơi có điều kiện, nhất là khu vực đô thị, đồng bằng và cán bộ bán chuyên trách cấp xã (là đảng viên) cùng ở địa bàn kiêm nhiệm chức danh bí thư chi bộ thôn.

Bí thư chi bộ, trưởng thôn là những người đứng đầu thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc ở thôn. Trong điều kiện hiện nay, khi các địa phương đang triển khai đồng bộ nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, bí thư chi bộ, trưởng thôn đóng vai trò rất quan trọng trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, phát huy dân chủ, xây dựng cộng đồng thôn đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Vì vậy, việc thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tập trung, thống nhất, nhanh chóng, kịp thời trong mọi vấn đề của đời sống cộng đồng dân cư là việc làm hết sức cần thiết.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Đoàn thanh niên Bệnh viện Mắt Quảng Trị phát huy vai trò xung kích vì sức khỏe nhân dân

Công Thắng |

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thời gian qua, tuổi trẻ Bệnh viên Mắt Quảng Trị đã tích cực triển khai đảm nhận, thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, xung kích vì sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thành tích nổi bật của Chi đoàn Bệnh viên Mắt Quảng Trị là hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.

Một năm hoạt động thành công của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

Trần Anh Minh |

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ 2021-2026, năm bản lề có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng Ủy lần thứ XVII. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND Tỉnh đã nắm giữ vững chắc đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, tập trung chỉ đạo phát triển khai có hiệu quả toàn diện trên các Lĩnh vực công tác gắn với chủ đề và phương châm hành động của phủ Chính là “Đoàn kết, kỷ kim cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, đáp ứng thời gian, hiệu quả”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang chúc mừng các đơn vị nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Minh Đức |

Ngày 22/12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang đến thăm, tặng hoa và chúc mừng Bộ CHQS tỉnh, Sư đoàn 968 nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 (1944-2023), 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12 (1989-2023).

Quân đội Nhân dân Việt Nam và sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

PV |

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và xuất sắc thực hiện những lời căn dặn của Bác, Quân đội Nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh.