Hỗ trợ tối đa và cam kết đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư

Hồ Nguyên Kha |

Tỉnh Quảng Trị phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao và đến năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đã tích cực huy động các nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi... 

Phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc trao đổi với Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh VÕ VĂN HƯNG về những nội dung liên quan.

Thưa đồng chí! Đề nghị đồng chí cho biết tỉnh Quảng Trị đã có những cơ chế chính sách ưu đãi đặc biệt như thế nào để hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư, kinh doanh?

- Với khát vọng vì một Quảng Trị phát triển, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh không ngừng nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất nhằm tạo bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội với phương châm “Nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng”. Trên cơ sở phát huy cao độ các nhân tố nội lực, đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đưa ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển của tỉnh. Công tác xúc tiến, vận động, thu hút đầu tư được đặc biệt quan tâm, không ngừng đổi mới, nâng cao về chất lượng, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực.

 

Đặc biệt, tỉnh đã và đang thành công trong việc đẩy mạnh xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến nghiên cứu, khảo sát và thực hiện nhiều dự án trọng điểm có quy mô lớn như tập đoàn: Vingroup, T&T, Liên doanh VSIP-Amata-Sumitomo, Big C, Bitexco Group... Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị được ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có gần 4.000 doanh nghiệp hoạt động, giải quyết việc làm cho hơn 44.000 lao động, là tín hiệu tích cực, tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Hiện nay ở tỉnh Quảng Trị, ngoài các chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư của Chính phủ, các nhà đầu tư khi đến đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ riêng của tỉnh được quy định tại Nghị quyết số 105/2021/ NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh.

Ngoài ra, các nhà đầu tư, doanh nghiệp còn được hỗ trợ riêng theo từng ngành, nghề, lĩnh vực ưu tiên đầu tư, kinh doanh, ví dụ như khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ (Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019); chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ (Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND); chính sách khuyến công (Nghị quyết số 38/2020/NQHĐND ngày 3/8/2020); chính sách hỗ trợ phát triển du lịch (Đề án số 50/ĐA-UBND ngày 24/3/2022).

Theo đó, các nhà đầu tư, doanh nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi về thuế, hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào dự án; hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, thị trường đầu ra sản phẩm tùy vào từng dự án cụ thể. Tỉnh cũng bố trí một phần ngân sách để thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 07/01/2018 của Chính phủ. Hiện nay, tỉnh cũng đang xây dựng để sớm ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 80/2021/NĐCP ngày 26/8/2021 của Chính phủ.

Bên cạnh các chính sách ưu đãi đầu tư, lãnh đạo tỉnh luôn thể hiện rõ quan điểm, định hướng và cam kết chính trị trong thực hiện công tác vận động, thu hút đầu tư nói chung và hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cụ thể nói riêng, tạo niềm tin, sự phấn khởi và củng cố quyết tâm của các nhà đầu tư khi đến với tỉnh. Công tác vận động, thu hút đầu tư đã tạo được sự quan tâm và vào cuộc tích cực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã rất tích cực hỗ trợ doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội đầu tư hoặc triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Có thể nêu một số công việc mà tỉnh đã, đang và sẽ tập trung thực hiện quyết liệt hơn nữa trong thời gian đến:

Thứ nhất, ít nhất mỗi tháng một lần, lãnh đạo UBND tỉnh họp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, thuế, giải tỏa công suất, đấu nối hệ thống điện,...

Thứ hai, tập trung xây dựng và hoàn thành với chất lượng cao nhất các quy hoạch theo quy định của pháp luật theo phương châm “Có quy hoạch tốt mới có dự án tốt, có dự án tốt mới có nhà đầu tư tốt”.

Hoàn thiện kết cấu hạ tầng Khu đô thị Bắc sông Hiếu -Ảnh: H.N.K
Hoàn thiện kết cấu hạ tầng Khu đô thị Bắc sông Hiếu -Ảnh: H.N.K

Thứ ba, tập trung xây dựng, cải thiện và nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp như hệ thống giao thông, nhà máy xử lý nước thải, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp… tạo sức hấp dẫn để thu hút đầu tư.

Thứ tư, huy động và sử dụng các nguồn lực, nguồn vốn để triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch, nhất là các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh như Khu công nghiệp VSIP, Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú, các dự án tổ hợp điện khí,...

Thứ năm, tăng cường công tác rà soát các dự án triển khai chậm tiến độ hoặc chưa triển khai theo đúng kế hoạch, các dự án mà nhà đầu tư không có năng lực hoặc năng lực thấp để có giải pháp thu hồi dự án, kêu gọi nhà đầu tư mới thay đổi hình thức đầu tư để triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Bên cạnh những cơ chế, chính sách ưu đãi mà tỉnh đã ban hành, trên thực tế doanh nghiệp đến đầu tư tại Quảng Trị vẫn còn gặp một số vướng mắc, khó khăn về thủ tục đầu tư, đền bù, GPMB…Đề nghị đồng chí cho biết giải pháp tháo gỡ nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp?

- Với tinh thần đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân vượt qua mọi khó khăn, tỉnh đã luôn quan tâm tổ chức thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại nhằm tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, thu hút. Một số giải pháp đang triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối với các dự án chậm do vướng mắc về GPMB: giao trách nhiệm cho người đứng đầu các đơn vị, địa phương tích cực, chủ động phối hợp với nhà đầu tư trong công tác GPMB, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc quy chủ, kiểm đếm và đền bù GPMB. Các sở, ngành, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt quá thẩm quyền để có giải pháp xử lý, sớm giao đất cho nhà đầu tư triển khai dự án trên thực địa.

Đối với các dự án trọng điểm, UBND tỉnh đang chỉ đạo nghiên cứu thành lập tổ, nhóm hỗ trợ GPMB với sự tham gia của một số sở, ngành và địa phương để hỗ trợ nhà đầu tư GPMB sớm triển khai đưa dự án đi vào hoạt động.

Thứ hai, đối với nhóm dự án chậm tiến độ do quá trình thực hiện một số thủ tục còn kéo dài, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Ban hành lưu đồ quy trình giải quyết các thủ tục dự án đầu tư; làm rõ và gắn trách nhiệm trực tiếp đối với người đứng đầu các sở, ban ngành, địa phương thuộc hệ thống chính trị tại địa phương trong việc thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI. Xem đây là chỉ tiêu quan trọng đánh giá tính cam kết, hiện thực hóa thông điệp của tỉnh đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Sớm ban hành quy chế phối hợp trong thẩm định, quản lý và giám sát các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách để các ngành, địa phương có cơ sở xử lý hồ sơ dự án đầu tư nhanh và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

- Đề cao trách nhiệm, ý thức, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm việc với các nhà đầu tư và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ tham mưu xử lý hồ sơ của nhà đầu tư.

Kiểm tra dây chuyền sản xuất mủ cao su - Ảnh: T.N
Kiểm tra dây chuyền sản xuất mủ cao su - Ảnh: T.N

- Chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn các quy định cụ thể liên quan đến một số thủ tục chưa có quy định cụ thể như: Thủ tục đấu giá đất để đầu tư dự án, thủ tục đấu thầu dự án không thuộc đối tượng dự án có sử dụng đất…để thống nhất trong triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, đối với khó khăn trong lĩnh vực quy hoạch, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo:

- Các sở, ngành, địa phương rà soát, bóc tách các diện tích quy hoạch đang bị trùng lắp, chồng chéo như quy hoạch trồng rừng phòng hộ, quy hoạch phát triển thủy sản, quy hoạch khoáng sản,…

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh, quy hoạch xây dựng, rà soát cập nhật quy hoạch sử dụng đất của các địa phương để có cơ sở thu hút, cấp phép đầu tư các dự án sử dụng từ nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư, đối với các dự án bị ảnh hưởng của tình hình thiên tai, dịch bệnh: Để kịp thời hỗ trợ nhà đầu tháo gỡ khó khăn, cơ quan đăng ký đầu tư chủ trì thẩm định, xác định thời gian bị ảnh hưởng để tham mưu điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. Tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư của Chính phủ và của tỉnh. Nghiên cứu, ban hành các chính sách đặc thù của địa phương nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp thích ứng với các vấn đề do thiên tai, dịch bệnh gây ra.

Ngoài sự ủng hộ tích cực từ lãnh đạo tỉnh và những cơ chế, chính sách ưu đãi…còn có sự đồng hành của báo chí đối với cộng đồng doanh nghiệp. Đồng chí đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ tích cực của báo chí đối với doanh nghiệp, từ đó có những đóng góp vào sự phát triển của tỉnh?

- Trong xã hội hiện đại, báo chí ngày càng thể hiện vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng. Báo chí luôn theo sát các diễn biến của cuộc sống, phản ánh kịp thời và phát hiện, dự báo cái mới nảy sinh từ trong đời sống thực tiễn; đóng góp to lớn vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội.

Báo chí đã góp phần cung cấp, cập nhật rất nhiều thông tin cần thiết như chủ trương, chính sách, cơ chế, định hướng của nhà nước, hàng hóa, giá cả vật tư, thiết bị, công nghệ, thị trường tài chính, thị trường lao động,... cho doanh nghiệp. Những thông tin có giá trị được cung cấp chính xác, kịp thời, đầy đủ là cơ sở cho việc định hướng, hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Không chỉ cung cấp thông tin mà báo chí còn động viên, khích lệ, cổ vũ để nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, những mô hình kinh tế hiệu quả, tôn vinh những doanh nghiệp, doanh nhân điển hình trong sản xuất-kinh doanh…

Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông hiện đại, các thông tin về doanh nghiệp được chuyển tải không chỉ trong nước mà còn ra thế giới, mang lại cho doanh nghiệp cơ hội tiếp cận và mở rộng thị trường ở trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, tôi cho rằng cơ quan báo chí là cầu nối hữu hiệu giữa doanh nghiệp và cộng đồng thông qua việc quảng bá giới thiệu sản phẩm dịch vụ, thương hiệu có uy tín để cộng đồng tiếp cận và lựa chọn, các chiến dịch “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Mặt khác, báo chí là diễn đàn để doanh nghiệp, doanh nhân bày tỏ ý kiến, nguyện vọng đối với Đảng và Nhà nước.

Các cơ quan báo chí cũng đã thực hiện tốt vai trò giám sát, phát hiện các sai phạm của doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh. Trên cơ sở đó cũng đã giúp cho các cơ quan chính quyền trong việc quản lý chặt chẽ hơn, đảm bảo các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư và doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật. Báo chí còn góp phần nâng cao nhận thức của xã hội, tạo nên sự đồng thuận, sự cảm thông, chia sẻ của xã hội đối với doanh nghiệp, doanh nhân.

Như vậy, báo chí vừa là người bạn đồng hành thân thiết, vừa là cầu nối hữu hiệu giữa doanh nghiệp và cộng đồng. Doanh nghiệp là một trong những đối tượng phản ánh không thể thiếu của báo chí. Có thể coi báo chí và doanh nghiệp là hai người bạn đồng hành, cùng nhau phát triển để từ đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh nhà.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Báo chí đã hỗ trợ, đồng hành với doanh nghiệp

Trần Tuyền |

Báo chí là cầu nối hữu hiệu giữa doanh nghiệp với cộng đồng. Mục tiêu của báo chí không chỉ cung cấp thông tin đa dạng, phong phú, chính xác cho công chúng mà còn cảnh báo, phản biện nhiều nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất-kinh doanh của các doanh nghiệp. Phóng viên Báo Quảng Trị đã trao đổi với Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị PHAN VĂN VĨNH về vai trò, sự đóng góp, hỗ trợ của báo chí đối với doanh nghiệp.

Doanh nghiệp du lịch Lào quan tâm thu hút khách Việt Nam

PV |

Doanh nghiệp du lịch Lào cho rằng khách Việt Nam ưa thích khám phá vẻ đẹp thiên nhiên.

Khai mạc Giải Bóng đá nam, nữ thanh niên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022

Minh Đức |

Ngày 9/6, tại TP.Đông Hà (Quảng Trị) Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai mạc Giải Bóng đá nam, nữ thanh niên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh năm 2022.

Doanh nghiệp ký kết hợp tác trồng và thu mua thảo dược với nông dân Bản Chùa

Anh Vũ |

Ngày 7/6, Công ty TNHH Dược liệu hữu cơ An Xuân tổ chức ký kết hợp tác trồng và thu mua thảo dược với nông dân Bản Chùa, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ (Quảng Trị).