Nhân lên tinh thần đại đoàn kết

Nguyễn Phong |

Trải qua từng thời kỳ cách mạng với nhiều tên gọi khác nhau, MTTQ Việt Nam luôn làm tròn sứ mệnh lịch sử là tập hợp, đoàn kết toàn dân thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH.

Tiếp tục truyền thống đó, nửa thế kỷ qua, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Trị đã luôn nỗ lực, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, vùng sâu, vùng xa; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo, giải quyết an sinh xã hội, góp phần xây dựng và phát triển quê hương.

Với vai trò của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong (Quảng Trị), ông Trần Việt Dũng đã tận tâm, tận tụy cho công tác mặt trận. Dành nửa tuổi đời của mình cho công tác vận động quần chúng, chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của tổ chức tập hợp, đoàn kết, hơn ai hết ông Dũng tâm đắc với sự phát triển toàn diện của mặt trận các cấp trong tỉnh nói chung và Mặt trận huyện Triệu Phong nói riêng. Nửa thế kỷ xây dựng và vun đắp, đồng hành với sự lớn mạnh của tỉnh, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong tổ chức mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để thay đổi từng ngày diện mạo quê hương Quảng Trị.

Huy động sức dân cùng nhà nước xây dựng các công trình phúc lợi công cộng - Ảnh: N.P
Huy động sức dân cùng nhà nước xây dựng các công trình phúc lợi công cộng - Ảnh: N.P

Chia sẻ về kinh nghiệm công tác của mình và cũng là mong muốn truyền đạt lại cho thế hệ cán bộ trẻ của ngôi nhà chung mang tên “Đại đoàn kết”, ông Dũng cho rằng, người làm công tác mặt trận phải là người “không có giờ hành chính, ngày hành chính”. Đã là cán bộ mặt trận là phải xốc vác, tận tình, chu đáo và coi trọng “chữ tâm”, phải tự biết trang bị cho mình những kiến thức cần thiết phục vụ cho công việc...

Người cán bộ phải luôn xác định đích đến cho mọi hành động. Và đích đến cuối cùng của người làm công tác mặt trận là biến mình thành cầu nối bền bỉ, vững chắc - một cầu nối được xây lên bởi tình yêu thương đồng bào - cầu nối mang niềm vui và tình thương để san sẻ cho mọi tầng lớp nhân dân trong toàn xã hội. Nhờ những cống hiến của mình, ông Dũng đã có những thành tích nổi bật và được ghi nhận bằng rất nhiều bằng khen.

Bí thư Huyện ủy Hải Lăng Lê Thế Quảng khi nhìn lại chặng đường của Mặt trận huyện Hải Lăng đồng hành với sự lớn mạnh của tỉnh cho rằng: “Từ hoạt động thiết thực của mình, mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Hải Lăng đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động của mình, xây dựng được nhiều mô hình, cách làm hay, việc làm ý nghĩa để phát huy cao độ trong công cuộc xây dựng, phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN, xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh từ huyện đến cơ sở”.

Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng là vấn đề cấp thiết có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc và cũng là một yêu cầu thường xuyên của mặt trận nhằm đảm bảo cho hoạt động của mặt trận đáp yêu cầu tình hình và nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Việc đổi mới xuất phát từ yêu cầu phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân trong điều kiện mới. Bên cạnh đó, việc đổi mới cũng nhằm khắc phục những hạn chế trong hoạt động của MTTQ Việt Nam ở một số nơi còn chậm đổi mới phương thức hoạt động để phù hợp với cơ chế mới; việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân ở một số nơi vẫn còn chậm; công tác tuyên truyền, vận động đôi lúc chưa phù hợp với nhiều đối tượng tiếp nhận thông tin trong xã hội...

Thực hiện lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công, dân vận kém thì việc gì cũng không thành công”, công tác dân vận có vai trò hết sức quan trọng trong việc củng cố tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Để Nhân dân hiểu, ủng hộ tham gia thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cần thiết phải làm tốt công tác vận động, tuyên truyền bằng các cách thức phù hợp, hiệu quả gắn với nâng cao đời sống, giải quyết lợi ích thiết thực của Nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy phát triển KT - XH, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Là Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị, thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam, ông Trần Văn Bến đánh giá cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng của mặt trận các cấp trong tỉnh. Ông Bến nhấn mạnh: “Làm bất cứ việc gì nếu biết dựa vào dân và tập hợp được sức mạnh Nhân dân thì chắc chắn sẽ thành công. Làm người cán bộ mà được dân quý, dân tin thì đó chính là thành công lớn nhất của người cán bộ giỏi. Đây cũng chính là tư tưởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc “lấy dân làm gốc” để soi sáng cho công tác dân vận hiện nay.

Phát huy tinh thần đó, về phía mình, các cấp hội nông trong tỉnh đã phát huy dân chủ làm tốt chức năng đại diện cho hội viên, nông dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân. Công tác vận động nông dân được các cấp hội thực hiện một cách thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả. Đó cũng chính là sự thể hiện mối quan hệ phối hợp nhịp nhàng giữa mặt trận và các tổ chức thành viên của mặt trận, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của mình trong hệ thống chính trị.

Vững bước đi lên sau cuộc chiến tranh tàn khốc với truyền thống cách mạng và ý chí quyết tâm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị đã đoàn kết một lòng, bắt tay vào xây dựng và tái thiết quê hương đưa kinh tế, xã hội ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng cải thiện, xây dựng Quảng Trị ngày càng đổi mới. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đề ra định hướng phát triển của tỉnh trong 5 năm tới là phấn đấu đến năm 2025 đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước; năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước. Khơi dậy ý chí, khát vọng và sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Với ý chí quật cường và tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp, mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên vẫn đang từng ngày chung tay, đồng sức phấn đấu làm tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác của mình, phát huy hết nội lực để tận dụng tối đa mọi cơ hội, cùng nhau xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng phát triển, văn minh, đẹp giàu.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết để khơi dậy khát vọng phát triển quê hương

PV |

Qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, nhất là từ sau ngày tỉnh Quảng Trị được lập lại, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự phối hợp và tạo điều kiện của các cấp chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Trị đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc, hướng mạnh về cơ sở, vùng sâu, vùng xa; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giải quyết an sinh xã hội, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển quê hương.

Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nỗ lực bứt phá đưa Triệu Phong phát triển bền vững

PV |

Dọc theo chiều dài lịch sử, từ thuở khai thiên lập địa tạo dựng làng xã, Triệu Phong (Quảng Trị) đã kiên cường bất khuất trong đấu tranh chống ngoại xâm, mỗi tên đất tên làng, mỗi đường quê, phố chợ đều in đậm những chiến công hiển hách. Nửa cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, dưới ngọn cờ Cần Vương và phong trào Văn thân, Nhân dân Triệu Phong đã thể hiện sâu sắc lòng yêu nước và ý chí độc lập. Giữa những năm 20 của thế kỷ XX ở Triệu Phong đã xuất hiện những thanh niên yêu nước, khát khao cuộc sống độc lập tự do. Đến năm 1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thì Triệu Phong là một trong những nơi có chi bộ sớm nhất Quảng Trị.

Khởi công, khánh thành 5 nhà đại đoàn kết cho người nghèo

Nam Phương |

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975 – 2022) và 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 1/5 (1972 – 2022), chiều nay 20/4, tại huyện Hải Lăng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức khởi công 4 nhà và khánh thành 1 nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng dự lễ.

Phát huy vai trò đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng quê hương

PV |

Ngày 15/7/1986, Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành quyết định thành lập các tổ chức, đoàn thể quần chúng cấp tỉnh, từ đó đến nay cùng với sự hình thành và lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, mặt trận được thành lập và sớm tham gia vào các phong trào hành động cách mạng.