Nỗ lực để môi trường nông thôn luôn xanh - sạch - đẹp

Thanh Lê |

Thực hiện tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đã giúp thay đổi bộ mặt vùng nông thôn xanh - sạch - đẹp và nâng cao chất lượng sống của người dân trên địa bàn huyện Hải Lăng (Quảng Trị).

Đến thời điểm này, huyện Hải Lăng có 12/15 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Theo lộ trình, phấn đấu đến cuối năm 2022, xã Hải Chánh và xã Hải Khê về đích NTM; cuối năm 2023 phấn đấu xã Hải An đạt chuẩn NTM. Thực tế tại các xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn cho thấy, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Đường làng, ngõ xóm phong quang, có nhiều tuyến đường trở thành đường mẫu xanh - sạch - đẹp. Cùng với đó, công tác kiểm soát ô nhiễm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh được quan tâm hơn; việc thu gom và xử lý chất thải dần đi vào nền nếp.

Đường làng ngõ xóm trên địa bàn xã Hải Hưng sạch đẹp hơn sau khi địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới - Ảnh: T.L
Đường làng ngõ xóm trên địa bàn xã Hải Hưng sạch đẹp hơn sau khi địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới - Ảnh: T.L

Các xã đã chủ động, tích cực trong việc đẩy mạnh công tác xây dựng NTM nhằm nâng cao chất lượng đời sống nông thôn, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển và thay đổi bộ mặt nông thôn trên toàn huyện. Sau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, các xã đã tích cực phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao; trong đó, đặc biệt chú trọng thực hiện tiêu chí môi trường với các chỉ tiêu thành phần theo đúng quy định, hướng dẫn.

Chủ tịch UBND xã Hải Định Lê Ngọc Trình cho biết: “Môi trường là một trong số tiêu chí khó trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM. Thực hiện tốt tiêu chí môi trường đã giúp bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã khởi sắc. Đặc biệt, ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh chung, phân loại rác thải…được cải thiện rõ nét. Đường làng, ngõ xóm trở nên sạch đẹp, xanh mát, môi trường sống trong lành hơn”.

Đối với các xã chưa đạt chuẩn NTM, hiện nay đang tăng cường đôn đốc, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo hoàn thành tiêu chí môi trường. Xác định rõ môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện nên các xã đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận thực thi của tất cả người dân.

Đồng thời ưu tiên tối đa mọi nguồn lực để xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu cây, hoa, hệ thống đèn điện chiếu sáng. Đôn đốc người dân thường xuyên vệ sinh môi trường ngay tại gia đình, khu vực sinh sống, tham gia xây dựng mô hình phân loại rác thải tại nguồn, tạo môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; chỉnh trang lại khuôn viên nhà ở, vườn...của gia đình đảm bảo gọn gàng, sạch sẽ.

Chủ tịch Hội LHPN xã Hải Khê Trần Thị Huyền cho biết thêm: “Hiện tại, địa phương đang hoàn thiện những chỉ tiêu cuối cùng để về đích trong chương trình xây dựng NTM. Quá trình thực hiện tiêu chí môi trường, nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường sống đã được nâng lên đáng kể, rác thải được phân loại và thu gom đúng nơi quy định. Với chức năng nhiệm vụ của mình, hội phụ nữ đã đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng nhiều mô hình hay, hoạt động thiết thực, góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường, xây dựng NTM. Tiêu biểu như mô hình thu gom ve chai hỗ trợ hội viên phụ nữ khó khăn, thu gom phế liệu đổi cây xanh…Các cấp hội phụ nữ ở cơ sở còn tích cực tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải trên bờ biển, góp phần xây dựng môi trường sống xanh- sạch- đẹp tại địa phương”.

Theo kế hoạch của huyện Hải Lăng, trong giai đoạn 2021-2025 sẽ có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong năm 2022 phấn đấu xây dựng xã Hải Thượng đạt chuẩn NTM nâng cao. Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM nên các địa phương thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao đã đưa ra các giải pháp quyết liệt trong việc triển khai thực hiện giữ vững và nâng cao tiêu chí môi trường. Trong đó, giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất là trao quyền và trách nhiệm cho người dân.

Quan tâm đầu tư nguồn lực và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động chủ yếu như truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng về bảo vệ môi trường nông thôn; phát động phong trào xây dựng tuyến đường, cơ quan, công sở, trường học xanh - sạch - đẹp; phát huy vai trò của người dân trong giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường nông thôn. Đồng thời, vận động Nhân dân đầu tư xây dựng và nâng cấp các công trình hợp vệ sinh, chỉnh trang nhà vườn, bố trí chuồng trại chăn nuôi hợp lý và thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh.

Ngoài ra, tăng cường thực hiện các chính sách quy định, hướng dẫn, hỗ trợ cho việc triển khai các nội dung của tiêu chí môi trường phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt chú trọng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, thu hút đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường nông thôn; huy động các nguồn lực trong xã hội, thu hút và kêu gọi đầu tư; ứng dụng khoa học và công nghệ.

Để giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, huyện Hải Lăng đã tăng cường tuyên truyền, từng bước nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường. Đồng thời, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức các đợt tuyên truyền, phát động ra quân vệ sinh môi trường; triển khai thực hiện một số hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày NTM; tổ chức tuyên truyền các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”. Hằng năm, tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề về môi trường như thu gom, phân loại, xử lý rác thải; thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi cho người dân.

Ngoài ra, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện thường xuyên phát động Nhân dân tích cực tham gia chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng các công trình nước sạch, nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Chỉ đạo các đơn vị chức năng hướng dẫn các hộ gia đình chăn nuôi thực hiện các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đối với những cơ sở sản xuất, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh có nguy cơ tác động đến môi trường, ngay từ khi đăng ký đi vào hoạt động cũng được tuyên truyền và yêu cầu thực hiện đầy đủ các thủ tục về lập dự án khai thác. Huyện cũng đã ban hành kế hoạch về việc phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2025, nhờ vậy đến nay, số gia đình phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt tỉ lệ 45%...

Thành công trong xây dựng NTM ở huyện Hải Lăng là tổng hợp nhiều yếu tố, trong đó tiêu chí môi trường đóng vai trò quan trọng góp phần làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới

Thanh Lê |

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chương trình mục tiêu quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nên mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều nỗ lực trong việc huy động các nguồn lực để xây dựng NTM.

Phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề

BA |

Xây dựng và số hóa thông tin, tài liệu thuyết minh về các di tích văn hóa, lịch sử, điểm du lịch sinh thái và làng nghề truyền thống,… gắn với du lịch nông thôn.

Phát huy vai trò xung kích trong xây dựng nông thôn mới

Bảo Bình |

Thực hiện phương châm “Mỗi đoàn viên, thanh niên làm một việc tốt, mỗi cơ sở đoàn thực hiện một hoạt động thiết thực chung sức xây dựng nông thôn mới”, những năm qua, tuổi trẻ huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, khơi dậy sức trẻ tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên... Qua đó, góp phần hoàn thiện các tiêu chí và đẩy nhanh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.

Nâng tầm các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Thanh Trúc |

Những năm qua, hoạt động hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu được triển khai sâu rộng, xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm chất lượng, năng lực cạnh tranh cao. Việc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu là cơ hội tốt để các doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh giới thiệu, quảng bá sản phẩm của mình đến với thị trường, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy CNNT phát triển theo chiều sâu, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.